Vzdálenější léta


1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / Dodatek
Úvod

Bohnický atletický oddíl vznikl v roce 1981 při TJ Slovan Bohnice. Činnost oddílu byla vždy závislá na nadšení dobrovolných trenérů, kteří dávali svůj volný čas ve prospěch sportujících dětí. Ve skromných podmínkách vedli své svěřence k hrdosti na oddílovou příslušnost a k zápolení v duchu fair play. K vybudování atletického zázemí odpracovali tisíce brigádnických hodin. Za svoji činnost v oddílu nebyli z ekonomických důvodů nikdy honorováni. Odměnou jim byly sportovní úspěchy.

Bohnická mládež se zařadila k absolutní špičce Prahy, přestože nebylo kde trénovat skoky, vrhy a hody se odbývaly na louce, běžecká příprava v Čimickém háji a na neudržovaných hřištích ZŠ.

Dívčí družstva Slovanu Bohnice v 90. letech pravidelně startovala v NL (tzn. 1. – 2. místo v Praze). Dorostenky vybojovaly 6. místo v ČR a juniorky v r. 95 po vítězství v Praze 7. místo v ČR. Vedle úspěchů družstev má oddíl téměř stovku přeborníků Prahy a řady medailistů z Mistrovství ČR.

V roce 98 se po vystupňování dlouholetých konfliktních vztahů v TJ přestěhoval oddíl do základní školy Mazurská, kde začal svoji druhou kapitolu pod novým názvem Atletický Školní Klub Mazurská.

Zkompletovat historii nebylo vůbec jednoduché, zejména vzhledem k chybějícím výsledkům prvního desetiletí. V roce 90 se ujal práce archiváře a statistika Š. Vostatek. Doklady o činnosti získal od J. Víta, P. Davida, evidujícího dívčí kategorie a další kusé informace od bývalých trenérů a funkcionářů. Vše poskládal jako mozaiku a sepsal oddílovou historii. Dík jeho mravenčí práci můžeme dnes zavzpomínat, jak to všechno bylo.

1981

TJ Slovan Bohnice byla založena r. 1910. Za 91 let své existence vystřídala několik názvů: Sokol Bohnice, DTJ, FPT, Čechoslovan VIII. V roce 1981 vznikl při jednotě atletický oddíl. Zasloužili se o to  dva bývalí aktivní atleti Pavel David a Jiří Kryštof, kteří se dohodli na všech formalitách se zástupci TJ. Oba se od začátku zapojili jako trenéři i funkcionáři. Jiří Kryštof se ujal funkce předsedy oddílu a Pavel David pracoval jako jednatel a metodik. Na první trénink, který se uskutečnil 26. října na hřišti ZŠ Ústavní pozvali děti 5. tříd bohnických škol. Začala příprava na první  závodní sezónu r. 1982.

1982

Oba trenéři museli v počátcích zvládnout náročné úkoly k zajištění činnosti oddílu. Bylo třeba získat další trenéry pro pravidelnou přípravu rozrůstající se členské základny, vyřídit zaregistrování u atletického svazu a další administrativní záležitosti. Do soutěže obvodního přeboru poprvé nastoupila dvě družstva mladšího žactva s neslavným výsledkem. Ukázalo se, že je třeba nejdříve děti zvyknout na systematickou přípravu, naučit je odpovědnosti a vztahu k oddílu. Družstvo chlapců obsadilo 15. místo v Praze a děvčata soutěž vůbec nedokončila. Po prázdninách se k atletice vrátila jen čtyři.

Těsně před koncem školního roku provedli oba trenéři nábor dětí narozených r. 73. Nově příchozím dětem se věnoval P. David, ostatním J. Kryštof. Na závěr roku se některé děti zúčastnily 4 boje čtyřčlenných družstev v Hostivicích. Během sezóny se podařilo získat pro oddíl další dva trenéry Marii Böhmovou a Josefa Steinera. Vznikají tak podmínky pro vytvoření další tréninkové skupiny.

1983

Na začátku roku se konala 1. výroční schůze oddílu na níž byl přijat do výboru oddílu dlouholetý zkušený funkcionář ČSTV Jaroslav Vít. Díky němu získal oddíl patřičné formy, vyřídili se v krátké době všechny administrativní záležitosti  a oddíl vstoupil do atletického svazu MV ČSTV. J. Vít se stal nepostradatelným obětavým členem oddílu. Staral se mj. o dokladování činnosti oddílu.

Příprava na sezónu 83 začala ve dvou tréninkových skupinách.

Mladší  a starší žákyně - Pavel David, Josef Steiner

Trenéři se starali o 4 družstva. Vedli přípravky děvčat i chlapců,  a ještě mladší i starší žákyně. Na trénincích se scházelo přes padesát dětí. Velké věkové i výkonnostní  rozdíly však nedělaly dobrotu. Brzy se proto trenéři dohodli, že děvčata roč. 71-72 si vezme na starost J. Kryštof. V zimě se ještě pokusili doplnit starší žákyně (69-70) ale bez úspěchu. Proto  nakonec přihlásili do soutěží jenom mladší žákyně. Naše děvčata na soupeřky ale nestačila a obsadila 14. místo v Praze. Více jak polovina z nich však může v kat. ml. ž. závodit ještě více než dva roky. Během sezóny děvčata zlepšila loňské ustávající výkony 25x. Nejlepší atletkou byla vyhodnocena Helena Stránská.

Mladší a starší žáci  - Jiří Kryštof, Marie Böhmová

 V této skupině trénovali chlapci i děvčata. Hlavní pozornost byla upřena ke dvěma soutěžícím družstvům.

 Mladší žáci obsadili celkově stejně jako děvčata 14. místo. Z šesti chlapců, kteří se zúčastnili přeboru  Prahy  jednotlivců si nejlépe vedl J. Provázek . Získal pro oddíl první  medaili a byl vyhodnocen jako nejlepší atlet oddílu.

 • 3. místo   -  Jaroslav Provázek    koule     9,78 m

 Starší žáci nastoupili k jednotlivým utkáním v nedostatečném počtu. Ani jednou se desetičlenné družstvo nesešlo kompletní. Pro podzimní finále bylo zařazeno do skupiny o 7. – 12. místo. Po prázdninách však zůstala jen polovina družstva, která k finále již nenastoupila.

 Na další náborové akci, konané v závěru školního roku, získal oddíl nejen řadu dalších talentovaných dětí, ale i některé rodiče, kteří se od září aktivně zapojili jako trenéři.Přípravky dívek roč. 74 se ujali Renata Ambrožová a Svatopluk Šíbal. Přípravku chlapců si berou na starost Josef Dušátko a Karel Novák. Mladší žáky vedou Lubomír Vrba a Míťa Novotný. Rozšíření  trenérského personálu a členské základny naplňuje optimismem.

1984

Pro činnost v tomto roce byl zpracován roční plán, který obsahoval kromě oblasti výkonnostní atletiky také hlubší spolupráci se školami.

Mladší a starší žákyně  -  Pavel David, Josef Steiner

 Ze 40 děvčat trénovaly pravidelně jenom dvě třetiny a před závodním obdobím jich 10 z oddílu odešlo.

Starší žákyně se v průběhu sezóny bohužel z oddílu vytrácely a po prázdninách se k atletice vrátily jen dvě. Proto také neabsolvovaly soutěž družstev. Velikou radost jsme však měli z jednotlivců. Výborně si vedla Kateřina Syrová a po zásluze byla vyhodnocena jako nejlepší atletka oddílu.

  Přebory Prahy:       

 1. místo   Kateřina Syrová  (70)       disk    ( Výkony bohužel  neznáme )
 2. místo   Kateřina Syrová                koule

 Výborně si vedla Kačka i na mistrovství ČR, když vybojovala 4. místo  v disku. Stává se tak prvním borcem oddílu, který získal titul přeborníka Prahy a vybojoval na mistr. ČR finálové umístění. Na konci sezóny pak Kačka přestoupila do Slávie VŠ k dr. Vomáčkovi. Také talentovaná Andrea Fulínová přestoupila do Sparty.

 Mladší žákyně se kvalifikovaly do skupiny  o 8. – 14. místo , kde obsadily předposlední, celkově 13. místo v Praze. Nejlepší mladší žákyní byla vyhodnocena Lenka Švarcová.

Starší žáci  -  Jiří Kryštof

 Do sezóny nastupovalo družstvo s nemalými ambicemi vzhledem k velmi dobrým výkonům řady talentovaných chlapců. Na každém utkání však chyběla polovina družstva, protože termíny odjezdů bohnických škol na školu v přírodě kolidovaly  s termíny utkání. Družstvo se kvalifikovalo jen do skupiny o 13. – 21. místo, kde nastoupilo již kompletní a s obrovskou převahou vyhrálo. Na celkově 13. místě se však už nedalo nic změnit. Nejlepším atletem byl vyhodnocen opět Jaroslav Provázek.

Mladší žáci - Míťa Novotný, Lubomír Vrba

 Během celého roku trénovalo pravidelně 35 – 40 žáků. Proto v Přeboru Prahy startovala dvě družstva.

 „A“ družstvo získalo v systému povinných dvojbojů do té doby z našich družstev nejvyšší počet bodů a bylo zařazeno  do skupiny o 6. – 10. místo. Přestože chlapci vybojovali 7. místo, vinou administrativní chyby (propadlá lékařská prohlídka) přišli o 100 bodů  a klesli tak v celkovém hodnocení  až na 10. místo v Praze.

„B“ družstvo se kvalifikovalo do skupiny o 16. – 20. místo, kde  obsadilo druhé, celkově tak 17. místo v Praze.

 Také v tomto roce se uskutečnil nábor dětí nar. 75. K nově příchozím talentům se podařilo získat jen Josefa Skupu, který měl spolupracovat s R. Ambrožovou a s S. Šíbalem. Oba tito trenéři však z oddílu z vážných rodinných důvodů odcházejí. S nimi odešlo i několik  děvčat. Zbytku skupiny se ujal P. David.

 Pro začínající trenéry oddílu zorganizoval školení IV. třídy J. Vít.

 1. trenérskou třídu v tomto roce úspěšně absolvovali J. Kryštof a P. David.

Vzhledem k rozrůstající se členské základně, získávání a zaškolování nových trenérů, uvažuje výbor oddílu o vybudování atletických sektorů v areálu TJ.

1985

Starší žáci – Jiří Kryštof

Oddíl v tomto roce zaznamenává v kategorii staršího žactva řadu vynikajících úspěchů, které daly vědět o existenci bohnické atletiky i za hranicemi pražského přeboru. Zasloužili se o to svěřenci Jiřího Kryštofa. Trenér chlapce výborně připravil a zejména v technice atletických disciplín došlo k výraznému zlepšení. Miroslav Lacko vybojoval čtyři tituly přeborníka Prahy, dva tituly přeborníka ČSR a vytvořil rekord ČSR v osmiboji. Vynikající jsou i další umístění. Stříbrnou medaili vybojovala štafeta, páté a šesté místo na 150 m a dálce patří R. Dvořákovi.

Přebory Prahy jednotlivců:

 • 1. místo     Miroslav Lacko (71)     dálka     573
 • 1. místo     Miroslav Lacko (71)     8 boj     4170 b.
 • 1. místo     Miroslav Lacko (71)     dálka     552 (hala)
 • 1. místo     Vorel – Dvořák -Lacko – Kuchař (71)     4x60     31,0
 • 2. místo     Miroslav Lacko (71)     výška     161 (hala)
 • 2. místo     Miroslav Lacko (71)     50 př.     7,9 (hala)
 • 2. místo     Martin Vorel (71)     300 m     43,4 (hala)
 • 3. místo     Martin Vorel (71)     300 m     42,0
 • 3. místo     Roman Dvořák (71)     50 m     7,0 (hala)
 • 3. místo     Roman Dvořák (71)     150 m     20,3 (hala)
 • 3. místo     Roman Dvořák (71)     dálka     510 (hala)
 • 3. místo     Lukáš Novotný (71)     3 km chůze     20:23,8

MISTROVSTVÍ ČSR

 • z l a t á   m e d a i l e      Miroslav Lacko     skok daleký     601 cm
 • z l a t á   m e d a i l e      Miroslav Lacko     skok vysoký     170 cm
 • s t ř í b r n á   m e d a i l e      Lacko - Dvořák - Vorel – Syřiště     4x60     29,4 s
 • 5. místo     Roman Dvořák     150 m     19,0
 • 6. místo     Roman Dvořák     skok daleký     578 cm

Také družstvo jako celek se mohlo poprvé změřit jako rovné s nejlepšími oddíly a sportovními školami Prahy. Poprvé od vzniku oddílu se naše družstvo dostává do finálové skupiny a poprvé mu patří stupně vítězů. 3. místo za Slávií a Spartou je úspěchem, dokazujícím, že úroveň bohnické atletiky jde nahoru.

Mladší žáci – Lubomír Vrba, Míťa Novotný

Mladší chlapci za svými staršími kamarády mnoho nezaostali. Vedli je L. Vrba se zkušeným tělocvikářem M. Novotným s pomocí M. Novotné a pí. Hurtové. Trenéři dokázali pro atletiku kluky nadchnout. Kolektiv se brzy rozrostl na rekordní počet šedesáti členů. Proto byla do MPD (městský přebor družstev) poprvé přihlášena tři družstva.

„A“ družstvo si vedlo výborně a stejně jako starší chlapci se dokázalo probojovat do finále nejlepších oddílů Prahy. Ve finále bylo mnohem známějším velkým oddílům rovnocenným soupeřem a obsadilo tak celkově 4. místo v Praze.

„B“ družstvo obsadilo 17. místo a „C“ družstvo 26. místo v Praze.

Výborně si chlapci vedli také na přeboru jednotlivců. Pět přebornických titulů a dvě druhá místa patří k vrcholům sezóny. Zazářil především Stanislav Stránský, kterému patřilo pět medailí. Byl vyhodnocen jako nejlepší mladší žák oddílu. Nejvšestrannějším borcem se stává vítěz Bohnického poháru Michal Frabša.

Přebory Prahy jednotlivců:

 • 1. místo     Stanislav Stránský     50 m     6,9 s
 • 1. místo     Stanislav Stránský     dálka     486 cm
 • 1. místo     Stanislav Stránský     dálka     443 cm (hala)
 • 1. místo     Heider – Vrba - Steiner – Stránský     4x60     32,6 s
 • 1. místo     Jáchym Hašek     300 m     46,3 s
 • 2. místo     Vojtěch Vrba     300 m     46,7 s
 • 2. místo     Stanislav Stránský     4 boj     1377 b.

Na konci roku byla udělena za reprezentaci oddílu čestná uznání starším žákům Lackovi , Vorlovi a Dvořákovi a z ml. ž. Stránskému a Frabšovi. Miroslav Lacko přešel po dohodě s trenérem do Sparty.

Mladší žákyně - Pavel David, Josef Steiner

40 členná skupina trénovala na podzim pravidelně. Přihlásili jsme do MPD dvě družstva.

A“ družstvo nastoupilo v 16ti členné sestavě . Kvalifikovalo se do skupiny o 9. – 16. místo, kde se umístilo na třetím, celkově 11. místě v Praze.

„B“ družstvo tvořily svěřenkyně Josefa Skupy, doplněné o pět děvčat P. Davida. Kvalifikovaly se do skupiny o 17. – 24. místo, ale k podzimnímu utkání už nenastoupily.

Přebory Prahy jednotlivců:

 • 1. místo     Michaela Mazaná (73)     50 m př.     10,0 (hala)
 • 3. místo     Michaela Mazaná (73)     60m př.     11,2
 • 3. místo     Michaela Mazaná (73)     50 m     6,7 (hala)
 • 3. místo     Jana Haltufová (73)     800 m     2:55,7 (hala)

Starší žákyně – Pavel David, Josef Steiner

Na závodní sezónu se začalo připravovat deset děvčat, ale v průběhu roku většina zanechala závodní činnosti. Proto nenastoupila k přeboru družstev. Některá startovala na přeboru jednotlivců, ale bez většího úspěchu.

Uzavírá se tak sezóna, která byla pětiletým výročím bohnické atletiky a již 75. výročím TJ Slovan Bohnice. Rok 85 patřil k dosavadnímu vrcholu a věřme, že i děvčata v dalších letech vystoupí ze stínu chlapeckých úspěchů. Činnost oddílu se stabilizovala. Důležité pro budoucnost oddílu jsou náborové akce na bohnických zákl. školách Ústavní 1., Ústavní 2., Glowackého, Dolákova a Svídnická, na nichž P. David vybírá talenty. Oddíl se také angažuje v řadě soutěží pro mládež. Zorganizoval akce s názvem „Běh Krakovem“, „Úprk před velkou vodou“, „Běh večerní Prahy“, pomáhal při organizování Poháru rozhlasu a dalších sportovních akcích. Nejaktivnějšími organizátory byli J. Vít, bratři Karel a Oldřich Máchovi – rozhodčí, ing. Sovová, ing. Drnec, pí Tůmová, I. Drncová, J. Šulc, T. Vážný. Ke konci roku 85 má oddíl již 212 členů, 15 trenérů – z toho 9 s kvalifikací 12 aktivních rozhodčí a funkcionářů. Atletika v Bohnicích zapustila kořeny.

1986

Atletický oddíl vstupuje do páté soutěžní sezóny. Jiří Kryštof se omlouvá ze své dosavadní funkce předsedy oddílu. Novým předsedou byl zvolen Lubomír Vrba. I v této sezóně jsme pracovali pouze s žákovskými kategoriemi. V současných tristních podmínkách bez atletické dráhy a sektorů, nepřipadá vedení starších věkových kategorií v úvahu. Členská základna je stále vyšší 200 členů, přestože v oddíle přestali pracovat všichni dosavadní funkcionáři (zůstává jen J. Vít). J. Kryštof předal osm chlapců do Dukly Praha a tři do střediska mládeže. Nechceme se smířit se současnými tréninkovými podmínkami. Proto po dohodě s vedením TJ organizujeme rozsáhlou brigádnickou výstavbu 130 metrové škvárové dráhy (rovinky se čtyřmi drahami), sektorů pro skok daleký, vrh koulí a rozběžiště se šuplíkem pro skok o tyči. Na středečních a sobotních brigádách se podle předem připraveného seznamu střídají pravidelně trenéři, rodiče i mládež oddílu. Oddíl má v tomto roce 10 kvalifikovaných trenérů a šest trenérů bez kvalifikace.

Starší žáci - Jiří Kryštof

Starší chlapci pod vedením J. Kryštofa navázali na loňské úspěchy. Družstvo se opět probojovalo do finále, kde si o jednu příčku oproti loňskému roku pohoršilo. 4. místo v Praze je ale také vynikající. Na přeboru jednotlivců si nejlépe vedl Petr Syřiště. Další medaili, tentokrát bronzovou vybojoval i na mistrovství ČSR.

Přebory Prahy jednotlivců:

 • 1. místo     Petr Syřiště     300 m     39,4
 • 1. místo     Petr Syřiště     300 m     41,2 (hala)
 • 1. místo     Hrčka – Svěněk - Stránský – Syřiště     4x60     30,0
 • 2. místo     Filip Vorel 1500 m     4:46,3
 • 3. místo     Tomáš Felber     výška     160
 • 3. místo     Stanislav Stránský     60 m     7,81
 • 3. místo     Jiří Svěněk     dálka     518

MISTROVSTVÍ ČSR

 • B r o n z o v á  m e d a i l e Petr Syřiště 300 m 39,4
 • 6. místo Svěněk – Hrčka - Stránský - Syřiště     4x60     29,3

Mladší žáci - Lubomír Vrba

Z početné více než 70-ti členné skupiny jsme do MPD přihlásili čtyři družstva. Chlapci byli rozděleni do výkonnostních skupin, s nimiž pracovali Karel Novák, Josef Dušátko a Milan Stupka.

„A“ družstvo pod vedením L. Vrby zaznamenalo nejlepší dosavadní umístění. Vybojovali finále a v něm stupně vítězů - 3. místo.

„B“ družstvo skončilo na 19. místě, „C“družstvo na 22.místě, „D“ družstvo soutěž nedokončilo.

Přebory Prahy jednotlivců:

 • 1. místo     Václav Ptáček     výška     136
 • 1. místo     Milan Holoubek     koule     8,22
 • 2. místo     M. Sobota     50 m     9,5
 • 2. místo     Petr Mík     kriket     52,6
 • 2. místo     Valenta – Dvořák - Tirpák – Navrátil     4x60     34,4
 • 3. místo     Milan Holoubek koule     9,83
 • 3. místo     B. Pešek 50m př.     9,6
 • 3. místo     Tomáš Dvořák 50m     7,5
 • 3. místo     O. Schmidt koule     6,63
 • 3. místo     M. Sobota     60 m př.     11,4

Chlapci také překonali čsl. rekord ve štafetě 3x300 m – 2:21,4 ve složení Holoubek – Bezpalec – Navrátil.

Nejlepším atletem ml. ž. byl vyhodnocen Jiří Navrátil. Ten také vyhrál Bohnický pohár.

Mladší a starší žákyně - Pavel David, Josef Steiner, Josef Skupa, (Ivona Drncová)

Přípravu zahájily dvě skupiny dívek. Mladší žákyně r. 74 – 75 vedl J. Skupa. St. Žákyně r. 72 – 73 vedli P. David s J. Steinerem. Přípravu obou skupin však zkomplikovaly služební povinnosti J. Skupy. Zanedlouho došlo ke zranění P. Davida, pak byl zase J. Steiner povolán na vojenské cvičení. Po novém roce se vrátil J. Skupa, ale už v dubnu trenérskou práci ukončil. Z jeho třicetičlenné skupiny se dvaceti děvčat ujala I. Drncová a jedenáct r. 74 si přibral ke starším P. David. I přes všechny tyto problémy se podařilo s oběma kategoriemi nastoupit do MPD. Nutno dodat, že závodily díky obětavosti p. Brdka a Ležala, kteří je na závody doprovázeli.

Mladší žákyně v základní skupině obvod přeboru skončily na 3. místě za oddíly AK Tretra a Atletik 1890 a nepostoupily do semifinále Prahy.

Přebory Prahy jednotlivců:

 • 3. místo     Václava Valešová   60 př.   12,0
 • 3. místo     Lenka Vachtová     300 m    48,3

Starší žákyně nastoupily do MPD v jedenáctičlenné sestavě. V základní skupině skončily na druhém místě za RH Praha a postoupily do semifinále. Tam skončily až na 5. místě a do finále nejlepších oddílů se nekvalifikovaly. Na přeboru jednotlivců dosáhly dvakrát pátého místa.

Nejlepší ml. žákyní byla Václava Valešová, st . žákyní Jana Pazourková.

1987

Činnost oddílu zůstává bez pozornosti MV ČSTV, který nereflektuje na žádost o vyškolení nově získaných trenérů. Pomáhá OV ČSTV, díky kterému získává pět trenérů kvalifikaci IV. třídy. TJ neplní závazky, týkající se výstavby atletických sektorů, na něž obdržela dotaci. Není dodržen termín dokončení k 15.6.1987. Dokončení sektorů však již nemůže stačit potřebám stále se rozrůstajícího AO, který již vážně uvažuje i o vedení dorosteneckých kategorií. Prostřednictvím J. Víta se oddíl dozvídá o reálné možnosti získat ke konci pětiletky finanční prostředky. Dává proto přes TJ žádost o výstavbu atletické dráhy s realizací výstavby v roce 1989. Je třeba také do-koupit nejnutnější sportovní náčiní. Členská základna se rozrůstá na 230 členů. V září přichází další děti, které oddíl poprvé náboruje při plnění DOZ pro školy. Oddíl i nadále přijímá všechny děti se zájmem o sport, i ty které pozvánku do oddílu nedostaly. I přes nástup nových zájemců o trenérskou práci jsou problémy s trenérským zajištěním. Nejhorší je situace ve skupině starších žáků, kterou při celkovém počtu 48 vede jediný trenér. Je třeba se důsledně zaměřit na získání rodičů při náborových akcích, kteří by se ujali těch nejmenších. V průběhu roku se aktivně zapojuje Věra Mašková, Jiřina Mondscheinová, Romana Vášová, D. Wagenknechtová, Jiří Novotný a Štěpán Vostatek. Do přeborů Prahy nastupuje osm družstev a poprvé se prosazují také děvčata.

Mladší žákyně - Radka Kartousková, Magda Kraváčková s pomocí Romany Vášové, M. Hladkého a Luboše Vrby.

Základní kádr 60 děvčat se ustálil na 45 pravidelně trénujících. Byla proto vytvořena 2 družstva.

Družstvo „A“ vyhrálo obvodní přebor a postoupilo do semifinále, kde sice obsadilo až 4.místo, ale počtem získaných bodů se kvalifikovalo poprvé v historii do finále mezi nejlepší celky Prahy. I tady si vedla děvčata dobře, když obsadila celkově 4. místo. Družstvo „B“ skončilo v obvodním přeboru na 6. místě.

Dosud nejlépe reprezentovaly dívky i na přeborech jednotlivců, když získaly přebornický titul a 5 medailových umístění.

Přebory Prahy jednotlivců:

1. místo     Michaela Kovárníková (75)     výška     131 (hala)

3. místo     Milena Kosáčková (75)     300 m     49,8 (hala)

3. místo     Milena Kosáčková (75)     300 m     47,36

3. místo     Martina Dandová (75)     60 m př.     12,49

3. místo     Michaela Kovárníková (75)     výška     135

Starší žákyně - P. David

Skupinu starších žaček tvořilo 13 děvčat r. 1973 a 17 dívek r. 1974. Jejich přípravu vedli trenéři Suchardová, David, Novotný a Steiner. Cílem této sezóny bylo udržení dívek r. 73 pro založení sk. dorostenek v r. 1988. Přeborů Prahy se zúčastnilo 11 dívek.

Přebory Prahy jednotlivců:

2. místo     Petra Novotná (73)     800 m     2:37,8 (hala)

3. místo     Ivana Pazourková (73)     koule     9,07 (hala)

3. místo     Jana Haltufová (73)     1500 m     5:17,67

Družstvo si vedlo v kvalifikaci o postup mezi nejlepší oddíly dobře, v létě absolvovalo soustředění ve Stochově, kde se připravovalo na podzimní rozhodující utkání. Kvalifikaci vyhrálo a postoupilo mezi nejlepší oddíly Prahy pro příští rok. Letošní výsledky starších děvčat znamenají dosavadní vrchol. Nejlepší st. žákyní byla vyhodnocena Michaela Mazaná.

Mladší žáci – Lubomír Vrba

„A“ družstvo se probojovalo do finále. Skončilo na 4. místě, když na 3. Duklu chyběl jediný bodík. „B“ družstvo skončilo své účinkování na 4. místě sdruženého přeboru z obvodů Prahy 8 a 9 a „C“ družstvo na 5. místě. Výborně si vedli chlapci na přeborech jednotlivců. Vybojovali 13 medailí. Nejlepším mladším žákem byl trojnásobný přeborník Prahy Daniel Janda.

Přebory Prahy jednotlivců:

1. místo     Tomáš Dvořák     60 m     8,46

1. místo     Daniel Janda     300 m     45, 26

1. místo     Daniel Janda     50 m     7,38 (hala)

1. místo     Daniel Janda     300 m     45,0 (hala)

2. místo     Tomáš Sosnovec     300 m     46,29

2. místo     Jakub Novotný     kros     5:38

2. místo     Tomáš Krajniak     koule     8,96

2. místo     Michal Červeň     60 m př.     11,17

3. místo     Michal Červeň     50 m př.     9,38 (hala)

3. místo     Michal Stupka     koule     7,95 (hala)

3. místo     Michal Stupka     koule     8,50

3. místo     Láník     výška     136

3. místo     Tomáš Sosnovec     300 m     47,8 (hala)

Starší žáci – Jiří Kryštof

Ze 48 chlapců byla postavena dvě družstva. „A“ družstvo dokázalo opět vybojovat stupně vítězů. „B“ družstvo skončilo na 5. místě sdruženého přeboru Prahy 8 - 9 a dále nepostoupilo.

Tabulka MPD:

1. Slávia IPS 31 – 576

2. VŠ Praha 27 – 405

3. SN Bohnice 25 – 361

4. Dukla 19 – 295

5. Bohemians 15 – 235

6. Jeseniova 14 – 224

7. Sparta 7 – 145

8. Donovalská 5 - 91

Přebory Prahy:

1. místo     Stanislav Stránský     50 m 6,55 (hala)

1. místo     Stanislav Stránský     dálka 535 (hala)

1. místo     Tomáš Felber     výška 165 (hala)

1. místo     Tomáš Felber     výška 174

2. místo     štafeta     4x60 29,85

3. místo     Tomáš Dvořák     oštěp 41,32

3. místo     Stanislav Stránský     60 m 7,89

Nejlepšími atlety byli vyhodnoceni S. Stránský a T. Felber se dvěma přebornickými tituly.

Na konci roku dochází k řadě posunů. V přípravě na příští rok postupuje se svými úspěšnými děvčaty do kategorie staršího žactva Radka Kartousková, ale nemůže už počítat s M. Kraváčkovou, kterou čekají mateřské povinnosti. Skupinu mladších žákyň přebírá Štěpán Vostatek, který v oddíle od r. 85 jen nepravidelně vypomáhal s technikou. P. David postupuje se svými staršími žákyněmi do dorostenecké kategorie. Z oddílu odchází J. Steiner a Suchardová. K mladším žákům nastupují V. Mašková s M. Stupkou a J. Novotným. Do staršího žactva postupuje se svými svěřenci L. Vrba a do dorostu J. Kryštof s J. Mondscheinovou.

Stav současného trenérského personálu

David Pavel II. třída bývalý aktivní atlet sprintér

Kartousková Radka III. třída bývalá aktivní atletka 400 př. a 800 m

Mašková Věra III. třída

Mondscheinová Jiřina IV. třída

Novotná Petra bez kval. dosud aktivní atletka oddílu t.č. v AC1890

Novotný Jindřich IV. třída

Novotný Jiří IV. třída

Palas Oldřich IV. třída

Kryštof Jiří II. třída bývalý atlet

Vrba Lubomír III. třída

Vostatek Štěpán III. třída bývalý sprinter Slávie Praha

Vášová Romana bez kvalifikace (16 let)

Stupka Milan IV. třída

1988

Je ve znamení otevřeného konfliktu oddílu atletiky s výborem TJ. Vedle nedokončených atletických sektorů vyrůstá tenisový areál s moderní budovou v hodnotě několika milionů Kč. TJ nejeví nejmenší známky zájmu o slíbenou pomoc při dokončení sektorů. A tak vše dokončují sami trenéři s dětmi a rodiči. Uprostřed brigádnických prací se oddíl dozvídá, že na MV ČSTV leží zpráva TJ o úspěšném dokončení atletických sektorů a o vyčerpání všech finančních prostředků k tomu určených. Atleti se rozhodli otevřeně vystoupit proti výboru TJ na konferenci, v přítomnosti ÚV ČSTV. Zprávu oddílu přednesl Š. Vostatek, který navíc v osobní kritice odsoudil TJ.

Mladší žákyně - Š. Vostatek s pomocí manželky A. Vostatkové a R. Vášové

Původní stav 40děvčat se během dvou měsíců rozrostl až na 75. Poprvé byla tedy utvořena 3 družstva děvčat. Družstva „B“ a „C“ skončila své účinkování v obvodním přeboru. Družstvo „A“ postoupilo do semifinále, kde obsadilo 2. místo za Slávií IPS a postoupilo do finále. Druhé místo se ztrátou pouhých 18 bodů za Slávií.

Tabulka skupiny MPD:

1. Slávia IPS 1005 b.

2. Slovan Bohnice 987

3. VŠ 977

Za družstvo startovaly: Karolina Baierlová, Jitka Dolanská, Jana Frolešová, Zuzana Haimová, Jana Hejtmánková, Klára Holanová, Veronika Kremláčková, Vasilisa Staňková, Jana Líbalová, Radka Nováková, Kristýna Novotná, Kamila Pavlíková, Martina Plechatá, Lucie Podzemská, Hana Poláková, Barbora Scheinherrová, Martina Teplá, Zuzana Váchová, Kateřina Vášová, Kateřina Vostatková. I na přeborech Prahy si dívky počínaly nejlépe, když celkem 11x stanuly na stupních vítězů.

Přebory Prahy jednotlivců:

1. místo     Karolina Baierlová (76)     50 m     7,0 (hala)

1. místo     Klára Holanová (76)     50 m př.     9,5 (hala)

2. místo     Barbora Scheinherrová (76)     50 m př.     9,5 (hala)

2. místo     Klára Holanová (76)     dálka     426 (hala)

2. místo     Klára Holanová (76)     60 m př.     11,6

2. místo     Poláková – Haimová - Holanová – Plechatá (77)     4x60     34,0

3. místo     Jitka Dolanská (76)     50 m př.     9,9 (hala)

3. místo     Jitka Dolanská (76)     60 m př.     11,6

3. místo     Hana Poláková (76)     dálka     462 m

3. místo     Hana Poláková (76)     koule     8,01 m

3. místo     Hana Poláková (76)     čtyřboj     1746 bodů

Nejlépe si dívky vedly na překážkách, když své soupeřky vůbec nepustily na stupně vítězů.

Další dvě dívky Scheinherrová a Holanová obsadily ve víceboji 4. a 5. místo.

Na konci sezóny odešla talentovaná Barbora Scheinherrová do RH Praha.

Starší žákyně – Radka Kartousková, Jiří Novotný

Se svojí úspěšnou skupinou ročníku 75 přešla R. Kartousková z mladšího žactva do staršího. Až do jara se děvčata připravovala zvlášť a pak se spojila s děvčaty ročníku 74, které vedl J. Novotný. Z pražské brožury víme, že skončilo na 7. místě. Na medailové pozice děvčata na přeboru Prahy nedosáhla.

Dorostenky – Pavel David, Jiří Novotný

Přípravu zahájilo 13 dorostenek ročníku 73 a 12 žákyň ročníku 74. Problémy s tělocvičnami nahradila mírná zima umožňující trénink venku. Na jaře trénovaly dívky na hřišti ZŠ Dolákova bez možnosti nacvičovat skoky, písková dráha je samý dolík a nácviku hodů přihlíželo vždy několik diváků. Příprava neodpovídala potřebám dorostenek. Do soutěže vstupovaly velmi nejistě. Bodovalo prvních deset míst v disciplíně, ale jen při splnění limitu III. výkonnostní třídy. Všechny naše závodnice bodovaly a družstvo skončilo na pěkném 3. místě v Praze. Přebory jednotlivců ale nedopadly podle očekávání.

Přebory Prahy:

3. místo     štafeta 4x100

3.místo     Jana Haltufová     1500 m     5:07,5 (hala)

Mladší žáci – Věra Mašková, Milan Stupka, Jindřich Novotný

Družstvo „A“ se probojovalo z obvodního přeboru Prahy 8 do semifinále a odtud do finále Prahy, kde obsadilo 6. místo.

Přebory Prahy:

1. místo     Michal Stupka (76)           koule     10,33 (hala)

2. místo     Tomáš Sosnovec (76)     300 m     46,4 (hala)

2. místo     Tomáš Sosnovec (76)     300 m     45,4

3. místo     Jiří Wagenknecht (76)     300 m     46,8 (hala)    

3. místo     Jan Beran (76)                 kros

Starší žáci – Jiří Kryštof s pomocí Jiřiny Mondscheinové

V přeboru Prahy družstvo obsadilo 4. místo. Jako tradiční už lze označit medailovou žeň na přeboru jednotlivců.

Přebory Prahy jednotlivců:

1. místo     Jiří Navrátil     50 m     6,4 (hala)

1. místo     Jiří Navrátil     50 m př.     7,5 (hala)

1. místo     Jiří Navrátil     60 m     7,81

1. místo     Dvořák – Bohm - Valenta – Navrátil     4x60     29,8

2. místo     Jiří Navrátil     80 m př.     12,03

2. místo     Vlastimil Havelka     1500 m     4:34,34

2. místo     Vlastimil Havelka     kros

3. místo     Vlastimil Havelka     1500 m     5:00,2 (hala)

3. místo     Milan Holoubek     koule 13,14

1989

Atletika se potýká s dalšími těžkostmi. Jediná tréninková plocha – 250 m škvárový ovál ZŠ Ústavní je v rekonstrukci. Oddíl čítající již kolem 250 členů má pro trénink k dispozici jen tři provizorní sektory. V sousedství areálu je Čimický háj, do kterého se vlastně atletika přestěhovala. Odbývá se v něm převážná část tréninků. TJ Slovan byla vybrána jako objekt pro výstavbu víceúčelového areálu, který má sloužit veřejnosti. K obrovskému nadšení atletů je v plánu zahrnuta i výstavba atletické dráhy a sektorů. S listopadovým pádem totalitního režimu však padá i plánovaná výstavba. Padá také konečně starý výbor TJ. Z kandidátky určené Občanským fórem, z níž má vzejít nové vedení TJ, se omlouvá Š. Vostatek z důvodů vytížení v oddíle a také proto, že s ním jeho kandidaturu v OF nijak nekonzultovalo. Z této kandidátky byl pak zvolen do čela jednoty Ing. Ivan Janeček, místopředsedou Ivan Pernický a v novém výboru má v zájmu objektivity každý oddíl jednoho zástupce. Atletický oddíl se pouští do rozsáhlé náborové akce, kterou zorganizoval Š. Vostatek. Po dohodě s řediteli náboruje poprvé nejen čtvrté, ale i třetí třídy. Rozšiřuje nábor poprvé také na obě ZŠ Libčická a ZŠ Hovorčovická. S pomocí Jindřicha Novotného, Anny Duspívové a třídních učitelů splnil s téměř tisícovkou dětí DOZ. Pro nejlepší děti vypsal diplomy a A. Vostatková zpracovala všechny výsledky do formulářů DOZ i s bodovým vyhodnocením. Všechny školy o takovou spolupráci v dalších letech projevily nadšený zájem. Děti byly na tréninky pozvány již během závodního období. Chlapcům se pečlivě věnovala J. Mondscheinová. Dívky však byly svěřeny do péče dvou začínajících rodičů bez zkušeností a během měsíce se prakticky rozpadly. Od října nastoupil O. Palas. Pestrými tréninky a kamarádským přístupem dokázal dívky získat zpět, ale značné množství talentů se už nevrátilo. Problémy s trenérským obsazením však nejsou stále vyřešeny. Navíc se zkomplikovaly rozhodnutím ČAS posunout věkové kategorie o rok zpět a omezit soutěže žactva. Š. Vostatek napsal několik žádostí o podporu oddílu na MV ČSTV a ČAS. Jeho příspěvky o tréninkových podmínkách oddílu a dalších obecných problémech v přípravě mládeže otiskly Čs. sport a časopis Atletika. Z těchto článků se poprvé dozvídají překvapení kolegové – trenéři z jiných pražských oddílů, v jak skromných podmínkách se rodí úspěchy bohnické mládeže.

Mladší dorostenci – Jiří Kryštof s Jiřinou Mondscheinovou

Trenérům se podařilo vytvořit soudržný kamarádský kolektiv, který navštívil několik vrcholných atletických soutěží a často pracoval na zlepšení tréninkových podmínek při brigádách. V zájmu výkonnostního růstu byli do Dukly předáni Jiří Švěněk, Vlastimil a Petr Havelkovi, Jan Beran, Tomáš Dvořák, Petr Steiner, Stanislav Hoffman (syn známého reprezentanta), Tomáš Felber a další. Během sezóny skončil ze zdravotních důvodů Holoubek. Při skoku o tyči se ošklivě při pádu z výšky na „šuplík“ zranil trenérův syn J. Kryštof a musel být přepraven ze Strahova do nemocnice vrtulníkem. Zranění však nebylo tak vážné a po roce mohl opět začít s tréninkem. Značně oslabené družstvo i přes obětavost a snahu skončilo až na 7. místě před Vodními stavbami, Spartakem Praha 4 a TJ Háje.

Přebory Prahy:

2. místo     Jiří Navrátil     50 m           6,47 s (hala)

2. místo     Jiří Kryštof     trojskok     10,67 s (hala)

Na přeborech zářili na medailových pozicích odchovanci našeho oddílu v dresu Dukly Praha. Přibyl k nim i J. Navrátil, který na konci sezóny přestoupil do Slávie IPS.

Starší žáci – Lubomír Vrba

Přechod do kategorie staršího žactva skupina bohužel nezvládla. Poslední 8. místo v pražském přeboru znamenalo sestup do nižší soutěže.

Přebory Prahy:

2. místo     Michal Stupka         koule     11,05 (hala)

2. místo     Michal Stupka         koule     12,54    

2. místo     Stanislav Hoffman   800       2:13,0

3. místo     Stanislav Hoffman   kros

3. místo     Jan Beran                 800     2:14,3 min

Mladší žáci

„A“ družstvo Věra Mašková, Milan Stupka

„B“ družstvo Jindra Novotný, Jitka Vavrečková

Družstvo „A“ vyhrálo oblastní přebor, družstvo „B“ bylo druhé. Obě naše družstva postoupila do semifinále. Dále postupovalo do finále z druhého místa už jenom Áčko a v konkurenci nejlepších oddílů vybojovalo 4. místo. Přebory jednotlivců měli pouze starší chlapci. Mladší měli jen vícebojařskou soutěž (4boj), v níž Jan Novotný a Vojtěch Podval na medaile nedosáhli. Přípravky nově náborovaných chlapců se již v červnu ujala Jiřina Mondscheinová, která vypomáhá s tréninky ještě u dorostenců a spolupracovat s ní začal bývalý vynikající reprezentant (na tratích 5 – 10 km) a současný trenér Dukly Stanislav Hoffman.

Mladší dorostenky (15 – 16 let) – Pavel David

Po odchodu J. Steinera zůstal P. David na přípravu dorostenek sám. Družstvo skončilo na 5. místě. Z jednotlivců se prosadily:

Přebory Prahy:

1. místo     Michaela Mazaná (73)     7 boj     3378 b.

2. místo     Petra Novotná (73)         400 m     1:01,54

3. místo     Václava Valešová (74)     7 boj.     3079 b.

M. Mazaná vyhrála také Mistrovství ČR učnic na 100 m a 100 př.. Nejlepší atletkou byla vyhodnocena P. Novotná.  Po sezóně bylo 17 děvčat předáno do oddílu AC 1890. V současných materiálních personálních podmínkách našeho oddílu je vedení dorostu nereálné.

Starší žákyně (13 – 14 let) – Radka Kartousková, Jiří Novotný

Atletická závěrka VAS MV ČSTV říká, že v Přeboru Prahy startovala dvě družstva. „A“ družstvo si vedlo velmi dobře. Skončilo na celkově 4. místě, když na třetí příčku chybělo jen 4,5 bodu a na 2. místo necelých 14 bodů. „B“ družstvo skončilo celkově na 19. místě.

Přebory Prahy:

3. místo     Michaela Kovárníková     dálka     489

3. místo     Michaela Kovárníková     5 boj     2705 b.

3. místo     Milena Kosáčková         150 m     21,50 (hala)

Mladší žákyně – Štěpán a Anna Vostatkovi

Do přeboru družstev nastoupila početná skupina se třemi družstvy. V základní oblastní skupině skončilo své účinkování družstvo „C“ na 6. místě. Družstvo „B“ svádělo vyrovnaný souboj o postup do semifinále s Běchovicemi a Tretrou Prosek.  Skončilo na 4. místě. Družstvo „A“ postoupilo s obrovským náskokem do semifinále a odtud stejně suverénním způsobem do finále, když druhou Spartu porazilo o 200 bodů. V průběhu finále jsme se na stadionu Slávie drželi stále na 2. místě, ale v samotném závěru po štafetách neodolali sportovní škole Jeseniova a skončili na 3. místě. Mladší žactvo se zúčastnilo třídenního reprezentačního zájezdu do Drážďan, který zorganizoval L. Vrba. Přátelské utkání s BSG Drážďany s velikou převahou naše děti vyhrály a zazávodit si mohli i trenéři.

Tabulka MPD:

1. Slávia IPS „A“ 1340 b.

2. Jeseniova 1206

3. SN Bohnice 1186

4. VŠ 1089

5. Háje 1055

6. DDM 4 1021

7. Tretra 1007

8. Slávia IPS „B“ 1004

9. AK Donovalská 983

10. Sparta 803

11. Bohemians 777

12. Aritma 610

Přeboru jednotlivců ve 4 boji se zúčastnila Jitka Dolanská. Vybojovala 2. místo za L. Vrbenskou ze Slávie v novém oddílovém rekordu 1708 b.

V závěru roku odchází z oddílu z vážných rodinných důvodů dosavadní předseda oddílu L. Vrba. Oddíl tak ztrácí schopného organizátora, který svým entuziazmem a houževnatostí dokázal strhnout k iniciativě děti i dospělé. Právě on získal a přesvědčil k práci v oddíle řadu dnes aktivně působících trenérů. Jeho zásluha na rozkvětu bohnické atletiky je nezpochybnitelná. Do funkce předsedy byl zvolen P. David, ujímající se také funkce hospodáře.

1990

Rok 1990 je bohatý na události. Tvrdé ekonomické reformy a k nim ještě zastavení dřívějších dotací vrhají Jednoty na okraj propasti. Pro některé to znamená nevyhnutelný konec. Bohnické TJ se tento problém vyhýbá. Svým dílem k tomu přispěl i nový předseda TJ, Ing. Janeček, který se nebál mnoha radikálních a nepopulárních opatření a ve spolupráci s výborem TJ udržel Jednotu nad vodou. Havarijní stav objektů TJ je vizitkou bývalého výboru. Rozsáhlé opravy brzdí dalším zdražením zvýšené náklady na otop a elektřinu. Atletický oddíl má v soutěži 10 družstev.

Mladší žáci – Jiřina Mondscheinová, Stanislav Hoffman

Ve skupině bylo 39 chlapců roč. 79-80 i mladší. Tréninky byly 2-3x týdně. Soutěže probíhaly bohužel pouze na obvodech Prahy 8 a 9, kde naši chlapci všechna čtyři utkání s velikou převahou vyhráli. Absolvovali také několik krosů, přátelské utkání ve Vlašimi a závody ve šplhu a skoku vysokém v tělocvičně ZŠ Slovanka. Nezájem kompetentních orgánů o soutěže nejmenších, 10-11letých, nás zklamal. I v tomto věku touží děti změřit své síly s ostatními.

Starší žáci – Věra Mašková, Jindřich Novotný, Jitka Vavrečková

Chlapci byli rozděleni do dvou skupin. Družstvo „A“ v počtu 23 žáků vedla Věra Mašková, 19-členné „B“-družstvo Jindřich Novotný s Jitkou Vavrečkovou. Obě skupiny trénovaly odděleně 3-krát týdně. V zimě využívaly tělocvičen bohnických škol a v létě hřiště ZŠ Ústavní a Čimického háje (ostatně jako všechny žákovské skupiny). Žáci se účastnili jednoho víkendového a jednoho týdenního soustředění ve Stochově. V soutěži družstev se naše „A“-družstvo umístilo na 5. místě, „B“-družstvo bylo zařazeno do třetí výkonnostní skupiny C2, kde skončilo na 3. místě. Chlapci byli motivováni k zisku výkonnostních tříd ve více disciplínách a v zájmu všestrannosti startovali v jednotlivých utkáních v odlišných disciplínách v duchu povinných dvojbojů, které byly nepochopitelně zrušeny.

Přebory Prahy jednotlivců - hala:

2. místo     Vojtěch Podval (77)     50 m př.     8,51

3. místo     Radim Navrátil (77)     50 m př.     8,71

3. místo     Matěj Červený (77)     800 m        2:27,3

3. místo     Jan Novotný (78)       1500 m       5:11,4

3. místo     František Vorel (77)     koule        10,30

Přebory Prahy jednotlivců - dráha:

1. místo     Jan Novotný (78)         6 boj     1758

2. místo     Roman Petraš (78)     6 boj     1562

2. místo     Matěj Červený (77)     800 m  2:22,82

3. místo     Jan Novák (77)            dálka      513

Starší žáci splnili 77 VTŽ.

Mladší a starší dorostenci – Jiří Kryštof

Z ročenky PAS se dozvídáme, že družstvo mladších dorostenců, tj. 14-15 let, se umístilo na 6. místě a v jednotlivcích získal přebornický titul Michal Stupka – koule: 12,33 m. Po závodní sezóně přestoupil do Dukly Praha. Družstvo starších, 16-17 letých, chlapců skončilo na 5. místě a z jednotlivců si nejlépe počínal D. Heider, když vybojoval tři medaile na přeborech Prahy:

Přebory Prahy:

1. místo     Michal Stupka (73)    koule     12,33

2. místo     Jiří Kryštof (73)          10 boj     5029

2. místo     Daniel Heider (73)     koule     12,30

3. místo     Daniel Heider (73)     disk       38,50

3. místo     Daniel Heider (73)     koule     13,02 (hala)

Dorostenky – Pavel David, Radka Kartousková, Jiří Novotný

Přípravu zahájilo 28 dívek r. 75-76. Na přeboru Prahy jednotlivců v hale získaly dvě třetí místa Kateřina Procházková a Michaela Kovárníková. Škoda, že chyběly K. Novotná a P. Mašková, které měly také na medaile. Jarní přípravu chtěli trenéři zkvalitnit dělením skupiny do tří skupin a každé by se věnoval jeden trenér. Záměr se neuskutečnil, protože se nepodařilo zajistit tři trenéry na každý trénink. Kontrolní závody určily konečnou sestavu pro mistrovská utkání. Děvčata všechny závody vyhrála a vybojovala tak poprvé v historii oddílu titul přeborníka Prahy. Ve skutečnosti nešlo o dorostenky (krátkodobý posun kategorií), ale o 14-15 leté žákyně. Na vynikajícím výsledku nic neubírá ani fakt, že podle tehdejšího soutěžního řádu startovala dvě nejlepší pražská družstva, Slávia a VŠ Praha, v národní lize a pražského přeboru se tedy neúčastnila. Na přeboru Prahy jednotlivců vybojovala děvčata šest medailí a pět čtvrtých míst:

Přebory Prahy jednotlivců:

1. místo     Pavlína Mašková                 60 m         8,13

2. místo     Kateřina Procházková     100 m př.   15,92

2. místo     Kateřina Procházková     200 m př.   31,08

2. místo     4x100 m     50,63

3. místo     Kateřina Procházková      50 př.    8,30 (hala)

3. místo     Michaela Kovárníková      výška     157 (hala)

Vynikajícího výsledku dosáhla sprinterka Pavlína Mašková – nejlepší atletka oddílu tohoto roku:

MISTROVSTVÍ ČR: 60 m – 6.místo

MISTROVSTVÍ ČSFR: 60 m – 8.místo.

Tabulka MPD:

1. Slovan Bohnice 40/723

2. Sparta 36/627

3. TJ Háje 29/381

4. Olymp 27/336

5. DP Kotlářka 24/319

6. Spartak Praha 4 21/286

7. Jeseniova 16/187

8. Vodní stavby 11/150

9. Bohemians 6/98

10. Slávia „B“ 6/95

V družstvu přebornic Prahy bodovaly: K. Baierlová, M. Dandová, I. Drahozalová, Z. Haimová, K. Holanová, D. Hoštičková, M. Kosáčková, M. Kovárníková, L. Krejzlíková, P. Mašková, M. Mondscheinová, K. Novotná, M. Plechatá, H. Poláková, K. Procházková, Š. Stonová, K. Vostatková, L. Žáčková.

Starší žákyně (12-13 let) – Štěpán a Anna Vostatkovi s pomocí Jitky Rubešové a Anny Duspivové

Družstvo děvčat přivádí trenéři opět, už tradičně, na stupně vítězů. Škoda jen, že ve finále družstvo oslabila početná marodka.

Tabulka MPD:

1. SK Slávia „A“ 117

2. Jeseniova 99

3. SLOVAN BOHNICE 83

4. SK Slávia „B“ 80

5. DDM Praha 4 72

6. Sparta 65

7. TJ Háje 41

Tretra nenastoupila

Přebory Prahy:

1. místo     Eva Šrolová (77)     800 m     2:32,27

1. místo     Eva Šrolová (77)     6 boj     2906

1. místo     Eva Šrolová (77)     800 m     2:33,1 (hala)

2. místo     Jitka Dolanská (77)     výška     148

2. místo     Kateřina Vášová (77)     kriket     50,84

3. místo     Kateřina Vášová (77)     koule     8,54

3. místo     Markéta Závodná (77)     50 m     7,41 (hala)

3. místo     Tereza Hamrová (77)     koule     8,52 (hala)

Ve finále na 60 m překážek jsme měli stejně jako loni tři děvčata, avšak doběhla na 5., 6. a 7. místě.

MISTROVSTVÍ ČR

6. místo     Eva Šrolová     6 boj   

7. místo     Kateřina Vášová     kriket

Mladší žákyně (10-11 let) – Oldřich Palas

Mladší žákyně pod vedením O. Palase za pomoci R. Al-Karawi by rády změřily své síly s nejlepšími oddíly Prahy. Z rozhodnutí komise atletiky však mohly nastoupit do soutěže pouze v oblastních přeborech. Oblastní komise Prahy 8 a 9 však pro děti i přes několikeré urgence nehnula prstem. Nebýt obětavosti trenéra O. Palase, který celou soutěž zorganizoval, neměla děvčata ani jediný závod. V samotné soutěži nenašla rovného soupeře a bojovala vlastně sama mezi sebou. Zvítězilo družstvo „A“ před „B“, teprve pak následovaly další oddíly. Svými výkony nejmladší dívky jasně dokázaly, že oddíl může směle hledět do budoucna a že úspěšné starší dívky mají důstojné nástupce. Oddílové trenéry žactva velice zklamalo odbourání povinných dvojbojů, které podmiňovaly všestrannou přípravu. Současný soutěžní řád i způsob bodování, prakticky shodný se všemi staršími kategoriemi, přímo vybízí v zájmu úspěchu družstva k častým projevům předčasné specializace v přípravě i na závodech. Na schůzi konané při mistrovství ČR v Uherském Hradišti, jíž se zúčastnili i V. Mašková a Š. Vostatek, se všichni zástupci jednotlivých krajů vyjádřili jednomyslně pro návrat kategorií zpět. Definitivní rozhodnutí pak padlo 1.12.1990 na konferenci ČAS. Věkové kategorie se nevrací o rok, ale hned o dva. Nečekané rozhodnutí ČAS je v oddíle kvitováno, ale způsobuje nám další problémy. Nedaří se získat další trenéry. Naopak v tomto roce přestává definitivně pracovat Milan Stupka, Jitka Rubešová, Anna Duspivová a ke konci roku dokonce i dosavadní úspěšný trenér a jeden ze zakladatelů oddílu, Jiří Kryštof.

1991

Událostí roku bylo započetí výstavby atletického stadionu na pozemku TJ. K 10. výročí založení dostal atletický oddíl dotaci od ČAS ve výši 300 000,- Kč na dostavbu atletické dráhy. Na stometrovou rovinku, vybudovanou v letech 1986-1987, má navázat 300 m ovál kolem fotbalového hřiště. Vedení fotbalového oddílu však ostrými protesty vytlačilo výstavbu do prostoru navážky (vzniklé při výstavbě sídlišť Bohnice a Čimice), která patří také do vlastnictví TJ. Toto řešení se nakonec všem jevilo jako nejvhodnější, protože tím oddíl získá hřiště určené výhradně pro atletiku. K provedení se přihlásila firma EKKL. Při vyměřování zjistila, že pro klasický 400 m ovál je navážka nedostatečná. Dohodli jsme se tedy, že ovál bude mít 333,33 m, ale i pro tento záměr musí být prostor pro výstavbu ještě rozšířen. Na výboru oddílu jsme se dohodli, že dotaci ČAS nevyužijeme pouze na atletickou dráhu, ale k započetí výstavby kompletně vybaveného atletického hřiště. Na řádný projekt jsme neměli finanční prostředky, a tak na výboru AO předložil vlastní návrh i s výkresem P. David. Návrh byl přijat s výhradou k umístění diskařské klece, tedy k jejímu situování do výškařského rozběžiště. Rozpaky vzbudilo i zamýšlených osm drah na hlavní rovince a šest na ovále, což se zdálo pro naše potřeby a možnosti nadnesené. Na sektory s betonovým podkladem se snad v budoucnu podaří sehnat další dotaci na položení umělé hmoty. Firma EKKL nám předložila finanční studii kompletně vybaveného hřiště, počítající s náklady ve výši 1 470 000,- Kč. Naši další žádost o poskytnutí prostředků pro realizaci uvedených záměrů vyslyšel opět ČAS a obdrželi jsme tak dalších 100 000,- Kč. Práce byly zahájeny v září a v listopadu již byly hotovy betonové základy rozběžišť pro dálku, výšku, tyč, oštěp a zhruba 250 m atletické dráhy bez zatáčky v západní části. Dotace jsme vyčerpali a za provedenou práci si firma EKKL naúčtovala ještě dalších 153 000,- Kč, které jsme však nebyli schopni uhradit. Práce se zastavily. Jen dopravní firma p. Špinky dále rozšiřovala plochu navážkou půdy.

Výsledky sezóny

Starší děvčata oddílu (roč. 75-77) se připravovala nejdříve ve dvou skupinách. Patnáct starších žákyň (r. 77) vedli Š. a A. Vostatkovi. Osm dorostenek (r. 75) a čtrnáct starších žákyň (r. 76) trénovali P. David s R. Kartouskovou. Tato skupina se však již na podzim rozdělila. P. David vedl dvě dorostenky a devět starších žákyň, šesti dorostenkám a pěti starším žákyním se věnovala R. Kartousková. Ta se po vzájemné dohodě připojila od Nového roku ke starším žákyním manželů Vostatkových s tím, že přípravu početné skupiny povede Š. Vostatek. V takto vytvořených dvou skupinách už pak příprava probíhala stabilně po celou sezónu.

Skupina P. Davida byla složena z děvčat s dobrými běžeckými (zejména sprinterskými) předpoklady. Z této skupiny se na přeborech Prahy prosadily:

Přebory Prahy:

1. místo     Karolína Baierlová (76)     150 m     20,65 (hala)

2. místo     Karolína Baierlová (76)       50 m     7,12 (hala)

3. místo     Klára Holanová (76)          150 m     20,15

Také obě dorostenky se neztratily. Pavlína Mašková (75) obsadila ve sprinterských disciplínách dvakrát 5. místo. Pět osobáků si vytvořila Milena Kosáčková (75).

Skupina Š. Vostatka s pomocí R. Kartouskové a A. Vostatkové prošla všestrannou přípravou zaměřenou zpočátku na kondici a odstranění individuálních nedostatků v jednotlivých složkách tělesné přípravy. Děvčata se dokonale seznámila s členitostí terénu v okolí bohnického sídliště, chodila plavat do Hloubětína, hrát hokej do Stromovky, kde se svým trenérem nastoupila i k několika zápasům proti žákům V. Maškové. Dále pak bylo komplexně bráno zvládnutí základů všech atletických disciplín a po vytipování předpokladů šlo na jaře již o užší zaměření směrem k závodní sezóně. V létě na konci prázdnin jsme se "rozjížděli" na letním soustředění v Lučanech u Jablonce nad Nisou. Z této skupiny se na přeborech Prahy prosadily.

Přebory Prahy:

1. místo     Eva Šrolová (77)     800 m     2:29,03

1. místo     Lenka Krejzlíková (76)     oštěp     36,04

2. místo     Kateřina Vášová (77)     koule     9,45 (hala)

3. místo     Kateřina Vášová (77)     oštěp     34,08

3. místo     Irena Drahozalová (75)     koule     11,20

3. místo     Lenka Krejzlíková (76)     koule     9,37 (hala)

Výborně si vedla děvčata Š. Vostatka také na Mistrovství ČR, kde zazářila Kateřina Vášová, když vybojovala zlatou medaili v hodu oštěpem - 34,84 m.

Škoda, že se nedařilo Lence Krejzlíkové, které by výkon z pražského přeboru stačil na bronzovou medaili v kategorii 15-letých. Také Eva Šrolová, přestože se jí ve víceboji nedařilo, skončila na pěkném 6. místě. Postup do finále na sprinterských tratích se bohužel nepodařil svěřenkyni P. Davida, Kláře Holanové.

Dorostenky

Osm dorostenek jsme do MPD nepřihlašovali. Děvčata hostovala v družstvu žen a juniorek AC Praha 1890 a zejména na vítězství juniorek v Praze a jejich postupu do NL měla lví podíl.

Starší žákyně - Štěpán Vostatek

Děvčata čekal první start družstva Slovanu Bohnice v Národní lize. Jedenáct žákyň r. 77 a tři r. 76 vedl Š. Vostatek s pomocí R. Kartouskové a A. Vostatkové a družstvo doplňovaly čtyři dívky r. 76 z tréninkové skupiny P. Davida. P. David zaskočil výbor AO požadavkem, aby v republikové soutěžní brožuře nebyl uveden jako vedoucí družstva Š. Vostatek, ale J. Novotný, a aby výhradně on také vystupoval na poradách před utkáními jako trenér družstva. I když šlo o značný handicap, protože J. Novotný většinu děvčat vůbec neznal, postavil se Š. Vostatek k tomuto požadavku velkoryse. V I. a II. kole si vedla děvčata výborně. I přes handicap (téměř dvě třetiny družstva prvním rokem ve starším žactvu) se držela na druhém místě a usilovala o postup do finále ČR. V dalších dvou utkáních však naše největší soupeřky z Karlových Varů porazily nejen nás, ale i do té doby vedoucí Slávii. I tak je ale 3. místo pěkným výsledkem a zajistilo by nám, nebýt změny v systému soutěží, účast v NL i pro rok následující. Za družstvo startovaly:

Baierlová Karolína (76), Bulanová Lucie (77), Haimová Zuzana (76), Hamrová Tereza (77), Hejtmánková Jana (77), Holanová Klára (76), Hrubá Lucie (77), Krejzlíková Lenka (76), Loudová Magdaléna (77), Micková Martina (77), Novotná Kristýna (76), Poláková Hana (76), Pospíšilová Vlaďka (77), Rychlá Linda (77), Štrofová Šárka (77), Šrolová Eva (77), Vášová Kateřina (77), Vostatková Kateřina (76).

Nejvíce bodů získaly L. Krejzlíková (81 b.), K. Vášová a K. Holanová (obě 72 b.).

„B“ družstvo sahalo v B-skupině pražského přeboru po 2. místě, ale nakonec vlivem nedostatečného počtu účastnících se svěřenkyň skončilo třetí.

Mladší žákyně – Štěpán a Anna Vostatkovi

Mají radost z návratu své bývalé svěřenkyně, Kamily Pavlíkové, která musela ukončit ze zdravotních důvodů závodní činnost již ve 13 letech. Nabídku Vostatkových, zda jim nechce pomáhat, nadšeně přijala. A tak se ve svých 15 letech stává trenérským benjamínkem oddílu. Ze 40 - členné skupiny r. 78-79 jsme do soutěže MPD postavili dvě družstva. „A“ družstvo nastoupilo zprvu se skromným cílem udržet se ve finálové skupině nejlepších oddílů Prahy, protože bylo nejmladším kolektivem v soutěži. Vedlo si však výborně. Ve II. kole dokonce vybojovalo 2. místo, když porazilo i Slávii a Jeseniovu. V základní skupině skončilo na 4. místě a postoupilo do finále, kde obsadilo celkově 7. místo v Praze. Ambice tohoto družstva, které bude v prakticky nezměněné sestavě startovat i v příštím roce, jsou vysoké.

Přebory Prahy:

2. místo Hana Strnadová 6-boj 2230 b.

„B“ družstvo mělo ve skupině B proti „A“ družstvům Bohemians, Olympu, USK a Vodních staveb příliš těžkou pozici a sestoupilo do skupiny C.

„C“ družstvo složené z děvčat r. 80-81 vedl Oldřich Palas s pomocí dosud aktivní atletky AC Praha 1890 odchovankyně našeho oddílu, Petry Novotné. Obsadilo 5. místo ve skupině C2.

Dorostenci – Jan Vykoukal, Jiří Kryštof

Deset dorostenců a jeden junior zahájili přípravu na sezónu v říjnu. Na přelomu roku se ale z trenérské práce v oddíle omluvil jejich vedoucí, Jiří Kryštof, nejúspěšnější trenér oddílu, který stál u jeho zrodu a pronikavých úspěchů v letech 1985 a 1986. Chlapci byly prozatímně přiděleni ke skupině starších žáků V. Maškové. V dubnu se ale k trenérské práci přihlásil absolvent FTVS UK, Jan Vykoukal, a ochotně se dorostenců ujal. Od skupiny se jen odpojili Jan Böhm a Jiří Kryštof (syn bývalého trenéra). Vytvořili si pěkný kamarádský vztah ke skupině starších žáků, zůstali u nich jako pomocní trenéři a připravovali se podle individuálních plánů na desetiboj. Družstvo se v MPD umístilo na 5. příčce. Ze současných borců oddílu se prosadil pouze junior Jiří Kryštof, který si vedl dobře i na mistrovství ČR a ČSFR.

Přebory Prahy:

1. místo     Jiří Kryštof     50 m př     2:29,03 (hala)

Mistrovství ČR:

6. místo     Jiří Kryštof     10 boj     5057

Mistrovství ČSFR:

7. místo     Jiří Kryštof     10 boj     4989

Z dorostenců si nejlépe vedl na sprinterských tratích Robert Valenta (50 m – 6,59).

Starší žáci – Věra Mašková s pomocí Jiřího Kryštofa a Jana Böhma

Sedmnáctičlennou skupinu vedla V. Mašková. V zimě se trénovalo jednou týdně v tělocvičně ZŠ Ústavní a třikrát venku, převážně v Čimickém háji. Do pestré přípravy byl zařazován hokej, běh na lyžích, plavání, atd. Do přeboru družstev (MPD) nastoupil kolektiv bez větších cílů, se snahou udržet se ve skupině A. Dominovat v soutěži měli totiž chlapci r. 76 a ti byli v našem družstvu jen dva. Zbývajících jedenáct bylo mladších. Celkově 6. místo z osmi družstev znamenalo splnění cíle. Poděkování zaslouží J. Kryštof a J. Böhm za to, že vedle plnění svých tréninkových plánů pomáhali při vedení tréninků.

Přebory Prahy:

3. místo     Tomáš Sosnovec (76)     koule     12,92

finálovou účast ještě vybojovali:

4. místo     Karel Pepperný (76)     disk     37,22

5. místo     Vorel-Vašíček -Kubelík-Navrátil (77)     4x60 m     30,34

6. místo     Radim Navrátil (77)     100 m př.     15,82

7. místo     František Vorel (77)     koule     11,27

7. místo     Karel Pepperný (76)     výška     160

Mladší žáci

„A“ družstvo vedl Jindřich Novotný. 24-členný kolektiv se na trénincích scházel v průměru v osmnácti. Závodů se zúčastňovali pravidelně všichni a tak dost chlapců startovalo i mimo soutěž. V přeboru Prahy družstev se umístili na 6. příčce, při praktikování systému, že všichni startovali pokaždé v jiných disciplínách a to v zájmu všestrannosti. Proto je 6. místo, navíc se ztrátou pouhých 5,5 bodu na čtvrtý PSK Olymp, pěkným výsledkem. Přebor Prahy jednotlivců očekávaný úspěch nepřinesl. Naše želízka v ohni zůstala za svými možnostmi a obsadila 4., 5., 7., 8. a 11. místo.

„B“ družstvo vedli Stanislav Hoffman s Jiřinou Mondscheinovou s pomocí Hany Krausové a Milana Holoubka (bývalého aktivního člena oddílu). Družstvo tvořili nově náborovaní chlapci z přípravky. Z celkového počtu 43 byli svěřenci zařazováni střídavě k jednotlivým utkáním. Prostřídalo se jich tak 35. V B-skupině se malí kluci prosazovali jen sporadicky. Družstvo skončilo poslední a na podzim bylo zařazeno do skupiny C. Tady už se věkový handicap smazal a výsledkem bylo 2. místo ve skupině a celkově 22. místo v Praze. Ke konci roku se chlapci rozrostli na 50-členný kolektiv.

1992

Vše se točí okolo výstavby hřiště. Obrubníky atletické dráhy dodané firmou EKKL se rozpadají. Ty, které vydržely povětrnostní podmínky, rozbíjí vandalové u doskočišť skoku dalekého. Na rozestavěný areál, zarůstající vysokým plevelem, je neutěšený pohled. Kromě zavážky p. Špinky, rozšiřující plochu pro dokončení atletické dráhy, se nic nepohnulo. Jediným světlým okamžikem je další dotace ČAS ve výši 90000,- Kčs, kterou jsme hned odevzdali firmě. Sponzorským darem výše 20000,- Kčs od otce naší úspěšné svěřenkyně, M. Hlouškové, a částkou 10000,- Kčs z oddílových příspěvků jsme zmírnili dluh na 33000,- Kč. Ty se nakonec pod pohrůžkou soudního vymáhání rozhodla vyrovnat TJ. Tato částka byla a zůstala jediným vkladem TJ do výstavby hřiště. Koncem roku napsal Š. Vostatek celou sérii žádostí o dotace na ČAS. PAS, PTU, předsedovi a tajemníkovi výkonného výboru ČSTV, na OÚ Praha 8 a připravil žádost o grant na Magistrát hl. m. Prahy.

Výsledky

Rok 1992 je zatímním vrcholem výkonnostní úrovně oddílu.

Dorostenky

Dorostenky se připravovaly ve dvou skupinách. Většina děvčat se zaměřením na technické disciplíny se připravovala u Štěpána Vostatka s pomocí Radky Kartouskové, která vedla některé dívky r. 75-76 již od roku 1987, a Anny Vostatkové. Druhou, běžeckou skupinu, vedl Pavel David. Do soutěže jsme nastupovali se 14-členným kolektivem. V I. utkání jsme skončili na 2. místě za Slávií, ale ve druhé jsme si postavení prohodili. Třetí kolo pak bylo soubojem o přebornický titul, v němž byla Slávia o čtyři pomocné body šťastnější. Druhé místo v Praze nám zajišťovalo společný postup se Slávií do semifinále NL. I tady to byl souboj dvou nejlepších pražských družstev, kde nás Slávia již porazila přesvědčivěji.

Přebory Prahy - MPD:

1. SK SLÁVIA 23 b.

2. Slovan Bohnice 22

3. USK Praha 16

4. Sparta 15

5. PC Háje 14

6. PSK Olymp 9

7. AC Praha 1890 5

8. Bohemians 4

SEMIFINÁLE NL

1. SK SLÁVIA 174 b.

2. Slovan Bohnice 133

3. Dynamo Plzeň 96

4. AC Karlovy Vary 89

5. Vodní stavby Tábor 88

Z druhého místa však opět postupujeme, tentokrát už do FINÁLE NL ČR. A to byla skutečnost, v níž jsme na začátku vůbec ani nedoufali. Ve finále jsme už bez největší opory, Lenky Krejzlíkové, a velmi dobré skokanky, Michaely Kovárníkové, na nejlepší družstva nestačili a skončili tak na 6. místě v ČR. K vynikajícímu úspěchu přispěly svěřenkyně Š. Vostatka a R. Kartouskové 314 body a svěřenkyně P. Davida a J. Novotného 279 body. Za družstvo startovaly: Irena Drahozalová, Karolína Baierlová, Dana Hoštičková, Zuzana Haimová, Michaela Kovárníková, Klára Holanová, Lenka Krejzlíková, Milena Kosáčková, Monika Mondscheinová, Veronika Kremláčková, Štěpánka Stonová, Kristýna Novotná, Kateřina Vostatková a Lucie Žáčková.

Přebory Prahy jednotlivců:

2. místo     Štěpánka Stonová     7 boj     3849

2. místo     Zuzana Haimová - Milena Kosáčková - Karolína Baierlová - Klára Holanová     4x100 m     52,12

3. místo     Irena Drahozalová     koule     10,69

Nejhodnotnější byl výkon Š. Stonové, která se výrazně zlepšila nejen v technických disciplínách, ale také na sprinterských tratích. Š. Vostatek vyšel vstříc P. Davidovi, který jej požádal o převedení Štěpánky do své běžecké skupiny.

Starší žákyně – Štěpán Vostatek

Starší žákyně trénovaly společně ve skupině s již zmíněnými sedmi dorostenkami pod vedením Štěpána Vostatka s pomocí Radky Kartouskové a Anny Vostatkové. Do přeboru jsme nastoupili bez větších výkonnostních cílů s pravidelnou obměnou disciplín v každém utkání. V tabulce jsme skončili z 10 týmů na 5. místě. K nejvýraznějším postavám patřily Kateřina Vášová a Eva Šrolová. Kačka si na mistrovství ČR zopakovala stupně vítězů v hodu oštěpem, tentokrát třetím místem. Eva byla devátá v sedmiboji a překonala šest oddílových rekordů. V Bohnickém poháru o nejvšestrannější atletku vyhrála Eva před Ivanou Najerovou a Magdou Loudovou.

Přebory Prahy:

1. místo     Kateřina Vášová     oštěp     40,40

2. místo     Kateřina Vášová     koule     10,76

3. místo     Eva Šrolová     200 m př.       31,9

Mladší žákyně7. místo v ČSFR!!!

Děvčata r. 79-80 svými výkony předčila do té doby nejúspěšnější ročníky 76-77. Byla to opravdová invaze výborných výkonů, zaujímajících přední místa republikových tabulek, která vynesla ve výkonnostním bodovém hodnocení mladší žákyně Slovanu Bohnice na 7. místo v Československu. „A“ družstvo vedli Štěpán a Anna Vostatkovi s pomocí Kamily Pavlíkové. Sezónu jsme zahájili v Miličovském lese čtvrtým místem v přespolním běhu. Hned ve druhém utkání na stadionu Slávie jsme si suverénním vítězstvím zajistili postup do zářijového finále. Největší převahu měla děvčata na trati 60 m př. Pět nejlepších časů patřilo našim dívkám. A tak jsme 17.9. nastoupili k finálovému utkání jako největší favorité, s odhodláním poprvé v historii oddílu vybojovat v přeboru Prahy vítězství. Opět jsme se Slávií, stejně jako v roce 1988, prohráli, tentokrát o pouhých 7 bodů:

1. SK SLÁVIA 125,5 b.

2. Slovan Bohnice 118,5

3. USK Praha 78

4. Spartak Praha 4 67

5. Sk Slávia „B“ 66

6. DDM Praha 4 64

7. Vodní stavby 59,5

8. Bohemians 37,5

Děvčata si však všechno vynahradila o devět dnů později na přeborech Prahy jednotlivců. Tři přebornické tituly, tři druhá místa, jedno třetí a dalších sedm umístění mezi prvními pěti je největším úspěchem oddílu v jedné věkové kategorii a znamenalo v medailovém bilancování 1. místo v Praze.

Přebory Prahy:

1. místo     Michaela Hloušková     5 boj     2755

1. místo     Hana Strnadová     výška     151

1. místo     Štiková-Palasová -Strnadová-Hloušková     4x60 m     32,2

2. místo     Jana Palasová     výška     151

2. místo     Jana Palasová     dálka     467

2. místo     Hana Strnadová     60 m př.     10,2

3. místo     Iveta Spatzalová     60 m př.     10,4

4. místo     Lenka Hejtmánková     60 m     8,4

4. místo     Lenka Hejtmánková     150 m     20,7

4. místo     Martina Štiková     dálka     451

4. místo     Eva Zálešáková     koule     8,43    

5. místo     Jana Palasová     kriket     50,46

5. místo     Petra Polčáková     60 m př.     10,4

5. místo     Hejtmánková-Polčáková -Ivičičová-Spatzalová     4x60 m     33,6

6. místo     Martina Ivičičová     60 m př.     10,6

Děvčata během sezóny překonala 22 oddílových rekordů. O výkonu M. Hlouškové na Vodních stavbách v 5-boji (2838 b.) napsal deník Československý sport jako o nejlepším výkonu v ČR a nejlepší byla také na 60 m př. (9,9 s) a ve štafetě 3x300 m (2:20,8 s) spolu s H. Strnadovou a M. Ivičičovou.

Nejlepší mladší žákyní byla vyhodnocena M. Hloušková před H. Strnadovou a J. Palasovou (pořadí v Bohnickém poháru).

„B“ a „C“ družstvo vedl Oldřich Palas s pomocí Romana Janečka a Petry Novotné. Obě družstva byla složena v podstatě z přípravky r. 80-82. „B“ družstvo vyhrálo skupinu C2 a postoupilo do vyšší soutěže.

Mladší žáci

„A“ družstvo pod vedením Jindřicha Novotného a Jitky Vavrečkové startovalo na základě výkonů z předcházejícího roku v elitní skupině. Bohužel jsme neměli letos více osobností v málo početném, jen 10-členném, kolektivu. Pravidelně bodovali jen dva chlapci. Skončili jsme na šestém místě a sestoupili tak do nižší skupiny. Jedinou silnou individualitou byl Filip Kubelka, který také na přeboru Prahy jednotlivců vybojoval dva přebornické tituly na 60 m př. a ve skoku vysokém (stredlem). Většinu sezóny trénoval s vícebojaři V. Maškové.

Přebory Prahy:

1. místo     Filip Kubelka     60 m př.     9,7

1. místo     Filip Kubelka     výška     155

2. místo     Václav Muláček     koule     10,71

„B“ a „C“ družstvu se věnovali Jiřina Mondscheinová a Stanislav Hoffman. Z náborové akce získala skupina 52 členů, s nimiž nastoupila v přeboru Prahy ve skupině C. „B“ družstvo obsadilo 4. místo, „C“ družstvo bylo šesté.

Starší žáci

„A“ družstvo vedla Věra Mašková s pomocí Jana Böhma. Ve skupině bylo 11 chlapců r. 77 a čtyři r. 78. K nim přibyl F. Kubelka, který vzhledem k mimořádným dispozicím ztrácel v ml. žactvu tréninkovou motivaci. Trénovalo se 4x týdně, někteří se připravovali podle vícebojařského plánu. Absolvovali zimní soustředění v Lučanech nad Nisou, kde si kromě lyží užili i hokeje. Na přeborech Prahy obsadilo družstvo 5. místo a kdyby byla v oddíle možnost trénovat i skok o tyči, mohlo být umístění lepší. Radostnější byl výsledek jednotlivců.

Přebory Prahy:

1. místo     Jan Novák     50 m př.     7,3 (hala)

1. místo     Jan Novák     dálka     590 (hala)

2. místo     Radim Navrátil     50 m př.     7,6 (hala)

2. místo     Radek Vašíček     300 m     42,4 (hala)

3. místo     Radek Vašíček     150 m     18,2

3. místo     Řepa-Navrátil -Kubelík-Vašíček     4x60 m 2    9,50

3. místo     Řepa-Kubelík -Vašíček     3x300 m     2:03,2

4. místo     Radim Navrátil     200 m př.     29,15

5. místo     Matěj Červený     800 m     2:12,5

5. místo     Mirek Kubelík     60 m     7,79

5. místo     František Vorel     koule     11,92 (hala)

Na konci sezóny projevila SK Slávia zájem o Radima Navrátila, který si vyzkouší od nové sezóny profesionální podmínky.

„B“ družstvo vedené Jindřichem Novotným a Jitkou Vavrečkovou mělo 10 žáků bez přílišných ambicí na bodový zisk v „A“ družstvu. Během zimy a jara však fyzicky hodně vyspěli a výrazně se zlepšila i výkonnost. Družstvo vyhrálo svoji skupinu, udělalo jednu I. výkonnostní třídu a dvanáct II. VT. Pěkného výkonu dosáhla štafeta 4x60 m časem 30,0 s.

Dorostenci – Jan Vykoukal

Vedl pouze tři chlapce r. 75, Mariana Krále a bratry Karla a Roberta Pepperné.

Tak jako v předchozích letech, ani v roce 1992 jsme se nevyhnuli několika jednáním o koncepci při výchově a přípravě talentů. Oddíl nemá dostatek trenérů, kteří by pokryli starší kategorie, a už vůbec ne trenéry s odbornou specializací. Většina trenérů se kloní k systému, v němž by si trenér se svými pomocníky sám od přípravky své talenty vychoval a vedl si je až do dorostu s tím, že by je pak předával do profesionálních podmínek ve větších oddílech. Zároveň by tak mohl prokázat své skutečné schopnosti.

V závěru roku se P. David vzdává funkce předsedy oddílu. Na následující schůzi výboru byl předsedou AO zvolen Š. Vostatek. Ten na pěti školách v Bohnicích a Čimicích opět zorganizoval náborovou akci a ve spolupráci s třídními učiteli při plnění DOZ vybral talenty z žáků třetích tříd. Nově náborovaných r. 82-83 se ujímá A. Vostatková s nově začínající trenérkou, Jiřinou Kislingerovou. Pracovní vytížení donutilo bohužel O. Palase omluvit se z vedení mladších žákyň. Čtrnáct dívek předává Š. Vostatkovi, ostatní zůstávají ve skupině R. Janečka a P. Novotné a pracovat u této skupiny začíná také J. Novotný. Š. Vostatek vede ještě kromě „A“ družstva mladších žákyň také starší žákyně a dorostenky a nemůže již počítat s pomocí R. Kartouskové, měnící bydliště i zaměstnání.

1993

Na výstavbu atletického hřiště jsme dostali od PTU další dotaci 300 000,-. EKKL vyměnila všechny rozpadlé obrubníky a dokončila atletickou dráhu. Finální vrstvou atletické dráhy měla být litá směs, ale ve skutečnosti šlo spíše o strusku s popelem, plnou velkých škvarků, navíc bez příměsi pojivého materiálu. Byli jsme ujištěni, že vše je v pořádku a že po jarním finálním zabroušení budeme spokojeni. Opravdový šok nám připravil dopravce p. Špinka. Na středovou plochu hřiště nám místo slíbené kvalitní půdy navezl suť, cihly, trámy, matrace, lešenářské trubky, hadice elektroinstalaci a na tom všem těžké kusy panelů. Našli jsme i kamna a kočárek. Odmítl provést slíbené terénní úpravy i zaplatit 100,- Kč za každou složenou „fůru“. Dokonale zneužil nešťastně sepsané dohody o spolupráci. Koncem roku připravil další žádost o dotaci na MŠTM Š.Vostatek s předsedou TJ ing. Janečkem.

Výkonnostně nepatřila sezóna k těm nejúspěšnějším. Např. ml. žákyním chyběly ke třetímu místu pouhé dva pomocné bodíky. Dorostenkám unikl postup do NL až v posledním utkání. Mnohem více radosti jsme měli z úspěchu na přeborech jednotlivců. 20 medailí, z toho 8 titulů přeborníka Prahy je velmi dobrá vizitka výkonnostní úrovně oddílu. Bylo překonáno 33 oddílových rekordů. 66výkonů jsme poslali do republikových tabulek. Nejhodnotnějším z nich byl výkon ml. žákyně M. Hlouškové v 5ti boji 3131b. (nejlepší v ČR).

Družstvo žen – Pavel David

Ve snaze udržet v oddíle starší děvčata v juniorském věku, jsme poprvé v historii oddílu přihlásili do MPD družstvo žen. Ve skupině byla jedna dívka roč. 73, pět ročníků 75, osm ročníků 76 a jedna ročník 79. Patnáctičlenná skupina zahájila přípravu na sezónu v říjnu.

Na sezónu se připravovala systematicky jen Š. Stonová a M. Kosáčková, u ostatních se pohybovala docházka mezi 30-50%. Na jaře odešly K. Baierlová, K. Holanová, I. Drahozalová, V. Brabcová, D. Hoštičková, L. Žáčková, V. Kremláčková. Ukončení zvažovala také S. Stonová. Proto ji Š. Vostatek po dohodě s P. Davidem zajistil přestup do Slavie. Činnost v oddíle ukončila Pavlína Mašková.

Soutěž MPD měla čtyři kola, na nichž zachraňovaly účast družstva prakticky jen dorostenky Š. Vostatka. I. kolo 10 dívek 2. místo II. kolo 3 5. III. kolo 6 4. IV. kolo 0 -

Na konci sezóny musela skončit ze zdravotních důvodů poctivě trénující K. Novotná, která ještě v hale vybojovala na přeborech Prahy 3. místo na osmistovce.

Dorostenky – Štěpán Vostatek

Děvčata roč. 77 vedl Š. Vostatek a roč. 76 v již zmíněné skupině (ženy) P. David. Podle loňské dohody vedl družstvo v soutěži Š. Vostatek. Do soutěže jsme nastupovali s nadějemi, protože děvčata v tomto složení již jednou v r. 91 v NL startovala a teoreticky měla na lepší výsledek než loňská parta.

Skupina P. Davida se bohužel rozpadla. Š. Vostatkovi se podařilo k další činnosti přesvědčit K. Novotnou, V. Kremláčkovou a K. Baierlovou. Ze skupiny Š. Vostatka přešla po vzájemné dohodě T. Hamrová na basketbal, skončila K. Vostatková a bez jediného náznaku rozloučení se vytratila E. Šrolová. Ze zdravotních důvodů nemohly trénovat ani závodit L. Krejzlíková a L. Rychlá. Z velkého ambiciózního družstva zůstalo jen torzo. V I. kole jsme v osmi vybojovali 2. místo, když největší bodový zisk 30b. obstarala K. Vášová. Ta nám ale ve II. kole kvůli nemoci chyběla.

Přestože obětavě vypomohly K. Baierlová, K. Vostatková a T. Hamrová, skončili jsme na 4. místě, ale po součtu bodů jsme byli stále na druhém postupovém místě. Ozdobou závodů, konaných na Slávii byl výkon I. Najerové na 100m př. A strhující souboj naší štafety 4x400m (Baierlová – Najerová – Novotná – Kremláčková) v němž doběhla na druhém místě za št. Olympu, před AC 1890. Rozhodující bylo II. kolo na hřišti AC. Nastoupilo jen sedm děvčat, která však díky svým výkonům před závěrečnými štafetami byla na prvním místě před Slávií a AC. Nejpočetnější družstvo AC 1890, v němž hostovala řada závodnic z jiných oddílů Prahy, však jako jediné mohlo postavit ještě dvě štafety a ziskem dalších 20 bodů se tak dostala před naše děvčata.

Přebory Prahy jednotlivců:

1. místo     Kateřina Vášová     oštěp     40,98

1. místo     Kateřina Vášová     koule     11,74 (hala)

1. místo     Kateřina Vášová     disk     32,10

2. místo     Kateřina Vášová     koule     11,80

2. místo     Lenka Krejzlíková     koule     11,65 (hala)

3. místo     Eva Šrolová     400m     64,5

3. místo     Kristýna Novotná     800m     2:36,40 (hala)

Nejlepší dorostenkou byla K. Vášová. Nesporné kvality prokázala I. Najerová vítězstvím v Bohnickém poháru a nejlepším umístěním z našich děvčat na Strahově v 7 boji.

Starší žákyně – Štěpán Vostatek s pomocí Kamily Pavlíkové

Dvě třetiny družstva tvořily roč. 79, zvykající si prvním rokem na disk a oštěp a větší vzdálenosti překážek. Od začátku jsme se usadili uprostřed tabulky na 5. místě.

Přebory Prahy:

2. místo     Věra Kostková     koule     10,24 (hala)

3. místo     Eva Zálešáková     koule     9,32

4. místo     Jana Palasová     výška     152

4. místo     Jana Palasová     dálka     489

4. místo     Jana Palasová     7 boj     3595 b.

4. místo     Pilíková – Palasová -Strnadová – Spatzalová     4x60     31,87

4. místo     Iveta Spatzalová     50 př.     8,75

5. místo     Iveta Spatzalová     80 př.     13,75

5. místo     Iveta Spatzalová     7 boj     3544 b.

5. místo     Hana Strnadová     výška     147

7. místo     Hana Strnadová     7 boj     3469 b.

Nejlepší st. žákyní byla Jana Palasová – vítězka Bohnického poháru. Překonala 5 oddílových rekordů. O 2 – 3. místo se podělily Iveta Spatzalová a Hana Strnadová.

Mladší žákyně – Štěpán Vostatek s pomocí Kamily Pavlíkové

Úkolem skupiny bylo udržení oddílu v elitní skupině Prahy, kde děvčata Sn Bohnice dominují od r. 87. Čtrnáctičlenný kolektiv, který v sezóně 92 startoval za „B“ družstvo doplnily jen tři dívky loňského áčka. Během sezony se však děvčata pronikavě zlepšila.

Přebory Prahy jednotlivců

SN Bohnice 3 zlaté 3 stříbrné 1 bronzová 7 celkem

SK Slávia 2 2 2 6

USK Praha 2 0 3 5

AK Vega 1 1 0 2

Jeseniova 1 1 0 2

Vodní stavby 0 1 1 2

 Nejlepší umístění děvčat:

1. místo    Michaela Hloušková     5 boj     3131 b.

1. místo    Vlasta Helebranotvá     koule     8,49

1. místo    L. Švecová – D. Palasová L. Hejmánková – M. Hloušková  4x60     33,0

2. místo    Alexandra Filařová      kriket     48,72

2. místo    Lenka Hejtmánková     60m     8,3

2. místo    Lenka Hejtmánková      150m     20,5

3. místo    Lenka Švecová     koule     7,87

O čtyři dny později jsem nastupovali k finálovému utkání. Souboj o třetí místo jsme nakonec o pouhé dva bodíky prohráli a skončili až pátí. Nejlepší ml. žákyní byla Michaela Hloušková. Překonala řadu oddílových rekordů, byla nejlepší v ČR v 5 boji a vyhrála Bohnický pohár před D. Palasovou a L. Hejtmánkovou. „B“ družstvo vedl Jiří Novotný s dcerou Petrou Novotnou a Romanem Janečkem. Udržet se v B skupině mezi A týmy soupeřů bylo nad síly družstva tím spíš, že se utkání zúčastnilo v poloviční sestavě. „C“ družstvo – Anna Vostatková – skupina nově táborovaných dívek roč. 82-83 se rozrostla z 16 na 30 a řada děvčat musela startovat mimo soutěž.

Dorostenci – Jan Vykoukal, Jan Böhm

Příprava skupiny byla bohužel velice problematická. Kdysi početná parta roč. 76 – 77 se zúžila na pouhých sedm dorostenců. Jejich vedoucí trenér J. Vykoukala se v zimě stěhoval a trenérské práce v oddíle musel zanechat. Dorostenci byli připojeni ke skupině starších žáků, které vedla jejich bývalá trenérka V. Mašková. Vzhledem k jejím zdravotním problémům byl v dubnu požádám bývalý atlet oddílu J. Böhm, který se měl snažit udržet skupinu pohromadě alespoň pro soutěže MPD. Ani on však nemohl zajistit pravidelný trénink. Chlapci se bez úspěchu zúčastnili halových přeborů a skupina se začala pomalu rozpadat.

Starší žáci – Věra Mašková a Jindřich Novotný

Skupina pracovala pod vedením V. Maškové s občasnou pomocí J. Novotného, který zajišťoval v zimním období běžeckou přípravu a pravidelně se zúčastňoval závodů. Při zajišťování administrativních záležitostí pomáhala Jitka Vavrečková. V zimním období byli žáci často spojeni s dorostenci J. Vykoukala, zajišťujícího silovou přípravu. Na halových přeborech si nejlépe vedl Jan Novotný – 1000m – 4. místo a Radek Janko na 50m př. – 5. místo. Do MPD nastoupilo 13 žáků včetně jednoho hostujícího z Aritmy Kobylisy. K utkáním však nikdy nenastoupili kompletní. Skončili na 7. místě a sestoupili do B skupiny.

Přebory Prahy:

1. místo     Radek Janko     disk     40,34

1. místo     Radek Janko     kladivo     35,48

2. místo     Jan Novotný     1500m     4:34,7

3. místo     Jan Novotný     1500př.     4:52,67

Pátý doběhl na 100př. Roman Petraš v čase 15,23 Na mistrovství ČR byl R. Janko čtvrtý v hodu kladivem a dvanáctý v hodu diskem, Jan Novotný doběhl v silné konkurenci na pátém místě v běhu B.

V. Mašková se rozhodla chlapce ve věku st. žáci – junioři předat P. Davidovi a z práce v oddíle se prozatímně omluvit do vyřešení svých stále se zhoršujících zdravotních problémů.

Mladší žáci – Jiřina Mondscheinová a Stanislav Hoffman

Roční zprávu trenéři neodevzdali.

V celkovém hodnocení sezóny převládají rozpaky. Máme ale i radostnější impulsy. Především je to zájem starších odchovanců oddílu o trenérskou práci. Zapojily se Kačka Vostatková, Klára Holanová, Pavla Mašková, Dana Hoštičková, Veronika Kremláčková, Kristýna Novotná. Měly by napomoci zkvalitnění přípravy u náborovaných dětí a doufejme i k zlepšení atmosféry v trenérském kolektivu.

1994

Sezónu 94 můžeme řadit k těm lepším. Přibyla další medaile z mistrovství ČR a 22 medailí z přeborů Prahy. Postup do NL ČR vybojovaly starší žákyně. Pokud se nám podaří vybudovat lepší tréninkové podmínky, můžeme se na úspěchy v dalších letech jen těšit.

Ve výstavbě hřiště se nám letos podařilo překlenout krizovou fázi. Firma EKKL nám na jaře provedla zabroušení, bohužel velice nekvalitní dráhy. Ze zdánlivě beznadějné situace nás ale dostala spolupráce s dalším dopravcem p. Hykmanem. Toho inspiroval terén v okolí hřiště, cca 1 m pod úrovní atletické dráhy. S vyrovnáním terénu jsme souhlasili s podmínkou, že nám dá do pořádku střed hřiště. Š. Vostatek každodenní dřinou s víkendovou pomocí svých svěřenců vyčistil střed hřiště od plevele a zmíněného nepořádku. Pan Hykman nám pomohl vyřešit největší problém výstavby - zavezl a zhutnil jihozápadní část, kde se atletická dráha dostala do nebezpeční blízkosti strmého svahu. Na výboru AO, Ing Janeček přednesl své uznání a poděkování, že zvládáme tak náročnou stavbu bez pomoci TJ. V průběhu roku dostáváme další dotaci od MŠMT 360 000,- k položení umělé hmoty na betonové podklady sektorů. P. David kontaktoval firmu TUBEKO s nejpřijatelnější cenovou nabídkou, a měl s ní dojednat podmínky. Na konci roku se ale rozhodl z oddílu odejít. Důvodem byly zdravotní problémy v rodině a poslední kapkou obvinění ze strany TJ z dlouho se vlekoucího sepsání smlouvy s firmou TUBEKO. Za iniciativu při výstavbě hřiště patří P. Davidovi poděkování tím spíš, že v letech 91-92, kdy sjednal a dozoroval práce firmy EKKL, zastával ještě funkce předsedy a hospodáře oddílu. Š. Vostatek zůstává na výstavbu osamocen a spolu s manželkou Aničkou, která převzala hospodaření, sami táhnou veškerou administrativu a provoz oddílu a to vše při vedení nejpočetnějších tréninkových skupin více věkových kategorií. Š. Vostatek dořešil smlouvu s Tubekem s odkladem prací na jaro 95, na OÚ P-8 podal žádost o přidělení orné půdy na střed hřiště a předsedovi TJ předal k odeslání podrobně vypracovaný projekt žádosti o další dotaci na MŠMT. Firma EKKL se na nás obrátila s žádostí o doplatek 30 000,-. Účtovala si však práce na 400m oválu. Komise kolaudaci rozestavěného pozemku odmítla.

Dorostenky / juniorky – Štěpán Vostatek a Kamila Pavlíková

Děvčata po dvou letech trénovala konečně společně pod vedením Š. Vostatka s pomocí K. Pavlíkové, která se občas pustila do trénování s ostatními. Do soutěží jsme nastoupili v 10ti (v jednotlivých kolech v osmi) bez velikých ambicí, ale s odhodláním potrápit favoritky. V I. kole jsme nečekaně byli na druhém místě a udrželi jej i po II. kole. Ve třetím na Strahově jsme ale v souboji o NL, stejně jako vloni s AC, letos prohráli s USK.

Pořadí MPD:

1. ASK Slávia - 18

2. USK Praha - 13

3. SN Bohnice - 13

4. AK Křejpského - 8

5. AC 1890 - 8

6. Jeseniova - 3

Oddílové rekordy překonaly:

K. Vášová - oštěp - 44,96, disk - 35,54, koule - 13,18

L. Rychlá 100př. - 16,2, 3 boj - 1850b (hala)

Juniorky zůstaly v oddíle jenom dvě. Lenka Krejzlíková hostovala v I. lize žen ve Spartaku Praha 4 a byla třetí nejvíce bodující družstva. Vylepšila si „osobáky“ a zejména výkon v oštěpu 41,54m je vel-mi dobrý. Irena Drahozalová se po roční přestávce sice vrátila, avšak až po termínu hlášení hostování, a tak startovala jenom na přeboru jednotlivců a na mistrovství ČR. Opět jsme na přeborech vybojovali ve všech vrzích a hodech stupně vítězů.

Přebory Prahy jednotlivců:

1. místo     Kateřina Vášová     oštěp     42,96

1. místo     Lenka Krejzlíková     oštěp     39,36

1. místo     Lenka Krejzlíková     koule     10,66 (4kg)

2. místo     Kateřina Vášová     koule     13,18

2. místo     Kateřina Vášová     disk     31,88

2. místo     Irena Drahozalová     disk     29,72

3. místo     Irena Drahozalová     oštěp     33,66

3. místo     Irena Drahozalová     koule     9,11

3. místo     Magdaléna Loudová     koule     11,14 (hala)

3. místo     Lenka Krejzlíková     koule     10,50 (hala)

3. místo     Ivana Najerová     100př.     17,23 (osobní rekord 16,2)

3. místo     Lenka Krejzlíková     disk     26,26

Na mistrovství ČR nám opět přichystala obrovskou radost Kateřina Vášová vítězstvím v oštěpu i výkonem 44,96m. Škoda, že se v soutěži zranila, protože její osobáky by stačily ještě na 3. místo v disku a 5. v kouli. Za svými osobáky zaostaly L. Krejzlíková (v oštěpu sedmá a v kouli devátá) a I. Drahozalová rovněž devátá v disku.

V příštím roce bychom měli poslat do soutěže nejen družstvo dorostenek, ale poprvé také družstvo juniorek. Š. Vostatek se proto rozhodl, že v roce 1995 poprvé využije soutěžního řádu a spojí obě věkové kategorie v jedno juniorské družstvo.

Starší žákyně – Štěpán Vostatek, Kamila Pavlíková

Děvčata měla stejné trenérské vedení jako dorostenky. Oproti loňskému roku výrazně zlepšila své osobáky. V přeboru MPD ve všech třech utkáních vybojovala 2. místo za suverénní Slávií a postoupila do semifinále NL. 29. září jsme odjeli do Jičína k utkání šesti nejlepších oddílů Severních, Východních Čech a Prahy. Přestože našich děvčat bylo jen 14 oproti kompletním 22 členným týmům, posílených o řadu hostujících závodnic, odvedla důstojný výkon. I v takové konkurenci byla pětkrát na druhém místě na 80př. – oštěpu – kouli – 150 – 4x60 a třikrát třetí v dálce disku a kouli. Skončili jsme sice na 6. místě, ale jen necelých 42 bodů za posupujícím Libercem.

Semifinále NL:

1. ASK Slávia 173

2. SN Liberec 130

3. TJ Jičín 1 29

4. Liaz Jablonec 109,33

5. AC Turnov 97,83

6. SN Bohnice 88,33

V sezóně nejvíce pro družstvo bodovala M. Hloušková – 108b. Na přeboru Prahy si vybojovala šestkrát stupně vítězů, z toho tři tituly přeborníka. Pátá by na halovém mistrovství ČR a překonala sedm oddílových rekordů. Druhou nejvíce bodující byla Jana Palasová – 83 b. Na přeborech Prahy byla dvakrát na stupních vítězů a překonala čtyři oddílové rekordy. Na závěr sezóny pak naše dívky triumfovaly na přeboru Prahy v 7boji.

1. M. Hloušková - 4252 b.

3. J. Palasová - 3857

5. H. Strnadová - 3541

7. P. Polčáková - 3153

Přebory Prahy – 9x stupně vítězů.

Oddílové rekordy překonaly:

M. Hloušková dálka – 515

Jana Palasová výška - 154, 80 př.- 12,28, dálka - 537, 150m - 19,5, disk - 26,82, koule - 11,40, 50m - 6,8 (hala), 7 boj - 4252b, 150m - 20,37 (hala)

Hana Strnadová 80př. - 12,8, koule - 11,21 (hala), dálka - 490 (hala), 3 boj - 1693 (hala)

V NL startovaly:

Kateřina Čermáková, Dana Palasová, Hana Vilková, Markéta Dobrá, Jana Palasová, Eva Zálešáková, Michaela Hloušková, Petra Polčáková, Jana Zettlová, Martina Ivičičová, Kateřina Škaloudová, Iveta Spatzalová, Martina Štiková a Hana Strnadová.

Výsledky svěřenkyň Š. Vostatka jsou stejně jako v předchozích letech opět vynikající. 21 medailí z PP, jedna zlatá z mistrovství ČR a další finálová umístění, přední umístění družstev v Praze s řadou vynikajících výkonů, které budou stát mezi nejlepšími v republikové ročence. Na konci roku uzavřeli rodiče M. Hlouškové se Š. Vostatkem pracovní smlouvu o dvou individuálních trénincích v týdnu na Strahově a dvou v Bohnicích. Dík patří vedení USK, které Š. Vostatkovi umožnilo bezplatné užívání obou strahovských stadionů, nafukovací haly a veškerého vybavení.

Mladší žákyně – „A“ družstvo – Anna Vostatková, Dana Hoštičková „B“ družstvo – Jiří Novotný, Kristýna Novotná

Děvčata byla rozdělena do dvou tréninkových skupin. Tu početnější, asi 30ti člennou roč. 82-83 vedla Anna Vostatková s pomocí Dany Hoštičkové a Veroniky Kremláčkové. Druhou skupinu vedl Jiří Novotný s dcerou Kristýnou Novotnou a občas přišel vypomoci Oldřich Palas. V této skupině se bohužel nepodařilo udržet roč. 81 -82, které měly letos být pilířem A družstva. Zůstala jen hrstka a proto byl k této skupině přičleněn ještě loňský nábor roč. 83-84. Z těchto dvou skupin byla do MPD postavena tři družstva.

„A“ družstvo nastoupilo s cílem udržet se v elitní skupině. I když bojovalo s nasazením a k udržení chybělo jenom pár bodíků padá naše „áčko“ po osmi letech do nižší soutěže. Naše dívky o 1-2 roky mladší svých soupeřek sváděly nerovnoměrný souboj.

„B“ družstvo jasně dominovalo ve skupině C. Po třech kolech mělo už takový náskok, že o prvenství a postupu do B skupiny nikdo nepochyboval. K poslednímu závodu nastoupilo z dvacetičlenného kolektivu jen pět děvčat a následoval pád až na 4. místo v celkovém hodnocení.

„C“ družstvo – složené z nejmenších nadějí oddílu obsadilo ve stejné skupině C - 7. místo.

Více než 4/5 mladších žákyň oddílu zůstávají v této věkové kategorii i v příštím roce. Svými výkony naznačily, že návrat mezi elitu v r . 95 by neměl být problém.

Přebory Prahy jednotlivců:

2. místo     Lenka Smolinská     60m     8,4

Čtvrtá v 5 boji byla malinká Jana Kubátová (zvaná Hrášek) a nejvíce pro družstvo bodovala.

Koncem srpna odjely obě tréninkové skupiny na soustředění na Sázavu do Soběšína s Aničkou a Danou. 35 členná parta děvčat se vrátila plna nadšení a dojmů z pestrého programu a semkla se v jednu velikou partu. Proto došlo k dohodě mezi trenéry na sloučení obou skupin na zimní přípravu v tělocvičnách.

Dorostenci – Pavel David

Skupinu třinácti dorostenců roč. 77-78 a dvou juniorů předala P. Davidovi V. Mašková, která na konci roku v oddíle činnost ukončila. Jarní přípravou prošlo 6 dorostenců a dva junioři, ostatní chodili velmi nepravidelně, s tendencí zúčastňovat se závodů bez tréninků. V MPD skončilo družstvo v dolní polovině tabulky. V závěru sezóny už za dorostence startovali jen R. Janko a J. Novotný. Také trenér se nemohl účastnit všech tréninků a závodů kvůli nemoci manželky. Junioři – bratři Pepperných hostovali v AC 1890. Koncem sezóny se doléčil R. Vašíček a zahájil přípravu na 400m. A. Tesař, R. Janko a J. Novotný přestoupili do Dukly Praha. J. Novák a R. Petraš začali pracovat jako trenéři u přípravky ml. žáků. Pomáhat jim bude F. Kubelka – největší talent oddílu, který musel ukončit aktivní činnost (vrozené zdravotní problémy). Nejlepšími dorostenci byli Novotný a Janko. V závěru roku se P. David rozhodl trenérskou práci v oddíle ukončit.

Mladší žáci

Úplně se rozpadlo „A“ družstvo. Většina nadějných chlapců se ztratila. Nepomohly rozeslané korespondenční lístky, ani vývěsky na nástěnkách škol. Zlomek party se zachytil ve dvou skupinách přípravky, kterou jsme museli svěřit vzhledem k nedostatečnému počtu trenérů bývalým atletkám oddílu P. Maškové a K. Holanové. Ty sice měly dětem po letech aktivní činnosti co předat, ale nevěděly jak trénink vést, organizovat, udržet kázeň a disciplinu.

„A“ družstvo – Jiřina Mondscheinová s pomocí syna Pavla se v zimě a na jaře připravovalo na soutěž MPD v utěšeném počtu cca 30 chlapců. Přesnější informace jak si vedlo v soutěži nemáme. Víme jen, že spadlo do nižší skupiny a zpravodaj STK PAS má pod konečnou tabulkou finále B záznam, že se A družstvo SN Bohnice k utkání nedostavilo.

„B“družstvo – Pavlína Mašková a Klára Holanová i tady nám zpráva skupiny chybí. Trenérky začaly s velkou chutí. Počáteční entuziasmus vystřídalo zklamání a slzy a ke konci roku rezignace. Ve zpravodaji STK PAS je stejný záznam jako u A družstva, že k podzimnímu finále skupiny C2 o 20-25. místo v Praze družstvo B nenastoupilo.

„C“ družstvo – Kateřina Vostatková s pomocí Roberta Mury si vedlo z ml. žactva relativně nejlépe. Absolvovalo všechna utkání a v podzimním finále se umístilo na konečném 23. místě. Skupina přijala několik chlapců Mondscheinové, z nichž se podařilo Tomáši Kosánovi po narychlo zvládnutých překážkách vyhrát přebory Prahy v 5 boji. Skupina se zúčastnila společně s děvčaty letního soustředění v Soběšíně.

Krize trenérského personálu se stále prohlubuje. Na konci roku odešli tři trenéři s několikaletou praxí. Z kdysi početného dvacetičlenného kolektivu trenérů a funkcionářů 80tých let zůstali už jenom manželé Vostatkovi a J. Novotný.

Ve snaze napomoci zejména mladým začínajícím trenérům natočil Š. Vostatek videokazetu s rozborem techniky atletických disciplin a dal ji k dispozici všem trenérům oddílu.

1995

Na hřišti nám na jaře položila firma TUBEKO umělý povrch na betonové podklady sektorů skoku dalekého, vysokého a oštěpu a spolupracující fa Sportin zapustila odrazová břevna pro skok daleký. TUBEKO byla a bohužel i zůstala jedinou seriozní firmou, která na našem hřišti odvedla poctivou práci. Nadšení z umělé hmoty ještě umocnila další získaná dotace od MŠMT 150 000,- Kč. Radost nám ale pokazil pan Hykman. Při zavážení a vyrovnání terénu v okolí atletické dráhy navezl a rozhrnul fůry kamení a štěrku nepochopitelně i na středovou plochu. Pana Hykmana jsme donutili, aby chybu napravil finálním zarovnáním grejdrem, abychom pak z povrchu mohli stáhnout kamení a překrýt vše cca 10 cm vrstvou orné půdy, kterou nám slíbila MČ P-8. I přes horlivou brigádnickou aktivitu šla náročná práce pomalu. Obrátili jsme se proto s naléhavou prosbou o pomoc na rodiče členů oddílu. Ze sta pozvaných přišlo jen šest. A tak jsme jen smutně zavzpomínali na roky 85 – 86, kdy se to při pravidelných brigádách rodiči jen hemžilo. Jakoby to byla doba dávno minulá. Celé dva měsíce, zbývající do termínu navážky orné půdy pracovali na terénu Vostatkovi. Obětovali i část dovolené. Také J. Novotný přišel několikrát pomoci i s rodinou. Ornici jsme ale nakonec nedostali. Na MČ-P8 nám po prázdninách sdělili, že půda byla použita na ekologicky závažnější akci. Š. Vostatek pak osobně předal další žádost o 1 000 m3 půdy, tentokrát na Magistrát hl.m. a už v prosinci jsme byli vyrozuměni, že nám požadované množství přiveze Ing. Chlum a syn s.r.o. z Březiněvsi, kde má začít výstavba rodinných domků. Za zmíněnou dotaci MŠMT jsme chtěli udělat rozvod vody na středu hřiště, sektory pro disk, kouli a dvě doskočiště skoku dalekého. Na doporučení firmy Sportin jsme pozvali Societe Invest. Vzhledem k brzkému příchodu tuhé zimy firma přerušila po čtrnácti dnech práce s odkladem na jaro příštího roku. Mezi oddílem a TJ se bohužel začíná stupňovat napětí. Tendence TJ používat sponzorské dary a dotace oddílu na provoz haly, navíc bez jakékoli domluvy se objevovaly již v loňském roce a letos ještě zesílily. Předseda – trenér – statistik – archivář – kronikář - kustod Štěpán Vostatek zajišťuje pravidelně náborové akce, od roku 92 pořizuje vlastní videokamerou záznamy všech závodů a na konci roku je sestřihává s doprovodem komentáře a hudby jako živou kroniku.

Z výsledků

Rok 95 by se dal nazvat rokem velikého vítězství či uznání, ale také rokem paradoxů a trenérské nostalgie.

Juniorky – Štěpán Vostatek, Kamila Pavlíková

Deset juniorek, deset dorostenek a sedm st. žákyň trénovalo pod vedením Štěpána Vostatka s pomocí K.Pavlíkové. Děvčata trénovala ve dvou oddělených skupinách roč. 76-78 a 79-81.

I.kolo Eden 17.5. – poprvé nastupuje juniorské družstvo oddílu. Naše děvčata si na první místo nevěřila, ale nastoupila bez respektu. V průběhu utkání se přetahovala o vedení s USK a Spartakem 4, aby pak v samotném závěru estrádou v kouli a disku rozhodla o vítězství.

I. kolo MPD - Eden

1. SN Bohnice 183,5 6

2. Spartak 4 168,5 5

3. USK 150 4

4. Sparta 72 3

5. Slávia 61 2

6. AC 1890 35 1

II. kolo MPD - Olymp

1.SN Bohnice 170 6

2. USK 138 5

3. Spartak 4 121 4

4. Sparta 114 3

5. Slávia 61 2

6. AC 1890 0 0

III. kolo MPD  – Juliska

1. SN Bohnice 175 6

2. Sparta 139 5

3. USK 131 5

4. Spartak 4 77 3

5. Slávia 51 2

6. AC 1890 25 1

 II. kolo Olymp 7.6. – jsme začali s velikou nervozitou, vědomi si, že při zopakování prvního místa jsme jednou nohou ve finále NL ČR. Hned po úvodních disciplínách ale nervozita opadla a před závěrečnými štafetami oznámil rozhlas, že první jsou neohroženě s velikým náskokem Bohnice.

III. kolo Juliska 6.9. – dalším vítězstvím jsme potvrdili svoji neporazitelnost a postup do finále ČR mezi osm nejlepších družstev republiky.

Zaznamenali jsme vlastně první opravdové vítězství v Praze a to hned v nejprestižnější mládežnické kategorii. (První sice už jednou byly st. žákyně v r. 90, ale dvě nejlepší družstva Slávia a VŠ startovala tehdy v NL).

V celkovém součtu demonstruje konečná tabulka suverénní převahu Bohnic.

1. SN Bohnice     555,5     18

2. USK     429     13

3. Spartak 4     367     12

4. AC Sparta     325     11

5. ASK Slávia     173,5     6

6. AC 1890     60     2

Ve třetím zářijovém utkání byla znát na výkonech prázdninová přestávka, v níž děvčata srpnový tréninkový plán nesplnila a týdenní soustředění mnoho nepomohlo. Ani účast v elitní osmičce republiky, ani naléhání trenéra v posledních 14 dnech před finále tréninkovou aktivitu děvčat nezvedly. Ve finále nám citelně chyběla vynikající J. Palasová, E. Zálešáková. Výkony zůstaly u většiny děvčat dost vzdáleny osobnímu maximu.

1. Vítkovice 249

2. Pardubice 129

3. Kolín 125,5

4. Karlovy Vary 113

5. Třinec 85,5

6. Č. Budějovice 74

7. SN Bohnice 47

8. Litvínov 17

Přesto byl rok 95 vyvrcholením systematické trenérské práce, která měla být odrazovým můstkem a motivací pro vrcholovou atletiku v seniorském věku v profesionálních podmínkách.

Nejvíce bodovaly: I. kolo II. kolo III. kolo celkem NL ČR

K Vášová 27 29 32,5 92,5 19

L. Krejzlíková 25,5 31,5 25 82 20

M. Loudová 14,5 23 15 52,5 4,5

J. Palasová 23 21,5 zraněna 44,5 zraněna

M. Hloušková 14 5,5 17 36,5 0,5

L. Rychlá 13,5 10 13 36,5 -

P. Kopáčková 6,5 11,5 10,5 28,5 0,5

E. Zálešáková 8 10 8 26 nedostavila se

J. Hejtmánková 5 8 12 25 -

V. Kremláčková 7 6 9,5 22,5 1

P. Polčáková 13,5 8,5 v zahraničí 22 0,5

P. Pilíková 8 5,5 7 20,5 -

Za družstvo dále startovaly: E. Vaingatová, J. Hejtmánková, M. Štiková, K. Kočová, M. Ivičičová, H. Vilková.

Nejhodnotnější výkony v sezóně předvedly:

K. Vášová     oštěp 45,76, disk 35,38, koule 11,54

J. Palasová     100 m 12,8, dálka 544, výška 155

L. Krejzlíková     oštěp 38,76, disk 35,86, koule 11,11

V.Kremláčková     400 m 63,67, 800 m 2:31,7

P. Kopáčková     100 př. 16,1

Přebory Prahy jednotlivců:

2. místo     K. Vášová     koule     11,12

4. místo     L. Krezlíková     koule     10,44

Dorostenky:

1. místo     Eva Zálešáková     koule     10,90 (hala)

3. místo     Eva Zálešáková     koule     10,58

2. místo     Jana Palasová     dálka     538

Čtvrtá v kouli byla Petra Pilíková. Souboj o bronz prohrála s Evou o 6 cm výkonem 10,52.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIOREK – Praha – Eden

KATEŘINA VÁŠOVÁ JIŽ POTŘETÍ MISTREM REPUBLIKY

OŠTĚP - 45,76 m

Obhájila své loňské vítězství a získala tak mistrovský titul ve všech mládežnických kategoriích – žactvo – dorost – junior.

Dobře si vedla i L. Krejzlíková. Obsadila 7. místo v disku, 8. v kouli, 9. v oštěpu.

Dorostenky překonaly osm oddílových rekordů, juniorky 25, což ale zase není nic mimořádného, protože výkonů v juniorském věku v oddíle zatím mnoho nebylo. Limity pro zápis do republikových tabulek jsme splnili 71x.

Starší žákyně – Anna Vostatková, Dana Hoštičková, Jiří Novotný

Byly rozděleny do dvou tréninkových skupin. Roč. 80 trénovaly společně s dorostenkami u Štěpána Vostatka. Zůstala tak pohromadě loňská úspěšná parta (NL), která by si podobný úspěch mohla zopakovat příští rok v dor. kat. Benjamínkem skupiny byla J. Kubátová, jediná roč. 81. Druhou početnější skupinu roč. 81 vedla Anna Vostatková s pomocí Dany Hoštičkové a Jiřího Novotného. Tahle děvčata byla přes zimu spojena s ml. žák. a až na jaře trénovala odděleně. Do soutěže MPD nastoupilo družstvo bez M. Hlouškové (startovala za juniorky) s cílem udržet se v nejvyšší skupině. Ve všech utkáních obsadilo shodně 5. místo. Největšími osobnostmi družstva byly Dana Palasová a Lenka Smolinská.

Přebory Prahy jednotlivců:

1. místo     Michaela Hloušková     7boj     4080

1. místo     Michaela Hloušková     koule     11,15 (hala)

2. místo     Michaela Hloušková     50 př.     8,22 (hala)

3. místo     Dana Palasová     oštěp     26,22

Mistrovství ČR:

2. místo     Michaela Hloušková     koule     11,90 (hala Vítkovice)

(škoda třináctimetrového pokusu, který dopadl mimo výseč)

3. místo     Michaela Hloušková     koule     11,54 (Praha – Eden)

 Nejlepší st. žákyní byla vyhodnocena M. Hloušková. Kromě medailí s mistrovství ČR byla ještě šestá ve víceboji a překonala pět oddílových rekordů. Z roč. 81 byla nejlepší L. Smolinská.

Mladší žákyně – Anna Vostatková, Dana Hoštičková, Jiří Novotný

Tréninkové plány a koncepci přípravy vedla A. Vostatková. Množství hravých a pestrých prvků v přípravě plnila děvčata s nadšením. Po spojení dvou skupin vznikl 40 členný kolektiv, který při pravidelné účasti trenérů byl dělením v tréninku na tři střídající skupiny zvládnutelný.

„A“ družstvo stálo před nelehkým úkolem vrátit se zpět do elitní šestky, z níž vloni sestoupilo. Celou sezónu mezi sebou sváděli bitvu SN Bohnice a SK Dvojka. V I. kole přespolního běhu jsme byli druzí za Dvojkou, ve II. kole jsme zase vyhráli my. III. kolo opět Dvojka a IV. kolo se pro nepřízeň počasí nekonalo. Do finále Prahy jsme se vrátili společně s Dvojkou s více než 100 bodovým náskokem před třetím v pořadí. Ve finále jsme byli sedmí. Návrat mezi nejlepší se podařil a v příštím roce nám s nadějnými ročníky 83 půjde o stupně vítězů.

„B“ družstvo pod stejným vedením jako Áčko soutěžilo ve sk. C2, z níž mohl do finále B postoupit jenom vítěz. V prvních třech utkáních se představilo v neúplné sestavě a skončilo vždy na druhém místě. Přesvědčivé vítězství ve čtvrtém kole už na postup bohužel nestačilo.

„C“ družstvo vedli Roman Janeček a Štěpánka Stonová. Bylo složeno z přípravky průměrného věku 10 let a sbíralo první závodnické zkušenosti.

Na přeborech jednotlivců se nejlépe umístila Soňa Provázková. Vyhrála i Bohnický pohár a stala se nejlepší ml. žákyní oddílu.

Přebory Prahy:

3. místo     Soňa Provázková     5 boj     1972 bodů

Mladší žáci

„A“ družstvo - Kateřina Vostatková s pomocí Roberta Mury 10tičlenná skupina se bohužel jednotlivých utkání nezúčastňovala v dostatečném počtu. Dobré výkony předváděli jen dva chlapci. Výkonnostní úroveň ostatních byla pod průměrem. Družstvo se propadlo až na samé dno MPD do skupiny C, kde skončilo na posledním místě, protože se už podzimního finále ani nezúčastnilo. Trenéři po skončení sezóny z oddílu odcházejí.

„B“ družstvo – Roman Petraš, Filip Kubelka Skupinu náborovaných ročníků 85 – 87 se z počátku pokoušela vést V. Mašková, ale už na podzim vzhledem k již zmiňovaným zdravotním problémům skončila. Krátce na to skončil i J. Novák, začínající s velikým elánem a absolvující na školení trenérů dokonce trenérskou kvalifikaci. Chlapců se tedy ujali dva mladíci, kteří měli při trénincích pomáhat. Těžký úkol zvládli velmi dobře. Udrželi družstvo pohromadě celou sezónu, absolvovali s ním všechna utkání MPD. Ve sk. C2 obsadilo družstvo poslední 5. místo.

S trenérskou prací se rozloučili letos s rozporuplnými dojmy R. Mura a K. Vostatková. Z jejich skupiny zůstali T. Kosán, P. Bíza, J. Smolinský a D. Nesveda, kteří přešli do juniorské skupiny Š. Vostatka. Končí také Š. Stonová (odjíždí do Velké Británie). Hlásí se naopak P. Pilíková, K. Kočová a J. Štolová. Náborovaní chlapci jsou svěřeni vracející se V. Maškové a dívky K. Pavlíkové, která si po pětileté spolupráci s Š. Vostatkem poprvé vyzkouší roli vedoucí trenérky. Na podzim nás poctil návštěvou šéftrenér české reprezentace V. Fišer a informoval nás o zřízení CTM (center talentované mládeže) v jednotlivých krajích. Do CTM bylo zařazeno několik děvčat oddílu a se čtyřmi dalšími trenéry byl Š. Vostatek vybrán jako trenér českého atletického svazu pro činnost CTM v Praze.

1996

Enormní snahu členů oddílu o vytvoření lepších tréninkových podmínek a přitažlivého prostředí by bylo přesnější nazvat bojem. Bojem s rádobypodnikateli a bohužel i vlastní TJ.

V problémech tohoto roku se bohužel zrcadlí úroveň a tendence současné společnosti, pro níž se stává morálka, čest a etika zbytečným přepychem. Ale neztrácejme naději. Například firma TUBEKO byla vynikající.

Z výsledků

Rok 1996 přinesl radost z postupu dorostenek do NL, z dalších medailí na Mistrovství ČR a z perspektivních výkonů mladších žákyň, které jsou příslibem pro roky příští. Z loňské rozkládající se skupiny dorostenek a juniorek Š. Vostatka zůstal 14členný kolektiv děvčat, k němuž byli přiřazeni ještě tři chlapci z rozpadlých skupin trenérů P. Davida a K. Vostatkové. Radostná práce byla se sestrami Palasovými, P. Polčákovou, E. Vaingatovou, T. Kosánem a až do zranění s R. Vašíčkem. Ostatní trénovali nepravidelně nebo vůbec. Z tréninku byla téměř na celý rok vyřazena M. Hloušková, když v hodině TV utrpěla komplikovanou zlomeninu kotníku. E. Vaingatová hostovala v AC 1890, L. Krejzlíková ve Spartaku 4, K. Vášová v extraligové Spartě, P. Bíza v Dukle a T. Kosán v AC 1890. Přijatelnou tréninkovou morálku vykazovali ještě M. Štiková, J. Kubátová, J. Zettlová a P. Bíza.

Dorostenky - Štěpán Vostatek

K šesti děvčatům, která měla hájit barvy oddílu v MPD přibyla ještě netrénující E. Zálešáková, se zájmem startovat za družstvo ve vrzích a hodech. I když měla většina děvčat velmi dobrou výkonnost, nemohli jsme očekávat úspěch v podobě postupu do NL. Ale stalo se. Hned v I. kole vybojovala děvčata 2. místo s dvacetihodinovým náskokem před třetí Spartou. V následujících dvou utkáních nás ale Sparta porazila. K rozhodujícímu V. kolu jsme nastupovali na třetím místě a v dramatickém souboji o postup do NL nakonec porazili nejenom Spartu, ale i Slávii a celé utkání vyhráli.

Konečné pořadí MPD:

1. ASK Slávia 474 31

2. Slovan Bohnice 317,5 27

3. AC Sparta 303 26

4. SK Jeseniova 181,5 16

5. AC 1890 165 14

6. U S K 177 13

7. SK Dvojka 155 13

8. SK Aritma 70 4

Semifinále NL - Eden

1. SK Nové Město n M 247

 2. ASK Slávia 198

3. AC Pardubice 92

4. Slovan Bohnice 78

5. VS Tábor 28

6. Start Třeboň 13

K utkání NL, kde se sešla nejlepší družstva oblastí Vých. a Jíž. Čech a Prahy nastoupilo v našem družstvu jen pět děvčat. (P. Polčáková v zahraničí a J. Zettlová po nemoci). Přesto v tak silné konkurenci dokázala vybojovat 78 bodů a obsadit 4. místo se ztrátou 14 bodů na třetí Pardubice. První dvě místa, z nichž se postupovalo do finále od začátku jasně patřila kompletním 22členným družstvům s řadou posil. Nejvíce bodovala J. Palasová – první na výšce, druhá na dálce a třetí v disku. M. Hloušková byla druhá v disku, třetí v kouli. V oštěpu byla druhá E. Zálešáková a třetí D. Palasová.

Přehled bodů pro družstvo I. II. III. IV. V. NL celkem

Jana Palasová 31 26 23 18 10 28 136

Michaela Hloušková 13 10 17 19 15 22 96

Eva Zálešáková 17 11 14 9 12 14 77

Dana Palasová 16 20 11 9 11 9 76

Petra Polčáková 9 5 7 15 - - 36

Martina Štiková 2,5 - 6 2 3 5 18,5

Jana Zettlová - 2 - 5 - - 7

Z nejlepších výkonů:

J. Palasová 100 m – 12,8

Dana Palasová dálka – 514 dálka – 564 oštěp – 34,14 výška – 161

E. Zálešáková oštěp – 37,70 oštěp – 36,26

M. Hloušková koule – 11,90

P. Polčáková dálka – 505

Nejlepší dorostenkou byla Jana Palasová. Její tréninková morálka byla po celých devět let příkladná. Na přeborech Prahy vyhrála suverénně skok daleký v hale i na dráze. Odměnou jí byla bronzová medaile na mistr. ČR ve Vítkovicích, za vynikající výkon 564 cm. Výborné výkony v dalších disciplínách napovídají o veliké vícebojařské perspektivě, ale musí zlomit respekt z překážek. Na konci sezóny ji přemluvil po dlouhém přesvědčování k přestupu do Sparty k trenéru J. Kucharčíkovi. Dana Palasová dostala do vínku podobné předpoklady jako sestra Jana. Přesvědčila především výkony v dálce a oštěpu.

Michaela Hloušková – medailistka a rekordmanka republiky v 5 boji těžce nesla komplikované zranění kotníku, které ji vyřadilo z tréninku oblíbených překážek, sprintů, skoků a poznamenalo její dřívější zájem. Zdá se, že jediným řešením je operace. ¨ Všechna tři děvčata přesvědčil trenér k přestupu do Sparty. Jen Petra Polčáková, nejoblíbenější v kolektivu, rozhodnutí trenéra předat talenty do lepších podmínek nepřijala a raději skončila. Lenka Krejzlíková a Kateřina Vášová, která opět vybojovala již pátou a zřejmě poslední medaili na Mistrovství ČR za výkon 46,00 m, pohrdly možností trénovat na Olympu s trenérkou Pilařovou.

Zdá se možná paradoxní, že všechny své hvězdy, zařazené do CTM předal Š. Vostatek do jiných oddílů, ale k dalšímu výkonnostnímu zrání v juniorském věku nemohou už stačit naše provizorní podmínky, ani trenér mládeže, zodpovědný za dalších 40 dětí několika věkových kategorií. Petra Polčáková a Martina Štiková zůstávají v oddíle jako trenérky a povedou přípravku ml. žákyň.

Medaile z MISTROVSTVÍ ČR /Vítkovice/

S t ř í b r n á - KATEŘINA VÁŠOVÁ     OŠTĚP - 46,00 m

B r o n z o v á - JANA PALASOVÁ     SKOK DALEKÝ - 564 cm

Starší žákyně – Anna Vostatková

S pomocí Dany Hoštičkové a Jiřího Novotného. Kolektiv četné soudržné party roč. 81-82. K MPD nastoupil v jedné z šestičlenných skupin, z nichž první tři postupují do finále. Většina výkonů nevybočila z průměru, ale některé dívky slibné možnosti do budoucna při specializovanějším zaměření. Postup do finále se podařil. V zákl. skupině bylo naše družstvo třetí a ve finále na posledním , celkově na 6. místě v Praze. Přeboru Jednotlivců se dívky zúčastnily jen v hale bez většího úspěchu. Nejvýraznější postavou s velice nadějnou sprinterskou budoucností byla Lenka Smolinská, ale pro vleklé zdravotní problémy toho mnoho neodzávodila.

 

Mladší žákyně

„A“ družstvo – Anna Vostatková

Se stejnou trenérskou pomocí jako starší žákyně. S technikou vypomáhal Š. Vostatek. Na loňském úspěšném návratu ml. žákyň mezi nejlepší měly lví podíl roč. 83, které tvořily základ letošního družstva „A“. Proto jsme také očekávali dobrý výsledek. Od předchozího systému soutěží MPD se letos ustoupilo. (Dříve si účast ve skupině nejlepších oddílů zajišťovala družstva v předchozí sezóně, ale letos se poprvé přistoupilo k systému v němž je nejlepších 12 oddílů rozděleno do dvou soutěžních skupin A1-A2 a dalších 12 v nižších výkon. skupinách B1-B2. Do finále A postupují první tři ze skupin A a další tři se e finále B utkají s postupujícími ze sk. B).

V I. kole - přespolním běhu skončila naše děvčata na předposledním 5. místě.

II. kolo - už bylo podstatně lepší. Blýskla se řadou pěkných výkonů i dobrou technikou a vybojovala 2. místo.

III. kolo - naše dívky utkání jasně vyhrály.

Finále - bylo na dvě kola. V prvním utkání jsme byli třetí se ztrátou pouhých dvou bodíků na druhé místo. Ve druhém utkání nám chyběly v kriketu suverénní V. Strnadová, v kouli L. Spurná a na překážkách S. Provázková (vše největší opory družstva). Skončili jsme opět třetí v tomto kole i celkově v Praze. Vrátili jsme se tak po roční přestávce bohnickou žákovskou atletiku zpět na špici Prahy.

Také na přeboru Prahy jednotlivců o sobě dala děvčata vědět:

2. místo     Neswedová Veronika     300 m     46,25

2. místo     Provázkouvá Soňa     5 boj     2293b.

2. místo     Strnadová Veronika     kriket     49,78

2. místo     Březinová Eliška – Miková Petra – Provázková Soňa – Neswedová Veronika     4 x 60     33,66

3. místo Kujínková Anna     60 m př.     10,69

a dalších devět finálových umístění. Největší dojem udělala na třístovce V. Neswedová vytříbeným technickým projevem i srdnatostí.

„B“ družstvo – Roman Janeček s pomocí Jitky Štollové

Na začátku školního roku se skupina skoro rozpadla díky odjezdu J. Štollové do Anglie a dlouhodobému onemocnění R. Janečka. Z původního počtu 19 děvčat zůstalo jen několik a ty se připojily ke skupině A. Vostatkové. Začátkem ledna začala skupina opět trénovat s uzdraveným R. Janečkem a bývalou svěřenkyní Š. Vostatka J. Štollovou, která o trenérskou práci projevila zájem. Do MPD jsme nastoupili se čtrnácti dívkami, ale v jednotlivých utkání se zúčastňovali s devíti děvčaty. Ta v každém utkání shodně obsadila 3. místo a postoupila do finále, kde se umístilo na 5. a celkově tak na 17. místě v Praze.

„C“ družstvo – Kamila Pavlíková s pomocí Petry Pilíkové a Kateřiny Kočové

Nově náborovaná děvčata roč.85 – 86 v počtu 25 zahájila činnost 12.9. V soutěži si naše dívenky, mladší o 2-3 roky svých soupeřek vedly výborně. Ve všech utkáních skončily na druhém místě. V přespolní běhu doběhla druhá Denisa Křenková, ve druhém utkání jsme měli zase radost z Jany Bízové – (výška 126). Postoupili jsme společně s našim B dr. Do finále a tam skončili hned za ním na 6., celkově 18. místě v Praze.

Mladší žáci

„A“ družstvo – Roman Petraš s pomocí Filipa Kubelky

Skupina byla složena převážně z roč. 83, ale byli v ní i chlapci výrazně mladší 86-87. Značný věkový rozptyl znásobovali ještě dva st. žáci roč. 82, kteří hostovali v oddílu AC 1980. Družstvo ml. žáků bylo po nepřesvědčivých výkonech v předchozích letech zařazeno do nižší výkonnostní skupiny B. Ve všech utkáních této skupiny naši chlapci jasně vyhráli a postoupili do finále. Tam obsadili 3. a celkově 14. místo v Praze. Sezónu jsme zakončili medailí na přeboru Prahy jednotlivců:

3. místo     David Nesweda     60m př     ?    

„B“ družstvo – Věra Mašková

Věra Mašková po roční odmlce vrací zpět a přebírá talenty získané z náboru na ZŠ V Boh-Čim. 25 chlapců roč. 85-86 bylo zařazeno do stejné výkonnostní skupiny jako naše A družstvo. Tam se umístili hned za našim „áčkem“ na druhém místě a ve finále na 5., celkově 16. místě v Praze. Koncem letních prázdnin se 15 chlapců zúčastnilo soustředění v Hejnicích.

1997

V tomto roce jsme žádnou dotaci nedostali a přesto se nám podařilo přiblížit výstavbu hřiště až k samotnému konci. Na jaře jsme zahájili sérii enormního brigádnického nasazení. Nejdříve jsme odklízeli silnou vrstvu mechu, která se po tuhé zimě překvapivě rozrostla na atletické dráze a pak se pustili do zatravňování. Srovnávali jsme půdu na krajích středové ploch, která po úpravách p. Hykmana vypadala jako rozorané pole. Dík za mimořádnou aktivitu nejen při letošních, ale také všech předchozích brigádách zaslouží R. Vašíček, Z. Kočí, K. Pavlíková, F. Kubelka, K. Kočová, a řada dalších mladých členů oddílu, významně pomáhajících Š. Vostatkovi. Největší uznání ale patří A. Vostatkové nejen za pravidelnou účast na brigádách, ale také za toleranci, pochopení a obětavost s jakou snášela po celé roky aktivitu svého muže.

Z magistrátu nám přišla zpráva, že dostáváme 2000 m3 orné půdy, kterou nám přiveze a rozprostře firma PG SERVIS. Po řadě jednání se Š. Vostatkovi podařilo získal souhlas investorů, Odboru ochrany životního prostředí dopravce – Vojenských staveb, VS však vzhledem k časovému harmonogramu rozvážení měli podmínku okamžitého navezení s ukončením do týdne. Na první terénní úpravy sehnal Š. Vostatek na nedaleké stavbě „bobíka“. Dlouhodobá nepřítomnost předsedy TJ (i jeho zástupce) a neochota jeho ženy jej jakkoliv informovat měla tuto jedinečnou příležitost zmařit. Š. Vostatek se proto rozhodl jednat na vlastní pěst. Nakonec se jenom podařilo VS přesvědčit k dovezení zbývajícího množství k zarovnání areálu. Ve finále pak objednal úpravu grejdrem. Podaří-li se opatřit ještě prostředky na zatravnění, bude stavba hřiště, až na drobná dovybavení u konce. V závěru roku Š. Vostatek předal po projednání se starostou P-8 Mgr. Vomáčkou žádost o 150 000,- na zatravnění a další vypracovaný projekt žádosti o Grant Magistrátu předal k podpisu a odeslání předsedovi TJ.

Z výsledků

Oddíl nastoupil do sezóny a šesti družstvy s cílem navázat na předchozí úspěchy. Letos se podařilo postoupit dorostenkám do NL. Z jednotlivců si na přeborech Prahy nejlépe vedly M. Hloušková, M. Čermáková v kouli a P. Miková a A. Kujínková na překážkách. Po loňském předání sester Palasových do Sparty (M. Hloušková kvůli zraněnému kotníku ve Spartě nezůstala) jsme letos Spartě dali T. Kosána. Zklamáním bylo letošní ukončení činnosti trojnásobné přebornice republiky K. Vášové, která odmítla přestoupit na Olymp. Dlouho se na Olympu neohřála ani L. Krejzlíková. Skončila dříve než jsme mohli vyřídit přestup. Další smutnou událostí bylo vyřazení našeho oddílu z CTM. Logicky jsme nemohli splnit kvótu závodníků, umístěných na mistr. ČR nebo limity pro zařazení, když jsme naše nejlepší borce v zájmu jejich výkonnostního růstu předali jiným oddílům.

Kritický stav trenérů oddílu klade na některé zbývající neúnosnou zátěž. Jenom ve skupině Vostatkových je 46 svěřenkyň všech mládežnických kategorií včetně chlapců. Nekonečný kolotoč okolo výstavby hřiště a prostředí napjatých vztahů s TJ, navíc ubírá až příliš mnoho sil a pozornost. I letos zorganizoval Š. Vostatek nábor na školách, aby zajistil svěřence vracející se trenérce V. Maškové a nově se hlásícím trenérkám, které v loňském roce ukončily závodní činnost. Od r. 97 bohužel začíná pozvolný výkonnostní pád do nižších soutěžních pater.

Starší děvčata

Početný 46 členný kolektiv těch věkových kategorií trénoval ve dvou oddělených skupinách pod vedením Štěpána a Aničky Vostatkových, s občasnou pomocí Jiřího Novotného. I. skupina tvořila 13 dorostenek, 1 dorostenec, 7 str. žákyň a 2 st. žáci tj. 23. členů. II. skupina 16 st. žákyň, 7 ml. žákyň a 2 st. Žáci tj. 23 členů. V přípravě tak početných kolektivů nebylo možné i přes počáteční úpornou snahu trenérů vnést do přípravy odpovídající systém, natož diferencovaných přístup k jednotlivcům.

Dorostenky – Štěpán Vostatek a Anna Vostatková za pomocí Jiřího Novotného

Vedli 11 členný kolektiv, který do soutěže MPD nastoupil posílený o M. Hlouškovou a další dvě děvčata, která po loňském přestěhování už netrénovala, ale chtěl a za partu závodit (E. Ondříčková a K. Vinšová). Velikou devizou bylo odhodlání všech, startovat pro úspěch družstva v kterýchkoliv disciplinách, kompletní účast v každém utkání a duch opravdové party. V celkovém hodnocení děvčata nakonec přesvědčivě vybojovala druhé postupové místo před AC 1890 a Spartou za naprosto suverénní Slávií.

Konečné pořadí MPD:

1. ASK Slávia 790 24

2. SN Bohnice 380 19 

3. AC 1890 273 15

4. AC Sparta 279 14

5. AC Kovošrot 150 7

6. SK Jeseniova 144 5 

V utkání dvanácti nejlepších oddílů (80-81)  jsme se v utkání NL dělili s družstvem Tachova o 10. místo, když  na bodovaná umístění dostala už  jenom M. Hloušková. Děvčata jsou tak již šestý kolektivem, který se zasloužil o zviditelnění našeho oddílu za hranicemi pražského přeboru.

Za družstvo startovala: Michaela Hloušková, Markéta Srbová, Ivana Jahodová, Lenka Smolinská, Barbora Veselá, Andrea Al-Karawi, Kateřina Pojerová, Eva Ondříčková, Sylvie Al-Karawi, Barbora Stejskalová, Jana Kubátová, Nora Erbenová, Kamila Vinšová.

 Nejvíce bodovaly M. Hloušková 78b. a L. Smolinská 62b. Obě se prosadily i na přeborech Prahy jednotlivců:

2. místo     Michaela Hloušková      koule    12,01

3. místo     Lenka Smolinská    60 m     8,32

Lenka ještě doběhla na 4. místě na 100 m. Její čas 12,6 je vynikající a je nejlepším ženským sprinterským výkonem na této trati v historii oddílu bez rozdílu věkové kategorie.

Nejlepší tréninkovou docházku měla I. Jahodová s 97 tréninky ze 101.

Se skupinou dorostenek trénovali tři chlapci. Jediný dorostenec Tomáš Kosán dosáhl velmi pěkného výkonu ve skoku dalekém 618 cm a na doporučení trenéra zahájil na konci sezóny přípravu u J. Kucharčíka ve Spartě, stejně jako vloni sestry Palasovy. Str. žáci David Nesweda, Jakub Smolinský předvedli také dobré výkony. Zatím zůstávají v oddíle. Zájem o jejich hostování projevil oddíl AC Kovošrot (Vod. St.).

Starší žákyně

Pod stejným trenérským vedením jako dorostenky nastoupily do pražského přeboru v rekordní 23 členné sestavě. Obě vítězná družstva naší skupiny vyhrála i finále a postoupila do NL. My jsem sváděli vyrovnaný souboj s SK Dvojkou a v obou utkáních prohráli vždy o devět bodů. Ve II. Kole se zase dávala podmínečná vyloučení za nezdůvodněné absence a chybu udělal i trenér když popletl složení disciplin. Podstatné je, že jsme si všechno vyříkali, že se družstvo semklo.

Ve dvoukolovém finále skupiny B o 7-12. místo neměla naše děvčata rovného soupeře:

7. SN Bohnice 321 16

8. AC Kovošrot 183 14

9. SK Stodůlky 130 11  atd. 

Nejvíce v sezóně bodovaly:

Lucie Drábková 60b.

Lenka Spurná 54b.

Kazi Císařová 52b.

Přebory Prahy jednotlivců:

2. místo     Michaela Čermáková - koule – 8,82 (hala)

3. místo     Anna Kujínková - 50 m př. – 8,99 (hala)

O počtu nejlepší st. z. oddílu se letos podělily Veronika Strnadová a Lucie Drábková. Veronika za celou sezónu nevynechala ani jediný trénink. Hned ve své první oštěpařské sezóně přehodila 30 m hranici, Lucka se zařadila na sprinterských tratích 60 m – 8,1 a 300 m – 46,0. Nejvšestrannější byla opět Soňa Provázková (7 boj přes 3000 bodů). Největším atletickým zážitkem sezóny byl výkon našich děvčat ve štafetě 3x300 m. E. Březinová – M. Novotná – L. Drábková, v níž M. Novotná předvedla obdivuhodný zátah s excelentním běžeckým projevem.

Mladší žákyně

„A“ družstvo

Základem byla děvčata Kamily Pavlíkové – vedoucí družstva, s tréninky jí pomáhaly Petra Pilíková a Kateřina Kočová Družstvo bylo doplněno pěti devčaty, trénujícími se st. žákyněmi ve skupině Vostatkových. Nejlépe si družstvo vedlo v přespolním běhu, kde obsadilo, třetí místo. V základní skupině skončilo na čtvrtém, ve finále B na pátém a celkově tak na 11. místě v Praze. Na přeboru Prahy jednotlivců si výborně vedla svěřenkyně Vostatkových Petra Miková.

2. místo     Petra Miková     skok daleký - 467 cm

4. místo     Petra Miková    60 m př. - 10,5

4. místo     Petra Miková    150 m - 20,8

Za tréninkovou morálku si medaili Petra rozhodně  zasloužila. Byla vyhodnocena jako nejlepší ml. žákyně oddílu.

Na konci sezóny doplňovala ml. děvčata K. Pavlíkové discipliny pro vyhodnocení Bohnického poháru. Nejvšestrannější byla J. Bízová 286b., před D. Křenkovou a Z. Buškovou.

„B“ družstvo

Vedli Roman Janeček s pomocí Martiny Štikové. V zimě ale R. Janeček skončil ze studijních důvodů a vedení převzala M. Štiková a k ní se přidala Petra Polčáková. Družstvo bylo složeno z nově náborovaných roč. 86-87. Startovalo ve sk. C2 a umístilo se celkově na 20. místě MPD. Největší pozornost na sebe upoutala Petra Kilijánová, která vyhrála při náborové akci atletický čtyřboj všech ZŠ Bohnice – Čimice. Závěr letních prázdnin jsme už tradičně strávili společně na soustředění, tentokrát v táboře KYMEVO u Rožmitálu pod Třemšínem. Pestrého kolotoče soutěží, her, slavnostního vyhlášení vítězů, večírku s divadelními scénkami se zúčastnilo přes 60 děvčat všech věkových kat. oddílu.

Mladší žáci – Věra Mašková

Z náborové akce se podařilo získat 45 chlapců roč. 86-87. V zimě probíhala příprava v tělocvičně TJ. ¨do přeboru Prahy nastoupila dvě družstva. Obě byla na základě neslavných výsledků v loňském roce zařazena do nejnižší skupiny a obě družstva po pěkných výkonech a disciplinované účasti v plném počtu ve všech utkáních vybojovala účast v podzimním finále o 13-18. místo.

"A" družstvo dosáhlo vynikajícího druhého místa. A to znamená postup do A skupiny v příštím roce. A na to už čekáme od r. 91, kdy se družstvo chlapců umístilo na 6. místě a od té doby se potápělo až na samé dno. „A“ družstvo se nakonec umístilo díky neúčasti dvou družstev z vyšší finálové skupiny na celkově 12. místě v Praze. „B“ družstvo skončilo ve finále na čtvrtém, celkově tak na 14. místě. Letos nám kluci udělali opravdu radost. V létě se ohlásil P. David, že by se rád po třech letech do oddílu vrátil. Od září začal společně s V. Maškovou spolupracovat při vedení našich chlapeckých nadějí.

1998

POSLEDNÍ SEZÓNA ODDÍLU V TJ SLOVAN BOHNICE

V únoru bylo svoláno zasedání velkého výboru TJ, na němž vystoupil Š. Vostatek s požadavkem na zprůhlednění hospodaření. Upozornil, že oddílové příspěvky, dotace svazů a sponzorské dary vázané na činnost jednotlivých oddílů se ztrácí v pokladně TJ. V roce 93 se rozpadla revizní komise a dosud ji nikdo nenahradil. Nikdo z členů jednoty neviděl po řadu let přehled hospodaření a požádá-li o něj, je odmítnut. Napjaté vztahy s TJ a její záhadné hospodaření vedly oddíl k rozhodnutí pokusit se o zřízení vlastní právní subjektivity. Pozvali jsme právníka ČSTV Judr. Poupě, který náš úmysl požehnal. Další jednání s výkonným výborem TJ se nám už tolik nepovedlo. Přestože jsme dvakrát vstřícně přesouvali termín podle volného času členů VV, dostavil se k jednání jenom předseda Janeček s jedním členem VV. Oba přijali úmysl oddílu stát se samostatným právním subjektem překvapivě s pochopením a bez výhrad. P. David nechal tedy vypracovat stanovy a Š. Vostatek pak podal žádost na Min. Vnitra o zaregistrování pod novým názvem AK Bohnice. Dostali jsme kladné vyrozumění a o pár dnů později požádali valnou hromadu TJ o schválení. Čekala nás však šokující reakce předsedy Janečka, který prohlásil, že o právní subjektivitě či podobném úmyslu atletů slyší poprvé a utrhl tak lavinu odsuzujících projevů části členů VH. Následovala řada bouřlivých jednání oddílu, na nichž převládaly emoce nad konstruktivním jednáním. Jednání nakonec přinesla rozhodnutí od právní subjektivity neustupovat a zkusit s TJ jednat o symbolickém pronájmu hřiště, které jsme sami vybudovali. Výbor TJ však na svém nejbližším jednání vydal rozhodnutí, v němž atlety vystavil do role bezprizorní organizace. Na jaře přišla na jednotu dotace 150 000,- od MČ P 8 na finální zatravnění atletického hřiště. I přes vyhrocené vztahy se Š. Vostatek rozhodl, postarat se i o poslední fázi výstavby. Výsledek zatravnění byl neuspokojivý a i po několika letech zůstaly v trávníku stopy po úsporném řádkování.

Š. Vostatek přijímá nabídku ředitele J. Jetmara a oznamuje svůj odchod z TJ i oddílu do ZŠ Mazurská. Celý konflikt nakonec dozrál k rozuzlení, které bylo pro TJ šokem. Všichni členové oddílu se rozhodli odejít se svým předsedou do ZŠ Mazurská. Z oddílu odchází P. David s V. Maškovou a také J. Novotný. Odchodem z TJ jsme přišli nejen o hřiště, ale také o dotace, sponzorské dary a část inventáře.

Oddíl tedy paradoxně s dokončením výstavby hřiště v TJ nachází azyl v novém působišti na pískové dráze plné kamenů, pokryté plevelem a mechem. Do nového domova jsme se stěhovali s nostalgií a rozporuplnými dojmy. Na Valné hromadě oddílu pak bylo rozhodnuto o novém názvu – Atletický školní klub Mazurská. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o stejný oddíl s pouhou změnou působiště a názvu, stává se AŠK Mazurská pokračovatelem tradic oddílu Slovan Bohnice. Jednomyslně bylo zvoleno vedení klubu. Předsedou je nadále Š. Vostatek, místopředseda A. Vostatková, hospodářskou K. Pavlíková a členy revizní komise R. Vašíček a F. Kubelka. Uzavřela se tak nejčernější kapitola z dvacetileté historie oddílu, způsobující kromě jiného i několikaletou hlubokou výkonnostní krizi, která nás srazila z předních příček až na samé dno pražských soutěží.

Z výsledků

Poslední sezóna v níž oddíl reprezentoval TJ Slovan Bohnice nebyla nějak úspěšná. Byla jen potvrzením sestupu o další schůdek, což bylo jen logickým vyústěním stresujících vztahů, psychického i fyzického vyčerpání trenérů. Povážlivě poklesl stav členské základny i trenérského personálu. To už je ale úkol pro další léta, až se oddíl zabydlí a stabilizuje v novém prostředí. Do sezóny jsme nastoupili se šesti družstvy.

Dorostentky a starší žákyně – Štěpán a Anna Vostatkovi s pomocí Radka Vašíčka a Filipa Kubelky

Nejpočetnější tréninková skupina byla rozdělena na dvě samostatně trénující party. V jedné bylo 21 dorostenek a 2 st. žáci a trénovalo se 4x v týdnu. V druhé 19 starších a 5 mladších žákyň trénovalo 3x v týdnu. S tréninky pravidelně pomáhali R. Vašíček s Filipem Kubelkou a občas J. Novotný. Hned na začátku přípravného období dlouhodobě onemocněla Anička a tak tréninky obou skupin vedl Štěpán. Dorostenky však trénovaly velice nepravidelně.

Dorostenky

– mnoho děvčat v průběhu roku skončilo, protože postrádala výkonnostní motivaci. Ta co zůstala předváděla doslova žalostný přístup k tréninkovým povinnostem. Na jaře se s uzdravením Aničky aktivita výrazně zlepšila, ale půlroční manko se vymazat nedalo. Celou sezónu děvčata s výkony stagnovala a ve většině případů se zhoršila. Družstvo skončilo v MPD na 4. místě. Přebory jednotlivců jsme raději ani neobsazovali.

Starší žákyně

– připravily oddílu jedno ze dvou největších zklamání sezóny. Během posledních dvou let se výkonnostně výrazně zlepšily a tak jsme k koutku duše tajně doufali i v eventualitu postupu do národní ligy. Nakonec skončili na posledním 6. místě, i když se ztrátou pouhých 29 bodů na druhé postupové místo. Tak byla finálová skupina vyrovnaná. Kdybychom byli kompletní, nemohlo být o našem postupu nejmenších pochyb. A tak se místo oslav NL z oddílu vylučovalo za neomluvené absence.

Nejlepší atletku byla Petra Miková. Nejvíce pro družstvo bodovala, vybojovala přebornický titul Prahy na překážkách a překonala osm oddílových rekordů, z nichž dva jsou absolutně nejlepšími bez rozdílu věkové kategorie.

Přebory Prahy jednotlivců:

1. místo      PETRA MIKOVÁ r. 84     50př. – 8,55 (hala)

3. místo      SOŃA PROVÁZKOVÁ r. 83     50př. – 8,65 (hala)

3. místo      SOŇA PROVÁZKOVÁ r. 83     výška – 152 (hala)

3. místo      MONIKA KAČÍRKOVÁ r. 83     80př. – 12,98

3. místo      VERONIKA STRNADOVÁ r.     83 oštěp – 33,63

Všechny naše medailistky se kvalifikovaly na mistr. ČR v Plzni, ale bez finálového umístění. Petra se Soňou se bez úspěchu zúčastnily i halového mistr. ČR v Jablonci.

Mladší žákyně – Kamila Pavlíková s pomocí Kateřiny Kočové, nepravidelně vypomáhala také Petra Pilíková

„A“ družstvo

Družstvo bylo doplněno ještě pěti děvčaty Š. Vostatek, diferencovaně trénujícími ve skupině starších žákyň. Pro děvčata byla veliká škoda, že vzhledem k nespaným výsledků z předchozích dvou let byla zaražena do nejnižší výkonnostní skupiny. Tam marně hledala důstojného soupeře. Ve finálové skupině o 13. – 18. místo zvítězila s téměř 100 bodovým náskokem před druhou Aritmou. Start mezi oddíly elitní finálové šestky by si tahle děvčata zasloužila. Na přeboru Prahy jednotl. se nejvíce dařilo děvčatům K. Pavlíkové.

Přebory Prahy jednotlivců:

2. místo      DENISA KŘENKOVÁ     300 m – 46,71 (odd. rek.)

2. místo      JANA BÍZOVÁ     dálka – 464

  „B“ družstvo – Martiny Štikové a Petry Polčákové bylo složeno z nejmladších 9– 11 letých dívenek. Přesto si dokázalo vybojovat stejně jako A družstvo postup do finálové skupiny o 13. – 18. místo, kde už ale byly soupeřky nad jejich síly.

Mladší žáci – Pavel David a Věra Mašková

Vývoj ve skupině i dosažený výsledek byl (po družstvu st. žákyň) druhým největším zklamáním. Z loňského početného 50tičlenného kolektivu plného výrazných talentů, kteří se už ve svých 11 – 12 letech v loňském roce dokázali s věkovým předstihem probojovat do A třídy, zůstala jen hrstka. Ta obsadila v zákl. skupině 5. místo, kvalifikovala se do finále B kde skončila na třetím, celkově 8. místě v Praze. B družstvo už k podzimním utkáním nenastoupilo. Na konci sezóny zůstalo 11 chlapců, které jejich trenéři při svém odchodu z oddílu předali do AC 1890.

Po sedmnácti letech tak skončila činnost oddílu v TJ Slovan Bohnice a začíná při ZŠ Mazurská. Chtěla by se říci „skončila kapitola první, začíná kapitola druhá“. Jestli bude úspěšná a jakou bude mít dobu trvání, lze dnes jen těžko odhadnout. Čas teprve prověří, zda bylo přestěhování do nového působiště šťastným krokem. Lze však očekávat, že kapitola druhá bude obdobím mnohem složitějším. Vždyť dříve měl oddíl přes 20 trenérů – funkcionářů, věnujících se více něž 200 členné základně. Od té doby se však mnohé změnilo. Sídliště zestárlo.Ve školách se zredukovaly čtyři i více tříd jednoho ročníku na dvě a z kvalifikovaného trenérského personálu jsou už dnes v oddílu jen Anička a Štěpán Vostatkovi. Ostatní se po roce 89 jeden po druhém vytráceli na cestu podnikání nebo nastoupili zaměstnání s náročnější pracovní dobou. Provozuschopnost oddílu pomáhají dnes udržet mladí atleti oddílu. Ti získávají první trenérské ostruhy a zapojují se dořešení administrativních úkolů. V nich je budoucnost a naděje oddílu. Doufejme, že nespravedlnost, křivdy a léta marné aktivity při výstavbě hřiště v TJ nezasáhly příliš bolestně současný kolektiv a že mu zůstalo dost sil začít v novém působišti znovu – úplně od začátku.

1999

PRVNÍ SEZÓNA AŠK MAZURSKÁ

V základní škole jsme byli vřele přijati. Ředitel Mgr. Jaroslav Jetmar vycházel ochotně vstříc všem požadavkům předsedy oddílu k zabydlení a zdomácnění v novém prostředí. Dostali jsme vhodný prostor pro uložení sportovního inventáře, volný přístup do šaten a požadované hodiny v tělocvičnách. Od prvních okamžiků jsme věděli, že spolupracujeme s lidmi, kteří mají opravdový zájem o děti a váží si aktivit obětavců, naplňujících jejich volný čas organizovanou sportovní činností. Loňskou žádost o grant na dráhu s umělým povrchem Magistrát hl.m. zamítl. Škola proto uvolnila ze svých prostředků 100 000,- a oddíl 30 000,- Kč na rekonstrukci skoku dalekého a hlinitopísčité atletické dráhy, kterou jsme pod vrstvou plevelu a mechu spíše jen tušili. Po odplevelení nás čekalo nemilé překvapení. Dráha byla plná kamení a betonových ostrůvků, vyčnívajících u obrubníků nad povrch. Firma Libosad odmítla z obavy o mechanizaci slíbenou technologii a tak jsme dráhu pro strojní úpravu museli nejdříve připravit. Brigádám jsme obětovali prakticky celou závodní sezónu. Trenéři se staršími děvčaty místo tréninků dolovali kameny a rozbíjeli betonové ostrůvky. Po odstranění nebezpečných překážek jsme pak důsledným dozorem donutili pana Charváta k dodržení všech smluvních závazků firmy. Dráha sice dostala přijatelnou podobu, ale pro výkonnostní atletiku zůstává nepoužitelná. Vlivem značného množství jílu se za suchého počasí mění v tvrdou nepoddajnou hmotu, která vytrhává hřeby z treter a způsobuje bolest kotníků a achilovek. Ředitel vypracoval další žádost o Grant Magistrátu ve výši 2 500 000,- Kč a o stejnou částku požádal předseda v Investičním programu ČSTV pro roky 2001-2003.

Z výsledků:

V hodnocení sportovní výkonnostní úrovně je na místě skromnost. V r. 99 jsme zaznamenali řadu smutných rekordů. Členská základna se nám scvrkla prakticky až na úroveň prvních let při zakládání oddílu. Fakt, že jsme po dva roky neprovedli nábor a ztráta početného kolektivu chlapců se budou bohužel promítat i dalších let. Krize se nejvíce projevila v žákovské kategorii úplnou absencí chlapeckých družstev a chabými výsledky prořídlých dívčích družstev, které více než 10 let držely prapor oddílu nahoře. Hodně dlouho nepamatujeme jen jedenáctičlenné družstvo st. žákyň a už vůbec ne jen osmičlenné „A“ družstvo mladších žákyň. Za „B“ družstvo sice startovalo patnáct dívek, ale ty si v průběhu posledních let do oddílu samy našly cestu. Umístění družstev je nelichotivé, stejně jako jediná bronzová medaile z přeboru Prahy. Na letošním hubeném výsledku se podepsal také fakt, že jsme tréninkovou přípravu obětovali brigádám na dráze.

Juniorky / dorostenky - Štěpán a Anička Vostatkovi s pomocí Radka Vašíčka a Filipa Kubelky

Šestičlenné družstvo juniorek roč. 81 obsadilo v MPD 5. místo. Většina děvčat přistupovala k přípravě odpovědně a ve většině případů výrazně vylepšila své osobáky.

Z družstva dorostenek trénovala poctivě asi polovina. Z ostatních se některé pravidelně zúčastňovaly závodů, jiné se vypařily ze dne na den bez slůvka vysvětlení či rozloučení. Ze zdravotních důvodů byla z celé závodní sezóny vyřazena V. Strnadová. Sedmičlenné družstvo skončilo na 7. místě. Z jednotlivců si nejlépe vedla L. Spurná, když se na Přeborech Prahy jednotlivců umístila ve vrzích a hodech na 4., 5., 6. místě. Na halových přeborech jí chyběly jen 3 cm na bronzovou a 6 cm na stříbrnou medaili (11,16 m).

Starší žákyně trénovaly odděleně. Polovina se připravovala s Kamilou Pavlíkovou a Kateřinou Kočovou, ostatní se stejnými trenéry jako dorostenky a juniorky.

Družstvo nastupovalo k utkáním MPD v průměru v 9tičlenné sestavě. V základní skupině obsadilo 5., ve finále B 3., celkově 9. místo v Praze. Nejvíce pro družstvo bodovala V. Tunkrová před A. Petrlíkovou a J.Bízovou.

Z jednotlivců se prosadila J. Zimová. Na halových přeborech získala historicky první medaili v dresu AŠK Mazurská za průměrný výkon v kouli.

Přebory Prahy:

3. místo     Zimová Jana r. 84     koule – 9,25 m

Mladší žákyně

„A“ družstvo – Kamila Pavlíková s pomocí Kateřiny Kočové

Na soupisce družstva bylo jen osm děvčat a k utkáním navíc nastupovala jen v poloviční sestavě. V prvním utkání obsadilo ve čtyřech 5. místo, ve druhém opět ve čtyřech poslední a pak v pěti 4. místo. Ve finále B skončilo až na 5. místě a to znamenalo pád do nižší soutěže k B družstvu.

„B“ družstvo – Martina Štiková a Petra Polčáková

Ve skupině byla veliká fluktuace. Během posledních dvou let přišla spousta nových děvčat, ale hodně jich zase odešlo. Mezi děvčaty byl až čtyřletý věkový rozdíl. Družstvo se umístilo na 16. místě v Praze.

I přes neutěšené výsledky však můžeme bez nadsázky rok 99 označit za ROK MIMOŘÁDNĚ ÚSPĚŠNÝ a to především z hlediska dlouhodobé perspektivy. Podařilo se totiž zdvojnásobit trenérský kolektiv i členskou základnu. Z družstva juniorek se k trenérské práci přihlásily Barbora Stejskalová, Nora Erbenová, Markéta Srbová, Ivana Jahodová, Kateřina Pojerová, z dorostenek Kazi Císařová a Lenka Spurná. Dále Zdeněk Kočí, který je součástí atletické party již několik let a aktivně se zapojoval při brigádách i jiných akcích oddílu. Nepostradatelnou součástí trenérského kolektivu je Věra Rubičová a po roční odmlce se vrací Petra Pilíková. Ze sedmnácti trenérů se jich patnáct přihlásilo na školení a úspěšně absolvovalo klasifikaci trenéra III.tř. Proto jsme také letos po třech letech mohli provést rozsáhlý nábor na jedenácti ZŠ. S prověrkou více než 700 dětí pomohli Š. a A.Vostatkovi, R. Vašíček, F. Kubelka, B. Stejskalová, L. Spurná a výsledky zpracovala A.Vostatková. Přijali jsme 80 nových talentů. Chlapce povedou nově začínající trenérky (bývalé juniorky) v čele s B. Stejskalovou, která má již zkušenosti s vedením dětí z jiných aktivit.

V roce 1999 jsme tak udělali velice významný krok k navázání na dřívější úspěchy. Ty bychom mohli při důsledné a fundované práci s těmi nejmenšími očekávat zhruba za tři roky. Do MPD v příštím roce jsme přihlásili tři družstva mladších žákyň, dvě ml. žáků a starší žákyně. O závodní činnost měly ještě zájem začínající trenérky, k nim se přidaly všechny další trenérky, bývalé atletky oddílu a tak jsme podruhé v historii oddílu přihlásili i družstvo žen.

V září nastoupil Š. Vostatek na ZŠ jako učitel TV a ujal se také kustodských prací na školním hřišti.

2000

Škola vychází vstříc všem požadavkům oddílu. Získali jsme další významný prostor v budově školy, který je v bezprostřední blízkosti hřiště a mohl by v budoucnu sloužit jako závodní kancelář. Zatím jen provizorně zařízenou místnost jsme nechali zajistit mříží a precizně odvedené práci jsme stejnému zámečníkovi nechali zhotovit podstavec pro matrace skoku vysokého. A tak máme možnost trénovat výšku také venku. Jinak se ale na neutěšených tréninkových podmínkách nic nezměnilo. Dráha se nám po loňském nedbalém odplevelení firmy Libosad nebezpečně zazelenala. Při náročné údržbě pomohly kustodovi solidárně A.Vostatková s V. Rubičovou. Absence solidní atletické dráhy je pro oddíl značným handicapem a zdá se, že se na tom hned tak něco nezmění. Žádost o grant Magistrát opět nevyslyšel a ani Český atletický svaz nám pomáhat nebude. Nezařadil nás totiž do Investičního programu ČSTV. A tak jsme podali žádost o grant Magistrátu, tentokrát ve výši 3 200 000,- Kč. Rozpočet nám provedla renomovaná firma A SPORT PRODUKT.

Náborová akce byla letos poněkud rozpačitá. Osvědčeným způsobem jsme postupovali letos jen na ZŠ Mazurská. Na všechny zbývající školy jsme rozeslali výzvu k účasti na náborových závodech nazvaných „Atletický talent Prahy 8“ s tím, že zájemcům nabídneme členství v našem oddíle. Na závody ale přišlo jen pět děvčat a osm chlapců. Bylo zřejmé, že většina ředitelů z důvodů nezdravého soupeření mezi školami i z obavy ztráty talentovaných dětí naši výzvu svým žákům nepředala. Rodiče se nám ale sami ozývali, protože se o nás dozvěděli od známých nebo z internetu. A tak jsme nakonec přijali 10 dívek a 10 chlapců a zařadili je k loňskému náboru. K trenérské práci se letos přihlásily další atletky oddílu Iva Durdíková a Eva Ondříčková a spolu s Věrou Rubičovou absolvovaly školení trenéra III. třídy.

Výsledky letošního roku byly lepší než v loňském roce. Radost máme ale především z překlenutí krize, budování pevných základů a perspektivy pro rok příští.

Z výsledků:

Ženy – Štěpán Vostatek

Podruhé v historii oddílu jsme přihlásili do MPD družstvo žen. Úvahy o tom odstartovaly juniorky a dorostenky, začínající trenérskou práci, ale s chutí ještě závodit. K nim se přidaly další trenérky a několik bývalých atletek oddílu, které se v r. 95 zasloužily o spanilou jízdu našich juniorek a 7. místo v ČR. A tak trojnásobná přebornice republiky K. Vášová, M. Loudová, L. Krejzlíková, E. Vaingatová oprášily tretry a společně s trenérkami nastoupily dne 24.5. k prvnímu utkání na hřišti Vega Barandov. Většina děvčat po letech atletického půstu posunula v závodnické euforii hranici svých osobních výkonů a nejednou donutila svého bývalého trenéra k nostalgickým vzpomínkám.

Konečná tabulka MPD

1. AŠK Mazurská 656 19 hl.b.

2. SK Jeseniova 543 17

3. AC Sparta B 405 11

4. TJ ČZU Praha 298 7

5. Vega Barandov 268 6

Největšími osobnostmi byly K. Vášová a M. Loudová. Kačka překonala o metr svůj vítkovický osobák z mistrovství ČR, za který brala stříbro v juniorské kategorii. Letos dala 47,00 m v oštěpu a 12,09 v kouli. Madla, v současnosti prvoligová softbalistka, nastoupila ke všem utkáním tak, jak ji známe s odhodláním vydat pro úspěch družstva maximum v kterékoliv disciplíně. Byla druhou nejvíce bodující /100 m – 13,1, 200 m – 27,6, koule – 10,86/.

Za družstvo dále startovaly: Petra Pilíková, Lenka Krejzlíková, Petra Polčáková, Markéta Srbová, Zuzka Vránová, Iva Durdíková, Kačka Pojerová, Kazi Císařová, Barbora Stejskalová, Erika Vaingatová, Kačka Kočová, Martina Štiková, Lenka Spurná, Anna Vostatková, Ivana Jahodová a Pavla Pojerová. Příští rok bychom mohli startovat ve II. lize a pokud zůstane stejná sestava i stejná chuť do závodění, můžeme myslet i na odvážnější cíle.

Přeboru jednotlivců se z kat. seniorské a juniorské nikdo nezúčastnil. Z dorostenek si vybojovala medaili L. Spurná a tři setinky k bronzové medaili chyběly Z. Vránové na překážkách.

Přebory Prahy:

2. místo     Lenka Spurná     koule – 11,16 m

Starší žákyně – Kamila Pavlíková

Děvčata trénovala zpočátku odděleně ve třech skupinách. Část se jich připravovala u Martiny Štikové a Petry Polčákové společně s mladšími dívkami, čtyři trénovaly společně se dvěma dorostenkami u Štěpána Vostatka a většina s Kamilou Pavlíkovou, které pomáhala Petra Pilíková a nepravidelně Kačka Kočová. V zimě se skupiny Kamily a Štěpána spojily a oba trenéři se při vedení tréninku střídali. Na jaře už pak vzhledem k značnému pracovnímu vytížení a povinnostem Štěpána při vedení početného kolektivu přípravky zůstalo vedení st. žákyň na Kamile. Družstvo se umístilo na 4. místě v základní skupině, ve finále B na druhém, celkově 8.místě v Praze.

Na přeborech jednotlivců dosáhla na stupně vítězů svěřenkyně M. Štikové-P. Polčákové Bára Kottová, když hned ve své první diskařské sezóně zvládla solidně otočku. Smůlu neprotrhla ani letos Z. Bušková a připsala si už čtvrtou bramborovou medaili... Pozoruhodný byl výkon malinké Petry Pojerové ve skoku vysokém – 140 cm.

Přebory Prahy:

3. místo     Barbora KOTTOVÁ     disk - 23,04 m

Mladší žákyně

Oddíl rozrostlý náborovou akcí loňského roku obeslal v duchu dřívějších oddílových tradic MPD třemi družstvy. Všechna se bohužel po velmi slabých výsledcích sešla ve slabší výkonnostní třídě.

 „A“ družstvo – Martina Štiková a Petra Polčáková

Startovala v něm děvčata, která měla po třech letech atletické přípravy nejvíce zkušeností a podle očekávání si vybojovala postup do finále B třídy. Na děvčatech byl znát výrazný pokrok v technice a v atletickém projevu. Dokázala se prosadit i ve finále. Tam obsadila 3. místo, ale po diskvalifikaci vítězného družstva, za nějž neoprávněně startovaly starší žákyně skončila celkově na 2. postupovém místě. To znamená, že v příštím roce bude mít AŠK Mazurská zastoupení v „A“ třídě. Většina děvčat v kat. mladšího žactva zůstává a spolu s nejlepšími z B družstva by v příštím roce mohla udělat dobrý výsledek. Nejvýraznější postavou byla Irena Havlová. Nejvíce pro družstvo bodovala a na přeborech Prahy vybojovala dvě medaile. Také o rok mladší Veronika Sládková přesvědčila pěknými výkony.

Přebory Prahy:

2. místo     Irena Havlová     150 m - 20,5

3. místo     Irena Havlová     300 m - 46,2

„B“ a „C“ družstvo - Štěpán a Anna Vostatkovi s pomocí Radka Vašíčka, Věry Rubičové, Filipa Kubelky, Zdeňka Kočího

10-11tileté dívenky z loňského náboru udělaly letos první závodnické krůčky. Přesto se mohlo B družstvu podařit postoupit do finále společně s A družstvem nebýt nevydařeného přespolního běhu na Aritmě. Není ale kam pospíchat. Čas téhle party určitě přijde. Řada dívek předvedla výkony nápadně podobné nejlepším oddílovým atletkám v jejich začátcích. Bude-li jejich talent provázet píle a pozornost na tréninku, čeká je i oddíl v nejbližších letech veliká radost.

Umístění v Praze:

A družstvo - 14. místo 

B družstvo - 21. místo

C družstvo - 23. místo

Mladší žáci

Po několika letech skomírání a v loňském roce úplné absenci oddílu ve všech chlapeckých kategoriích nastoupila letos do MPD dvě družstva 10-11tiletých nováčků.

„A“ družstvo vedla Barbora Stejskalová, odpovědná za celou chlapeckou tréninkovou skupinu a „B“ družstvo - Nora Erbenová. Na společných trénincích jim pomáhaly Lenka Spurná, Kazi Císařová, Markéta Srbová, Iva Jahodová. Obě družstva byla po loňské absenci zařazena do nižší B třídy. V I.kole kluci začali impozantně, když záplava bílých dresů s modrým pruhem na prsou probíhala při přespoláku na prvních místech. V dalších utkáních na dráze už nebylo těžké přední umístění uhájit vzhledem k nebývalým absencím soupeřů. Do finále tak postoupilo nejen A družstvo, ale také B dr. Tam už byla úroveň nad síly našich benjamínků.

Celkově v Praze obsadilo:

A družstvo 18. místo

B družstvo 20. místo

2001

Tři roky a dva měsíce k tomu, to je období činnosti oddílu při ZŠ Mazurská. Období, v němž jsme zažehnali krizi, která v TJ směřovala k rozkladu členské základny i trenérského kolektivu. ZŠ Mazurská si považuje úspěchy oddílu, ale také atletickou suverenitu svých žáků v soutěžích Poháru rozhlasu a celou sérii úspěchů žáků Š. Vostatka i v jiných sportovních odvětvích. Úspěchy školy a oddílu přináší vzájemnou vstřícnost, podporu radost ze spolupráce. Vážíme si všech výhod a finančních prostředků, které můžeme investovat směrem k potřebám oddílu. Ekonomicky je na tom oddíl nesrovnatelně lépe než kdykoliv v minulosti. Dík na tomto místě patří hospodářce K. Pavlíkové za precizně vedené účetnictví a pozorný, odpovědný přístup k veškerým administrativním záležitostem s tím související. Kéž by se podařilo ještě něco udělat s atletickou dráhou a sektory na školním hřišti. Magistrát naší už čtvrté žádosti o grant nedal opět žádnou šanci a je více než zřejmé, že sebelepší projekt žádosti vložený jen do obálky kýženou odezvu nepřinese. Š. Vostatek vypracoval projekt oddílové žádosti o Grant MČ-P8 a projednal jej na odborech školství, kultury a redakcí Osmičky dohodl otištění článku o činnosti oddílu. Veliký dojem udělaly kroniky, zapůjčené zástupcům MČ i fakt, že P8 je jedním z mála obvodů, ne-li vůbec posledním, kde dosud není žádná dráha s umělým povrchem. Vzhledem k velmi nízké částce, která byla na Grant MČ vyčleněna, nemohlo být naší žádosti v tuto chvíli vyhověno, ale odezva byla velice pozitivní. MČ P8 přislíbila podporu žádosti o grant Magistrátu s tím, že nebude-li žádosti vyhověno, bude řešit rekonstrukci hřiště ZŠ Mazurská z vlastního rozpočtu. Stejnou žádost o Grant Magistrátu nepodal oddíl, ale na radu MČ škola a MČ P8 ji podpořila nebývale vysokou participací ve výši 1 000 000,- Kč. Škola přispěla 300 000,- a oddíl 100 000,- Kč. Tím jsme se dostali až téměř k 50% participaci oproti požadovaným 25%. I tuto žádost projednával Š. Vostatek s předsedou PTU i na Magistrátu. Veliký dík patří předsedovi Pražské tělovýchovné unie ing. Malému za nevšední nezištnou iniciativu a samozřejmě i řediteli ZŠ Jaroslavu Jetmarovi, který nejen v tomto roce věnoval tomuto projektu obrovské množství času a pečlivé práce. Rozhodnutí budeme znát na přelomu února - března příštího roku.

Z výsledků:

Družstvo žen - Štěpán Vostatek

V loňském roce družstvo prožívalo euforii z návratu na závodní dráhu. Vyhrálo pražský přebor a mohlo startovat ve II. lize. Přesto jsme nakonec zůstali v pražské soutěži. Díky pomoci dorostenek a starších žákyň družstvo obsadilo druhé místo v soutěži pouhých čtyř družstev. Dík a uznání patří pěti děvčatům, která nechyběla ani na jednom ze čtyř utkání a několika dalším.

K. Vášová - pětinásobná medailistka z Mistrovství republiky byla opět největší oporou. Na závody přišla i s vymknutým kotníkem a bodovala odhody z místa.

Z. Bubnová – odběhala všechny dlouhé tratě a byla snad vůbec první atletkou oddílu, svádějící vyrovnané souboje s nejlepšími na tříkilometrové trati.

E. Vaingatová – spolehlivě bodovala na stovce, dálce a štafetě a často byla vidět nejen na závodech, ale také na trénincích.

Z.Vránová – byla oporou na stovce, výšce a dálce

P. Polčáková – si nejlépe vedla v oštěpu a dálce

Na dvou utkáních startovaly M. Štiková a maturantky M. Srbová a N. Erbenová. Posledně jmenované patří uznání za obětavé starty na vytrvalostních tratích.

Družstvo mužů – Radek Vašíček

Po několikaletém pohrávání se s myšlenkou sestavit mužské družstvo, udělal R. Vašíček po projednání s výborem oddílu rozhodný krok k realizaci. Po náročné práci, spočívající především ve shánění, vysvětlování a mírném přesvědčování, se mu podařilo dát dohromady partu bývalých závodníků Slovanu Bohnice (tedy odchovanců oddílu), ve většině případů členů tréninkové skupiny V. Maškové. Část skupiny tvořili také kamarádi bez atletické minulosti, ale s chutí závodit. Během sezóny se přidávali ještě další zájemci a při posledním utkání bylo na soupisce už sedmnáct závodníků. Většina z nich se ale nemohla zúčastnit všech utkání ze studijních či pracovních důvodů. Počet závodníků se v jednotlivých kolech pohyboval od šesti do devíti a početní převaha soupeřících družstev byla zřejmá. Poděkování patří všem, kteří se alespoň jednou závodů zúčastnili a pomohli tak vytvořit „týmového ducha“, který doufejme přetrvá i do další sezóny. Do ní hledíme s mírným optimismem, neboť letos jsme si vše teprve osahávali, ale příští rok to už všem ukážeme a jestli ne všem, tak alespoň některým.

Největšími oporami byl Filip Kubelka, Jan Novotný, Karel Pepperný, kteří z celkového počtu 334 bodů vybojovali 247,25 . Jejich účinkování v jednotlivých kolech tak trochu připomínalo přebíháním z jedné disciplíny na druhou hodinový víceboj. Největší pozornost poutal F. Kubelka ve skoku vysokém - stredlem 180 cm a na sprintérských tratích (100 m – 11,3s) vše bez tréninku. Vrozené zdravotní problémy zastavily tohoto mimořádně talentovaného atleta už ve 14ti letech. Dále startovali a bodovali: Jan Beran, Miroslav Cingl, Jakub Novotný, Roman Janeček, Josef Vrána, Milan Holoubek, Radek Vašíček, Jiří Zuzka a nejstarším členem byl Jindřich Novotný – otec Jana a Jakuba.

Konečná tabulka MPD:

(umístění, oddíl, pomocné body, hlavní body)

1. ČZU Praha               620     35 

2. AC Praha                 527     27

3. AC KOVOŠROT     427     25

4. SK KOTLÁŘKA      415     25

5. TJ STODULKY        462     24

6. AŠK MAZURSKÁ   334,5  20

7. SPARTAK P-4 „C“  136     11

8. SK ARITMA               56      10

9. SOKOL KBELY        41        8

Dorostenky a starší žákyně - Kamila Pavlíková s pomocí Petry Pilíkové

Starší žákyně byly doplněny dvěma dívkami ze skupiny M. Štikové - P. Polčákové na osmičlenné družstvo. Z hubené sestavy vypadla jedna dlouhodobě marodící dívka a ani ostatní se z nejrůznějších důvodů (nemoci, zranění, školní výlety) nesešly na žádných závodech kompletní.

Ve finále B svedlo družstvo vítězný souboj o druhé místo s USK. Pražský přebor byl letos nad síly našich dorostenek. V mimořádně silné konkurenci obsadily až předposlední 9. místo. Tři roky bez náborů nováčků se promítly právě nyní úplnou absencí roč. 87 ve st. žactvu a jen jedním roč. 84 v dorostu. Za těchto okolností bylo jediným rozumným řešením spojení ročníků 85-86 v jedno kompletnější dorostenecké družstvo. Nejúspěšnější mezi staršími dívkami byla Věra Tunkrová. I v družstvu žen byla jednou z nejvíce bodujících. Na přeboru Prahy vybojovala bronzovou medaili.

Přebory Prahy:

3. místo     Věra TUNKROVÁ     oštěp - 30,25 m

Z dalších deseti finálových umístění měla nejblíže k medaili st. žákyně Hana Morávková v kouli - 10,33 (4. místo). Pátá byla na 100 m př. Zuzka Bušková a ve skoku vysokém Petra Pojerová.

Mladší žákyně

Osm dívek trénovalo společně se st. žákyněmi u trenérek M. Štikové a P. Polčákové. Početnou 35ti člennou skupinu vedl Š. Vostatek s pomocí A. Vostatkové, V. Rubičové, R. Vašíčka, F.Kubelky. Do MPD jsme přihlásili tři družstva.

„A“ družstvo - polovinu tvořila zkušenější děvčata Martiny Štikové - Petry Polčákové a druhou polovinu děvčata Štěpána Vostatka. Dvacetičlenný kolektiv vedla do soutěže M.Štiková, jejíž děvčata v loňském roce postup do A třídy vybojovala.

V základní části začala děvčata sice propadem v I. kole – přespolním běhu, ale v následujících dvou utkáních na dráze předvedla velmi dobré výkony. Dokázala vybojovat třetí místo, které znamenalo postup po pěti letech a poprvé v dresu AŠK Mazurská do finále šesti nejlepších oddílů Prahy. Obě finálová kola byla poznamenána absencemi. Na medailovou pozici nám chybělo jen 29 bodů, které by kompletní družstvo udělalo hravě.

Finále MPD :

(umístění, oddíl, pomocné body, hlavní body)

1. Jeseniova         282      12

2. SK Dvojka         240     10

3. Spartak P-4       141      8

4. AC Praha 1890 124      5

5. AŠK Mazurská  112      5

6. AC Kovošrot      107      2

Nejvíce bodovaly :

K. Petrlíková r. 89 - 73,16 b.

M. Čamborová r. 89 - 47

V. Sládková r. 88 - 32,91

T. Růžičková r. 88 - 25,5

B. Landová r. 89 - 24

„B“ družstvo - početný kolektiv Š. Vostatka za dva roky od náboru hodně vyspěl. Deset děvčat doplnilo A družstvo a zbývající byla rozdělena do B a C družstva. „Béčko“ v MPD nejprve postoupilo ze základní skupiny do finále B třídy a z něj po suverénním vítězství s náskokem 118 bodů před druhým v pořadí do A třídy.  Znamená to, že v příštím roce bude mít náš oddíl v A třídě dvě družstva a tím se žádný jiný oddíl v Praze pochlubit nemůže. Příští rok bychom mohli mířit hodně vysoko, protože celé B družstvo zůstává v kategorii ml. žactva i v příštím roce a po doplnění čtyřmi dívkami z A družstva by mělo být silným týmem.

Finále B třídy MPD :

(umístění, oddíl, pomocné body, hlavní body)

1. AŠK Mazurská „B“      305   16

2. SK Radotín                   187   13

3. Sokol Král. Vinohrady 147   13

4. AC Sparta                      96     8

5. Sokol Horní Počernice  82     8

6. USK Mogul                     61     5

7. SK AKTIS                       36     4

8. ŠAK Novoborská           34     2

„C“ družstvo - složené z 10-11tiletých dívek ze základní skupiny nepostoupilo a ve finálových bojích doplnilo B družstvo.

Vyvrcholením úspěšné sezóny mladších žákyň byly přebory Prahy jednotlivců, na nichž vybojovala děvčata Š. Vostatka pět medailí.

Přebory Prahy:

3. místo    Kateřina Petrlíková     150 m     20,9

3. místo    Kateřina Petrlíková      koule     8,50

3. místo    Alžběta Bartošová    60 m př.     10,77

3. místo    Michaela Čamborová      kriket     48,42

3. místo    A.Bartošová - K.Petrlíková - M. Čamborová - L.Nohejlová      4 x 60     34,52

Nejlepší atletkou v kat. mladšího žactva byla vyhodnocena Kateřina Petrlíková. Vyhrála tradiční oddílovou soutěž všestrannosti Bohnický pohár, překonala sedm oddílových rekordů, vybojovala tři medaile na PP a měla také nejlepší tréninkovou morálku.

Bohnický pohár :

K. Petrlíková 203 b.

T. Růžičková 163

B. Landová 152

M. Čamborová 149

K. Kosánová 146

Tréninková morálka :

K. Petrlíková 78 tréninků

A.Pačisková 74

 M.Čamborová 70

K. Vašíčková 68

A. Budínská 67

 Z roč. 90 byla nejúspěšnější M. NESVADBOVÁ

Mladší žáci

Více než 40ti členný kolektiv náborovaný v r. 99 vedla Barbora Stejskalová s pomocí Nory Erbenové, Markéty Srbové, Ivany Jahodové, Kazi Císařové.

Skloubení maturity s povinnostmi v oddílu bylo zcela nad síly B. Stejskalové. Odpovědnost za vedení skupiny na sebe převzala N. Erbenová, pod níž chlapci odzávodili celou sezónu. V průběhu sezóny si „A“ i „B“ družstvo zajistilo postup do finále B třídy. „B“ družstvo pak zaniklo spojením obou družstev v jedno 12tičlenné, které uhájilo postup do A třídy v příštím roce. (A dr. – 13. místo). Většina chlapců je roč. 88 a budou v příštím roce ve starším žactvu.

Nejvýraznější osobností byl Tomáš Jokl. Na přeborech Prahy jednotlivců byl čtvrtý v kouli – 9,92 m a dobře si vedl i v hodu míčkem – 55,12 m.

Nábor talentů proběhl i letos netradičně. Předseda obešel všech dvacet škol na Praze 8 a po dohodě s řediteli navštívil během vyučování děti 3.- 4. tříd. Informoval je o náborových závodech a příležitosti provozovat závodně atletiku. Zájemcům pak předal pozvánku na závody. Z 80ti zúčastněných dětí vznikly dvacetičlenné kolektivy chlapců a dívek. Od října se chlapcům věnuje Radek Vašíček s pomocí Filipa Kubelky a nově začínajících trenérek Pavlíny Šťastné a Radky Horčíkové. Vedení přípravky děvčat se ujala Anna Vostatková s Věrou Rubičovou. Tím ale došlo k úplnému rozložení trenérů, do té doby pomáhajícím Š. Vostatkovi se 40tičlenným kolektivem mladších žákyň. A. Vostatková s V. Rubičovou však vedle přípravky ještě obětavě dál vypomáhají u ml. žákyň a navíc se pravidelně zapojuje také Alžběta Petrlíková roč. 85, která musela ukončit závodní činnost ze zdravotních důvodů. Skupině začala také pomáhat Kateřina Pojerová roč. 81. Trenérský kolektiv se ale i přes několik nových tváří nerozrostl, protože některá děvčata odešla studovat mimo Prahu, některá s trenérskou prací váhají. Nepostradatelnou součástí trenérské party je V. Rubičová, aktivně a obětavě vypomáhající s administrativou.

Koncem roku jsme se zamýšleli nad budoucností oddílu a systémem práce s dětmi v následujících letech. Vedení dorosteneckých a starších kategorií je v současných podmínkách nereálné. Není to jen kvůli nevyhovujícím tréninkovým podmínkám. Ty oddíl ostatně neměl ani nikdy v minulosti. Hlavním důvodem jsou trenérské kapacity oddílu.

Výbor oddílu proto schválil nový koncepční návrh Š. Vostatka :

a) nábory nováčků posunout směrem k 1.-2. třídám, protože po osvojení základních dovedností návyků je nejvhodnější věk 7 – 12 let. Z toho důvodu jsou také talentované děti již ve 3. třídách registrovány v jiných sportovních oddílech a odvětvích.

b) vést děti pouze do kategorie staršího žactva a na prahu dorosteneckého věku předávat talenty do větších oddílu s profesionálním zázemím, event. (atleticky méně nadané) i do oddílu s jiným sportovním zaměřením.

Koncepce je zřejmá, její realizace nikoliv. Zda bude takový záměr možno uskutečnit, záleží na početnosti trenérského kolektivu a jeho chuti do náročné, důsledné a obětavé práce. Pokud by se dařilo podchytit talentované děti ve všech skupinách podobně jako nyní u ml. žákyň roč. 89, mohou přijít úspěchy, které zastíní nejlepší roky v TJ Slovan Bohnice.

Konec "výroční publikace"

Dodatek

Vzhledem k obsahové rozměrnosti celé „historické kroniky“ tak, jak ji sepsal Š. Vostatek, jsme  zde uvedli redukovaný přehled činnosti atletického oddílu při TJ Slovan Bohnice. Neuváděli jsme podrobně všechny radosti ani strasti, kterými oddíl za dobu své působnosti u TJ prošel.

Chtěli jsme tímto přehledem zejména vyjádřit dík všem trenérům a ostatním činovníkům, kteří se na chodu oddílu podíleli. Podrobná kronika je uložena v archivu AŠK Mazurská.


 O dalších letech oddílu je možno se dozvědět z výročních zpráv jednotlivých tréninkových skupin.

Hlavní město Praha
Oddíl: Atletický školní klub Mazurská, z. s.
Sídlo: Svídnická 507, 181 00 Praha 8
IČO: 68404158
Číslo účtu: 134485445/0300
Působiště ZŠ Mazurská, Svídnická 599/1a, 181 00 Praha 8
Předseda: Ing. Radek Vašíček, PhD. 605 141 405
Místopředseda: Ing. Filip Kubelka 739 511 417
Hospodářka: Věra Steinerová 607 825 445
Klubový e-mail: askmazurska@askmazurska.cz
Email trenérů: ve tvaru jmeno.prijmeni@askmazurska.cz
2149287 643712 Praha logo
 Oddíl Atletický školní klub Mazurská, z. s.
 Sídlo  Svídnická 507, 181 00 Praha 8
 IČO  68404158
 Číslo účtu  134485445/0300
 Působiště  ZŠ Mazurská, Svídnická 599/1a, 181 00 Praha 8
Předseda
Ing. Radek Vašíček, PhD.
605 141 405
Místopředseda
Ing. Filip Kubelka
739 511 417
Hospodářka
Věra Steinerová
607 825 445
Klubový email askmazurska@askmazurska.cz
Emaily trenérů ve tvaru jmeno.prijmeni@askmazurska.cz