Atletický školní klub Mazurská, z. s.

Domů
Nahoru
Aktuality
Jak nás najdete
Tréninky a trenéři
Současný stav
Nábor členů
...proč ?
Výsledky
Pár odkazů

 

 

 

 

 

 

 
Aktuálnější léta (2002-2006)

            2002, 2003, 2004, 2005, 2006

 

 

2006

 

Přípravka dívky

Mladší žákyně

Starší žákyně

 

Přípravka chlapci

Mladší žáci

Starší žáci

 

Ženy

Muži

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zpráva předsedy, r. 2006

Organizace, předpisy

Rok 2006 začal poměrně výraznými změnami. Na základě avizované rezignace Štěpána Vostatka na funkci předsedy oddílu a výsledku následného podzimního hlasování Členské schůze se od 1.1.2006 této funkce ujal Ing. Radek Vašíček. Ve stejný den také vstoupily v platnost nové Stanovy oddílu. Ty byly během podzimu 2005 upraveny tak, aby více odpovídaly potřebám a charakteru oddílu.

 

Trenérské obsazení se od roku 2005 příliš nezměnilo. Na jaře byli nově vyškoleni tři trenéři (III. třída) a dva, jimž se blížil konec platnosti kvalifikace, si tento „certifikát“ prodloužili. Na podzim přibyli další tři noví pomocníci do kádru.

Novou součástí požadavků oddílu se stávají lékařské zdravotní prohlídky pro sportovní činnost na každý rok. Ty by měly být ve vlastním zájmu každého rodiče/ dítěte, bez ohledu na zákonnou povinnost. V zásadě se vracíme k pravidlům platným v minulosti.

Na základě rozhodnutí VH PAS byly před zahájením letní soutěžní sezóny vydány výrazně zpřísněné podmínky pro pořadatele soutěžních utkání – šlo o zavedení nových pravidel a předpisů týkajících se jak vlastního sportoviště, tak zejména personálního zajištění a organizace. Nutno poznamenat, že se splněním bezpečnostních „novinek“ jsme neměli výraznější problémy.

V průběhu roku se k zabezpečení hřiště přidala i stavební úprava iniciovaná ZŠ  - uchycení fotbalových branek do země.

 

Největší investiční akcí v tomto roce je klubovna. V květnu dochází k dohodě se ZŠ – oddíl bude investovat do výstavby „vlastní“ místnosti v prostoru výklenku chodby tělocvičen. Měli bychom tak konečně získat dostatečný prostor pro atletickou knihovnu, kancelář během závodů, osobní tréninkové potřeby trenérů a v neposlední řadě bezpečné a z tělocvičny rychle dostupné místo pro atletické náčiní a lékárnu. Realizace proběhla během letních prázdnin, „křest“ ihned po příjezdu z letního soustředění.

Během roku dochází také k obnově - nákupu některých náčiní, popř. nákupu dosud v oddíle nepoužívaných tréninkových pomůcek. Ty mající za úkol zejména zatraktivnit některá tréninková cvičení.

Snad již jedním ze standartních způsobů předávání informací svěřencům,  rodičům a ostatní veřejnosti se stal oddílový web.

 Tréninkové skupiny

Tréninkové skupiny byly v r. 2006 téměř totožné s družstvy přihlášenými do MPD, pouze starší žákyně trénují společně s částí žákyň mladších pod vedením Anny Vostatkové. Druhou skupinu mladších žákyň tvořila děvčata z náborovaných ročníků několika posledních let. Trenérsky se jim věnovala Věra Tunkrová s několika pomocníky. Chlapci trénovali též ve dvou skupinách -  ti nejmladší pod vedením Věry Maškové, ostatní pod Filipem Kubelkou.

Tréninky probíhaly 2-3x týdně dle věku svěřenců a období přípravy. Přes zimu byl ve všech skupinách kladen důraz na přípravu všeobecnou. S blížící se závodní sezónou se přidávalo více atletických dovedností. Prioritou ovšem zůstává rovnoměrný a zdravý vývoj svěřenců, vypěstování kladného vztahu k atletice a získání a upevnění sportovních návyků.

Ještě před vstupem do soutěží nám PAS připravil „překvapení“. Po dobrých zkušenostech v posledních letech nikdo nepředpokládal, že největším zdrojem problémů se stane oficiální soutěžní brožura PAS, popř. nereagující zodpovědné osoby PAS a soutěží. Bohužel, ani dvě oficiální žádosti o upřesnění a vyjasnění zejm. soutěžních dnů nebyly dostatečné. Vše tak bylo pouze na aktivitě vedoucích družstev a jejich schopnostech „dohnat“ jednotlivé řídící pracovníky a pořadatele závodů. Nutno podotknout, že, dle slov vedení PAS: „Tato situace si již příští rok nebude opakovat“.

 Soutěže

V roce 2006 přihlásil náš oddíl do soutěží MPD celkem pět družstev – dvě mladších žákyň, jedno starších žákyň a dvě družstva mladších žáků. Současná absence starších žáků je důsledkem malého počtu trenérů, neuskutečněných náborů a tím i nezaložení nové skupiny před několika lety.

Zájemci o závodní činnost z řad žen a mužů AŠK hostovali v oddíle Aritma Praha.

Obě družstva mladších žákyň startovala v A skupině MPD. „A“ družstvo Anny Vostatkové skončilo celkově osmé. Tato elitní skupina byla velkým soustem pro mladičké a zatím nepříliš zkušené „B“ družstvo Věry Tunkrové, které skončilo celkově dvanácté a příští rok bude bojovat v B skupině MPD.

Na Přeborech Prahy jednotlivců na Kotlářce získaly mladší žákyně celkem tři medaile – stříbro a bronz svěřenkyně Anny Vostatkové - Vendula Bezchlebová, v hodu kriketovým míčkem a vrhu koulí (47,73 m, resp. 8,55 m). Druhý bronz ulovila svěřenkyně Věry Tunkrové Nikola Sekáčová také v hodu kriketovým míčkem (44,25 m).

Starší žákyně na medaile na Přeborech Prahy jednotlivců nedosáhly, i když některé jen těsně.

Nutno vyzdvihnout již poměrně tradiční úspěch Anny Vostatkové – s oběma družstvy dokázala skončit čtvrtá v základní skupině a „vyhrála“ pro oddíl navíc dvě zářijová pořadatelství :)

Obě družstva mladších žáků startovala v B skupině MPD. „Áčko“ vedené Filipem Kubelkou šlo do soutěže s jasným cílem – vybojovat minimálně druhé místo, a tím i postup do A skupiny pro příští rok. Mladší „Béčko“ Věry Maškové mělo zejména získat zkušenosti do dalších let. Pro mnohé chlapce z její skupiny se jednalo o první závody v atletické kariéře. I když účast chlapců „A“ družstva na závodech nebyla stoprocentní, svůj úkol splnili a celou skupinu B jasně vyhráli. Získali tím 13. místo v Praze a již zmíněný postup. Překvapením bylo těsné druhé místo „B“ družstva (celkově 14. v Praze) a tedy postup spolu s „Áčkem“.

 Mladší žáci se Přeborů Prahy jednotlivců po zralé úvaze trenérů tohoto klání nezúčastnili. Nutno podotknout, že většina skupiny Věry Maškové je natolik mladá, že by chlapci nebyli k soutěži ani připuštěni.

V soutěžích mladších žáků se opět závodilo v nedávno zavedeném systému dvojbojů. Tento systém podporuje požadovanou všestrannost mládeže. Bohužel, pro naše nejmenší borce není oficiální soutěž MPD vyhovující v jiném ohledu – jsou příliš mladí na zvládnutí některých disciplín a náčiní takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich demotivaci. Výsledkem je náš záměr pro příští rok uspořádat několik závodů „minižáků“ - sami, nebo ve spolupráci s některými dalšími oddíly, s upraveným rozsahem disciplin.

 Soustředění

Pravidelného letního soustředění se zúčastnili všechny tréninkové skupiny. Tři jeli společně do Sloupu v Čechách, jedna samostatně do vyzkoušené oblasti Rožmitálu pod Třemšínem. Tradiční náplní byly kromě atletického tréninku i různé soutěže a výlet. Bohužel „ne zcela letní“ počasí nás připravilo o koupání a „vodní“ soutěže. Přesto považujeme soustředění za vydařená.

 Nábor nových členů

V červnu jsme, ve snaze udržet kontinuitu žákovských kategorií, uspořádali nábor nových členů. Sice bereme „nováčky“ kdykoliv, ale přeci jen, organizovaná akce, s tradičním inzerováním na základních školách, přináší nezanedbatelný úspěch.

Nově přijatí chlapci doplnili skupinu Věry Maškové. Vzhledem k velkému věkovému rozpětí skupiny nejmladších děvčat jsme se rozhodli vytvořit skupinu novou. Trenérsky je pokryta zkušenou Alžbětou Petrlíkovou, která tak „opustila“ skupinu Filipa Kubelky, a pomocníky jí dělají dvě nové, ale zkušené posily oddílu.

 Do zimní přípravy na rok 2007 tak u nás vstupuje cca 130 děvčat a chlapců v pěti tréninkových skupinách, pod vedením téměř dvacítky trenérů.

 Radek Vašíček, předseda AŠK Mazurská

na začátek stránky

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Výroční zprávy vedoucích trenérů

 

Přípravka dívky

Skupina přípravky / mladších žákyň trénovala pod vedením Věry Tunkrové, Zuzany Chmátalové a Michaela Formana. Naši trenérskou základnu rozšířila Romana Fukalová. Na podzim bylo družstvo jako předešlá léta doplněno tradičním náborem.

Vzhledem k početnému zastoupení ročníků 93 – 98 v našem oddílu jsme do soutěže MPD přihlásili 2 družstva – „A“ družstvo tvořily starší dívky ze skupiny Anny Vostatkové a „B“ družstvo se skládalo z našich svěřenkyň. Obě družstva závodila v „A“ skupině MPD mezi nejlepšími oddíly Prahy. V naší tréninkové skupině trénovala také 1 starší žákyně, která posílila družstvo Anny Vostatkové.

Od začátku jsme věděli, že udržení v „A“ skupině bude těžké. Během sezóny jsme bohužel, jako v předešlých letech, opět bojovali s nízkou účastí na závodech. Nebylo jediné kolo, ke kterému by družstvo bylo schopno nastoupit v plném počtu. Hlavním důvodem častých absencí byly početné školní akce, rodinné dovolené, ale také jiné zájmové kroužky. Tento fakt, spolu s nízkým věkovým průměrem dívek přispěl k tomu, že družstvo v silné konkurenci nejlepších pražských oddílů pravidelně obsazovalo „zadní příčky“ a ve výsledku skončilo na  posledním, 12. místě v „A“ skupině MPD. Pro příští rok to pro nás znamená sestup do výkonnostně nižší „B“ skupiny, což by ale nemuselo být na škodu. V mírnějším prostředí a věkově mladším kolektivu se dívky mohou „otrkat“, získat patřičnou dravost, zkušenosti a zdravé sebevědomí pro další závodní období.

MPD – 1. kolo, 3.5.2006, Praha – Děkanka

Pořadí

Družstvo

Pomocné body

Hlavní body

1.

USK Praha

76

6

2.

Spartak Praha 4

94

5

3.

AŠK Mazurská A

150

4

4.

AC Kovošrot

156,5

3

5.

ŠSK ZŠ Jitřní

175,5

2

6.

AŠK Mazurská B

210

1

                

MPD – 2. kolo, 31.5.2006, Praha – ŠSK ZŠ Jitřní

Pořadí

Družstvo

Pomocné body

Hlavní body

1.

USK Praha

69

6

2.

Spartak Praha 4

126

5

3.

AC Kovošrot

133

4

4.

ŠSK ZŠ Jitřní

139

3

5.

AŠK Mazurská A

151

2

6.

AŠK Mazurská B

246

1

 

MPD – 3. kolo, 21.6.2006, Praha – AŠK Mazurská

Pořadí

Družstvo

Pomocné body

Hlavní body

1.

Spartak Praha 4

88

6

2.

AC Kovošrot

99

5

3.

USK Praha

119,5

4

4.

AŠK Mazurská A

122

3

5.

ŠSK ZŠ Jitřní

221,5

2

6.

AŠK Mazurská B

228,5

1

 

MPD – 4. kolo, 11.9.2006, Praha – SK Kotlářka Praha

Pořadí

Družstvo

Pomocné body

Hlavní body

1.

SK Kotlářka Praha

118

6

2.

ŠSK ZŠ Jitřní

114

5

3.

AŠK Mazurská A

81

4

4.

SK Aktis

67

3

5.

ASK Slavia Praha

74

2

6.

AŠK Mazurská B

38

1

 

MPD – 5. kolo, 21.9.2006, Praha – AŠK Mazurská

Pořadí

Družstvo

Pomocné body

Hlavní body

1.

AŠK Mazurská A

152

6

2.

ASK Slavia Praha

75

5

3.

ŠSK ZŠ Jitřní

67,5

4

4.

SK Kotlářka Praha

64

3

5.

AŠK Mazurská B

37,5

2

6.

SK Aktis Praha

37

1

 

MPD – konečný stav – Útěcha I.

Pořadí

Družstvo

Pomocné body

Hlavní body

1.

SK Kotlářka Praha

189

11

2.

AŠK Mazurská A

227,5

10

3.

ŠSK ZŠ Jitřní

185

9

4.

ASK Slavia

138

6

5.

SK Aktis

104

3

6.

AŠK Mazurská B

81,5

3

Letos měla naše tréninková skupina poprvé své zastoupení také na Přeborech Prahy jednotlivců. Velmi příjemným překvapením byla bronzová medaile, kterou vybojovala Nikola Sekáčová v hodu kriketovým míčkem. Druhou účastnicí byla Karolína Šebíková, která bohužel zaostala za svými stabilními výkony a obsadila tak 10. příčku ve skoku vysokém. 

PŘEBOR PRAHY JEDNOTLIVCŮ,  4.6.2006, Praha – SK Kotlářka Praha

celkové pořadí

příjmení a jméno

datum nar.

Disciplína

Výkon

3.

Sekáčová Nikola

28.08.93

kriket

44,25 m

10.

Šebíková Karolína

07.08.93

výška

1,25 m

 Bylo by na místě zde také vyzdvihnout největší opory týmu. K nim bezesporu patří starší žákyně Aneta Palkovičová, která jde ostatním dívkám příkladem jak téměř stoprocentní docházkou, tak i svým tréninkovým nasazením. Z družstva mladších žákyň na sebe nejvíce svými výkony upozorňovaly dvě nejstarší dívky – Nikola Sekáčová a Karolína Šebíková. Velmi slibné výkony podávaly také Kristýna Volfová, Dita Tomanová a Michaela Hollá.

Pravidelná tréninková činnost byla obohacena o dvě soustředění. Na podzim jsme absolvovali premiérově víkendové soustředění v prostorách školní tělocvičny. Dívky zapracovaly na svém atletickém projevu, zahrály si různé hry v okolí a večer poseděly u kytary. Poslední týden letních prázdnin se konalo soustředění druhé. Spolu se skupinami Filipa Kubelky a Věry Maškové jsme strávili týden ve Sloupu v Čechách. Obě tyto akce přispěly ke stmelení družstva, ale i celého oddílového kolektivu. Trenéři měli možnost poznat své svěřence také z jiné stránky a vytvořily se zde pěkné kamarádské vazby mezi dětmi i jejich trenéry.

Souhrnně lze tuto sezónu i přes sestup družstva do nižší závodní skupiny charakterizovat jako vydařenou. Ve skupině se vytvořilo silné jádro, které se již obstojně vypořádává se základy atletických dovedností a dává tak do budoucna slibné vyhlídky pro další spolupráci.

Za skupinu: Věra Tunkrová

na začátek stránky

 

 

Mladší žákyně  a  starší žákyně

Početná 40-členná skupina (19 ml. a 21 st. žákyň) trénovala pod vedením A. Vostatkové. S tréninky pravidelně do února 2006 pomáhala V. Steinerová, pak již vzhledem k těhotenství nepravidelně, během celé sezóny vypomáhala M. Tomášková a V. Sládková, středečních tréninků se pravidelně zúčastnil L. Hrstka.

Trénovalo se dvakrát v týdnu (pondělí, středa), během zimního období v tělocvičně, kdy koncepce tréninku vzhledem k početnosti kolektivu dvou věkových kategorií, více než čtyřletému věkovému rozptylu a stísněným prostorám, byla velmi problematická. Tréninky byly zaměřeny na zvýšení kloubní pohyblivosti, obratnosti, odrazových schopností, posílení všech partií a míčovým hrám. V menší míře, vzhledem k prostorám tělocvičny, jsme se věnovali technice atl disciplín. Bohužel nám chyběl venkovní trénink zaměřený na vytrvalost. ( A.Vostatková nezvládala po nemoci).

Od dubna probíhaly tréninky na hřišti, kde jsme zdokonalovaly jak skoky, tak hlavně vrhy, hody, protože převážná část starších žákyň disk a oštěp měla první sezónu. V závodním období od května do konce září bylo mnohdy problematické skloubit skladbu tréninku vzhledem ke dvěma kategoriím ve skupině a rozdílným termínům závodů.

Z této početné skupiny děvčat jsme do soutěže MPD přihlásili 1 družstvo mladších a jedno starších žákyň.

 MLADŠÍ   ŽÁKYNĚ (r.93 a ml.)

V MPD jsme měli dvě družstva. A družstvo bylo složeno z děvčat  A. Vostatkové a B družstvo tvořila děvčata V. Tunkrové , obě družstva byla po loňských výsledcích zařazena do A skupiny, což vypovídá nejen o široké žákovské základně oddílu, ale také o jeho výkonnostní úrovni.

A družstvo mělo za cíl po třech jarních kolech se probojovat do finálové šestky. V základní skupině obsadila děvčata v 1. utkání na Děkance 3. místo, což vedlo k optimismu, že se nám to podaří. Jenže vzhledem k pozdě vydané brožuře soutěží PASu a zmatcích v termínech závodů se II.kola (opakovaného pro nepřízeň počasí) na hřišti SŠK Jitřní zúčastnilo pouze 8 děvčat a skončili jsme až na 5.místě a ve III. kole na našem hřišti jsme byli 4. V celkovém součtu z toho bylo 4. místo, což znamenalo pořadatelství podzimního kola útěchy a boj o 7.-12. místo v Praze. 

                      Tabulka po jarních kolech

Pořadí

Družstvo

Pomocné body

Hlavní body

1.

USK Praha

264,5

16

2.

Spartak P-4

308

16

3.

AC Kovošrot

388,5

12

4.

AŠK Mazurská A

423

9

5.

Jitřní

538

7

6.

AŠK Mazurská B

684,5

3

Na I. kolo útěchy na hřišti Kotlářky jelo pouze 8 děvčat, převážná část družstva byla na škole v přírodě a tak jsme skončili až na třetím místě. Vše si ale děvčata vynahradila ve II. kole na našem hřišti a suverénně vyhrála. Chvilku jsme si mysleli, že jsme dokonce v této skupině první. V konečném pořadí jsme skončili na 2. místě, což znamená 8. místo v Praze.

                              Konečná tabulka

Pořadí

Družstvo

Pomocné body

Hlavní body

7.

SK Kotlářka

189

11

8.

AŠK Mazurská A

227,5

10

9.

ZŠ Jitřní

185

9

10.

ASK Slavia

138

6

11.

SK Aktis

104

3

12.

AŠK Mazurská B

81,5

3

PŘEBOR PRAHY JEDNOTLIVCŮ

celkové pořadí

příjmení a jméno

disciplína

výkon

2.

Bezchlebová Vendula

Kriket

47,73 m

3.

Bezchlebová Vendula

Koule 3kg

8,55 m

7.

Kabíčková Johana

Koule 3kg

7,42 m

 Další zúčastněné

příjmení a jméno

disciplína

výkon

Fedorová Lucie

výška

1,25 m

Morávková Jana

dálka

3, 98 m

(11. místo)

Morávková Jana

60 m

9,42 s

Šejnová Veronika

výška

1,20 m

 Tréninková morálka: Šejnová  74, Podhorská 65, Suchomelová  62, Morávková 60, Dědourková 60 

Poslední srpnový týden jsme jako vloni odjeli na soustředění do Rožmitálu p.Třemšínem v počtu 24 převážně starších žákyň, za pomoci L.Hrstky a bývalé naší svěřenkyně a trenérky  Kačky Kočové jako zdravotnice. Týden proběhl  v bezvadné atmosféře, akorát  nám chybělo více sluníčka a tepla, abychom mohli využít i rybník s lodičkami. Děvčata byla rozdělena do šesti družstev, která mezi sebou soutěžila v míčových hrách (volejbal, nohejbal, fotbálek), v testech (Pán prstenů apod.), menšího orienťáku s poznáváním vlajek různých států apod. Dopoledne většinou patřilo atletice. Kladem byla ukázněnost děvčat a průběh soustředění bez zranění a nemocí.

  Závěr: Pro příští sezónu bude skladba tréninku jednodušší, protože převážná část děvčat bude tvořit skupinu starších žákyň, takže se v jarním období  budeme moci více věnovat technickým disciplínám. Našim cílem jako v letošní sezóně bude dostat  se do finálové šestky.

 STARŠÍ   ŽÁKYNĚ (r.91-92)

21-členné družstvo nastoupilo do soutěže s odhodláním dostat se po jarních kolech do finálové šestky. Bohužel se to nepodařilo a v základní skupině se umístilo na 4. místě, což znamenalo bohužel pořadatelství I.finálového kola útěchy a účast v závěrečných bojích o 7.-12. místo. Obě kola však děvčata s velkou převahou vyhrála a celkově skončila na 7.místě v Praze.

Nejlépe si z děvčat vedla I. Dusílková, B. Hanušová, A. Kratochvílová, všechny se měly zúčastnit Přeboru Prahy jednotlivců konaného 28.-29.5. na Slávii. I.Dusílková bohužel onemocněla. B. Hanušová ve vrhu koulí se umístila na 4.místě výkonem 9,68 m (nepodařilo se jí vyrovnat svůj osobák 10,07 m-škoda, mohla být bronzová) a  A. Kratochvílová v hodu diskem na 5.místě výkonem 21,84 m. Mnohá děvčata si během soutěžních kol překonala své os. výkony, nejvíce ve vrhu koulí.

Konečná tabulka

Pořadí

Družstvo

Pomocné body

Hlavní body

7.

AŠK Mazurská

389

12

8.

TJ Dukla

136

9

9.

SK Aktis

77

5

10.

Sokol Stodůlky

62,5

4

11.

SK Kotlářka

55,5

0

12.

Jeseniova B

Nezúčastnila se

 

 

 Tréninková morálka: Veselá 73, Kratochvílová 71, Krejčová 64, Erdeová 60, Hanušová 59, Jelínková 59

Za skupinu: Anna Vostatková

na začátek stránky

 

 

Přípravka chlapci

Skupina pracovala pod vedením trenérky Věry Maškové za občasné pomoci Pavlíny Potůčkové a od ledna také jedné z maminek našeho malého atleta Majdy Příhodové. Z původní skupiny, která společně trénovala již v loňském roce, byli předáni někteří žáci roč. 94 a 95 do skupiny Filipa Kubelky a Radka Vašíčka. Naopak z náboru, konaného v září 2005, přišli do skupiny žáci noví. Na začátku roku 2006 bylo ve skupině 24 žáků – z čehož 1 byl veden ve stavu, ale celý rok vzhledem k dlouhodobému onemocnění – klíšťová encefalitida – nemohl bohužel trénovat. K 1.1. 2006 ukončil činnost v oddíle 1 žák naopak 1 žák přípravu zahájil. Takže skupina čítala celkem 23 členů, kteří prošli přípravou.

V zimním období byla příprava vedena tradičně v tělocvičnách ZŠ Mazurská. Trénovalo se 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. Ve čtvrtek byla věnována část tr. jednotky rozvoji vytrvalosti buď v blízkém lesíku nebo na ovále našeho hřiště. Vzhledem k tomu, že se jedná o skupinu – přípravku – mladších žáků, byl trénink veden s důrazem na rozvoj pohybových schopností a dovedností. Do tréninku byla hojně zařazována gymnastická cvičení, míčové hry, drobné hry běžecké a skokanské, drobné hry s posilováním vahou vl. těla, apod. Nácviku základů jednotlivých atletických disciplin /v rozsahu ml. žactva/ bylo věnováno z celkového objemu přípravy zhruba 20%. V zimním období – v lednu se žáci zúčastnili 1 VZ v tunelu na stadionu Dukly Praha. Na jaře se děti zúčastnily Šáreckého běhu. Pro mnohé to byl první skutečný závod v terénu. Jarní příprava probíhala opět 2x týdně na hřišti ZŠ Mazurská. V soutěži MPD bylo naše družstvo zařazeno do B skupiny. I v této skupině jsme byli bezkonkurenčně nejmladším družstvem. Účast v jednotlivých kolech soutěže však byla téměř 100% a tak jsme spíše počtem než nějakými výbornými výkony obsadili /podle dostupných informací – zpravodaj řídícího pracovníka soutěže nebyl dosud vydán/ druhé místo za naším A družstvem. Postupujeme tedy pro příští sezonu do skupiny A MPD ml. žáků. Přebory jednotlivců na dráze nebyly vzhledem k věku našich atletů /převážně roč.97,98/ obsazovány. Právě vzhledem k tomu, že v naší přípravce jsou žáčci velmi mladí /od 1. tříd ZŠ/ uvažujeme pro příští sezonu nestartovat v soutěži MPD, ale uspořádat ve spolupráci s oddíly, které by měly zájem závody „minižáků“ s upraveným rozsahem disciplin /např. bez překážek a vrhu 3kg koulí/. Závody by měly mít motivační efekt s tím, že by se jich účastnily děti stejného věku – max. rozsah 1 roku. V soutěži MPD byl věkový rozdíl mezi našimi atlety a atlety ostatních oddílů ve většině případů až 4 roky.

Koncem srpna 2006 se 15 členů družstva zúčastnilo letního soustředění ve Sloupu v Čechách společně se skupinami mladších žákyň V. Tunkrové a ml. – st. žáků Filipa Kubelky. Kluci si soustředění viditelně užívali.

V září po dokončení soutěže MPD došlo opět k rozdělení družstva. Žáci roč. 96 /v počtu 5/ opět přešli do tréninkové skupiny F. Kubelky a z červnového náboru se k nám přidali žáci noví. Zatím v počtu 10ti chlapců. Komu z nich se u nás bude líbit a dokončí s námi další sezonu se teprve ukáže.

Za skupinu: Věra Mašková

na začátek stránky

 

Mladší žáci

Skupina mladších žáků trénovala vedena čtveřicí Filip Kubelka, Radek Vašíček, Bětka Petrlíková a Katka Pojerová, k nimž se na konci sezóny s výhledem na předpokládaný odchod Bětky k nově vzniklé skupině přípravky žákyň a avizované dlouhodobé Radkově nepřítomnosti přidala ještě Karolína Vašíčková, odchovankyně oddílu z bývalé velmi úspěšné skupiny žákyň Štěpána Vostatka. V loňském roce, zcela dle oddílové strategie předávání svěřenců na hranici dorosteneckého věku, odešli všichni starší žáci (kromě Honzy Kemra) do SK ZŠ Jeseniova nebo se začali věnovat jiným sportům. Po odchodu většiny skupiny tak zbyli tři mladší žáci, kteří byli doplněni těmi nejstaršími a nejdéle v oddíle působícími kluky z přípravky Věry Maškové – tentokrát dle interní dohody trenérů chlapeckých kategorií. K nim během roku přibývali další nově příchozí, až jsme se dostali k počtu lehce nad dvacet – přesné číslo nelze vzhledem k migraci uvést.

Pro soutěže Městského přeboru družstev (MPD) náš oddíl sestavil dvě družstva mladších žáků. Chlapci z naší skupiny tvořili „A“ družstvo, „Béčko“ pak bylo složeno z mladších kluků z přípravky Věry Maškové. Vzhledem k tomu, že se v loňském roce s velmi mladým týmem mladších žáků nepodařilo udržet A-skupinu MPD, startovala letos obě družstva v nižší soutěži, tzv. B-skupině, s cílem vrátit oddílu zpět příslušnost k pražské elitě. Na vině loňského sestupu byl především v některém z minulých let neuskutečněný nábor chlapců a tudíž velmi nízký počet (3) chlapců narozených v letech 1992-1993 v oddíle, tedy těch nejstarších v daném roce v dané kategorii.

Již první kola letošních soutěží dávala tušit, že úroveň B-skupiny nebude nijak valná a že postup (postupují 2 nejlepší týmy) by pro nás neměl být problém. Naši soupeři totiž, pokud již na závody dorazili, nepřijížděli v hojných počtech, což v systému dvojbojů, kde, zjednodušeně řečeno, každý závodník pod počet osm ve družstvu je v každé disciplíně penalizován pořadím 25, znamená značnou výhodu pro družstva, která se alespoň ve zmiňovaném počtu osmi k závodu sejdou. A tak se našimi nejtěžšími soupeři stalo paradoxně naše „Béčko“, tedy mladší kluci z naší přípravky, kteří se o druhé místo za námi přetahovali s Aktisem a Duklou a z tohoto souboje vyšli nakonec vítězně.

Celou sezónu značně poznamenaly nesrovnalosti v brožuře PASu, liknavost pořadatelů a práce řídícího pracovníka. Brožura uváděla nesprávné kontaktní údaje na vedoucí družstev, navíc díky ní nebylo téměř do začátku sezóny jasné, v jakých termínech se jednotlivá kola budou konat. Pořadatelé neposílali pozvánky k utkáním, ba co víc – většinou jsme byli nuceni si informace o jednotlivých kolech (termín, místo...) zjišťovat telefonicky sami, přesněji řečeno sama Věra Mašková vždy vše perfektně zjistila a zajistila. Řídící pracovník soutěže navíc zásadně nevydával a nerozesílal zpravodaje s oficiálními výsledky jednotlivých kol, ani nereagoval např. na protesty proti chybám ve zpracovaných výsledcích apod. Jediným oficiálním dokumentem o výsledku našeho družstva v MPD je tak Zpravodaj Pražského atletického svazu z října 2006, který uvádí konečnou tabulku soutěže (viz. níže) a sděluje, že obě naše družstva, svým celkově 13., resp. 14., místem v Praze vybojovala postup do A-skupiny MPD. Cíl, který jsme si pro letní sezónu předsevzali, byl tedy splněn, přestože cesta k němu nebyla zdaleka tak strastiplná, jak jsme se obávali.

Konečná tabulka MPD mladších žáků – skupina B:

MPD – skupina B – stav po 5. kole

Pořadí

Družstvo

Hlavní body

1.

AŠK Mazurská „A“

34

2.

AŠK Mazurská „B“

26

3.

SK Aktis

25

4.

Dukla Praha

21

5.

Sokol Stodůlky

1

 

Co se týká jednotlivců, jejich výkonů a přínosu pro družstvo - nejvíce pro A-družstvo bodovali: Lukáš Jabůrek, ačkoli téměř nejmladší (roč. 95), Petr Svoboda, zatím malý vzrůstem, ale velký bojovník, Eda Sigrot, Adam Grabmüller a Lukáš Drexler. Nebýt zranění, jistě by se po jejich bok zařadili Jan Skala, jenž v předprázdninových kolech své starty pravidelně proměňoval ve vítězství, ale bohužel si na soustředění naštípl loket a sezóna pro něj skončila, nebo Martin Soukup – ten mohl vzhledem k dlouhodobým problémům s patami startovat jen ve vrzích a hodech. Ačkoliv bych to očekával od více svěřenců, přesto musím vyzvednout jediného, který se zúčastnil všech pěti soutěžních kol, a tím byl Vojta Farkaš. Nadějnými výkony pro příští sezónu se pak prezentovali v zářijových kolech i nově příchozí Adam Dvořák nebo Michalové Hála a Mařata.

Po zhodnocení individuálních kvalit a výkonů, zralé úvaze a s ohledem na kvalifikační kritéria jsme se rozhodli pro letošek Přebor Prahy jednotlivců na dráze v jednotlivých disciplínách i v pětiboji vynechat s tím, že slibné výkony z letoška se v příštím roce, doufejme, vyvinou ve výkony konkurenceschopné, popř. kvalifikační limity splňující.

Jedním ze zásadních předpokladů kvalitních výkonů je tréninková morálka, myšleno nejen coby chování na tréninku a plnění trenéry zadaných úkolů, ale i jako (vzájemně snadno porovnatelný) počet tréninkových jednotek absolvovaných v letošním roce. Nejlepší tréninkovou docházku měli Honza Kemr - jediný starší žák v oddíle, Tomáš Riedl, Severín Lang, Lukáš Jabůrek a Petr Svoboda.

Letošní soustředění se uskutečnilo tradičně v posledním týdnu letních prázdnin, tentokrát v rekreačním středisku Jiskřička ve Sloupu v Čechách. Naše skupina se sešla ve skromném počtu 8 chlapců, z trenérů se bohužel nemohla zúčastnit Katka Pojerová kvůli pracovním a Kája Vašíčková kvůli studijním povinnostem. První den jsme skupinu rozdělili na 2 družstva, ale hned večer se zjistilo, že to tak slavné nebude, jelikož si jeden z našich největších sportovců - Honza Skala - naštípl při večerním „fotbálku“ loket. Hned druhý den nás musel opustit a nám zbylo jen 7 statečných.  V rámci všech 3 tréninkových skupin, které na soustředění byly, jsme udělali 4 skupinky, ve kterých se děti lépe poznaly napříč celým oddílem a soutěžily tak v různých sportovních utkáních, ale i kvízech a jiných drobných hrách. I přesto, že nám počasí nepřálo a některé tréninky se musely konat i za deště, si děti sportování užily a k dalšímu vážnému zranění již naštěstí nedošlo. Abychom si odpočinuli od atletiky, podnikli jsme i výlet do okolí a na hrad Sloup. Skoro celý den krápalo, ale všem se nám rychle spravila nálada ve výborné cukrárně pod hradem. Poslední den jako tradičně patřil vyhlášení soutěží a závěru soustředění. Všichni se tvářili nadšeně a tak jsme se další den mohli spokojeně vydat domů. Doufáme, že se za rok potkáme na dalším soustředění v hojnějším počtu.

A na závěr výhled do příští sezóny. Úkol pro ni je jasný – v lepším případě postoupit ze základní skupiny do podzimního finále, v tom horším alespoň udržet A-skupinu MPD i pro rok přespříští. Jen na nás, na našem přístupu k tréninkovému procesu i k vlastním závodům, záleží, jak vysoko dosáhneme.

Za skupinu: Filip Kubelka & Bětka Petrlíková

na začátek stránky

 

 

Starší žáci

Vzhledem k nedostatku svěřenců patřičného věku tato skupina v r. 2006 chyběla.

 na začátek stránky

 

 

Ženy

Ženské družstvo nebylo přihlášeno do MPD. Závodnice hostují v Aritmě Praha...

na začátek stránky

 

 

Muži

Mužské družstvo nebylo přihlášeno do MPD. Závodníci hostují v Aritmě Praha...

na začátek stránky