Atletický školní klub Mazurská, z. s.

Domů
Nahoru
Aktuality
Jak nás najdete
Tréninky a trenéři
Současný stav
Nábor členů
...proč ?
Výsledky
Pár odkazů

 

 

 

 

 
 
Aktuálnější léta (2002-2006)

            20022003, 2004, 2005, 2006

 

 

2005

 

Přípravka dívky

Mladší žákyně

Starší žákyně

 

Přípravka chlapci

Mladší žáci

Starší žáci

 

Ženy

Muži

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zpráva předsedy, r. 2005

 

Zpráva ke Slavnostnímu shromáždění, 8.12.2005

Scházíme se dnes naposled v tomto roce, abychom všichni společně vzpomenuli na nejdůležitější události AŠK Mazurská v roce 2005. Opět jsme byli svědky dalších rekonstrukčních proměn na našem hřišti. Především to bylo protažení hlavní cílové rovinky o dvacet metrů, které nám otevřelo cestu k pořádání závodů pro všechny věkové kategorie. Na místě starého antukového dvorce stojí dnes kurt s umělým trávníkem, tvořící jednu z přitažlivých dominant sportovního areálu. Letošní milionová investice, na níž se podílel stejně jako v roce 2002 Magistrát, MČ, škola a také náš klub, byla zřejmě poslední injekcí kompetentních úřadů pro nejbližší roky, protože nám hřiště v současnosti nabízí vše co k adekvátní sportovní aktivitě potřebujeme.

Výkonnostní hodnocení

V soutěžích družstev jsme se žádné medailové radosti letos nedočkali. Nejblíže k tomu měly mladší žákyně A. Vostatkové. „A" družstvo bylo jediným týmem AŠK Mazurská, který se letos probojoval do finále šesti nejlepších týmů Prahy a to navzdory skutečnosti, že druhá tréninková skupina ml. žákyň P. Polčákové startovala namísto posílení A a B družstva v předimenzovaném družstvu C. Škoda. Medaile „A" družstvu unikla jen o pověstný chloupek a paradoxně pak vyzněl sestup poloprázdného B družstva z A třídy oproti postupujícímu C družstvu.

Druhého nejlepšího oddílového umístění dosáhly opět svěřenkyně trenérky Vostatkové a to v kategorii staršího žactva. Děvčata tvořila jen osmičlenné družstvo složené navíc pouze z ročníků 91, startující ještě v loňské sezóně za mladší žactvo. Přesto jim k postupu do finále chyběla jedna příčka. Vyhrály pak finále B a obsadily celkově 7. místo v Praze. O příčku níž, tedy na 8. místě se umístilo třináctičlenné družstvo starších žáků vedené R, Vašíčkem. Neutěšená situace je u mladších žáků. Úbytek svěřenců vedl k odvolání již přihlášeného B-družstva. Za A-družstvo nastoupili benjamínci z přípravky V. Maškové, doplněni o čtyři svěřence R. Vašíčka. V nerovném boji se soupeři o tři až čtyři roky staršími obsadili poslední 12. místo, což znamená sestup našich mladších žáků do B třídy. Naši nejmenší atleti ale dokázali, že jim talent rozhodně nechybí a až trochu povyrostou, nebudou to mít jejich soupeři vůbec jednoduché. B družstvo ml. žákyň obsadilo celkově 12. místo a C družstvo P. Polčákové - V. Tunkrové 13. místo v Praze.

Veselejšího bilancování se nám dostává v soutěžích jednotlivců. Nejlépe si vedla starší žákyně Markéta Červenková roč. 91, která překonala oddílový rekord ve vrhu koulí vynikajícím výkonem 12,44 m. V kouli také vyhrála Přebory Prahy a na MČR obsadila 5.místo. Na PP byla ještě druhá v hodu diskem. Doufejme, že v novém působišti, v ASK Slávia, kam po sezóně přestoupila, své výkony posune.

Tři medaile vybojovala mladší žákyně Barbora Hanušová. Zlatou v kouli a dvě bronzové na překážkách a stopadesátce. Hned o čtyři medaile se postaral starší žák Jan Vlach. Ve skoku dalekém byl druhý na dráze, třetí v hale a rovněž třetí na dvoustovce překážek. Ze stříbrné medaile se radoval ve štafetě 3x300m společně s Radimem Kůtou a Lukášem Fialou. L. Fiala se ještě těšil ze sólové medaile na 100 překážek.

Největším naším talentem současnosti je žák ZŠ Mazurská, svěřenec trenéra Vašíčka, Čeněk Smejkal, který překonal sprinterské oddílové rekordy na šedesátce a stopadesátce a na halovém MČR vybojoval na šedesátce 5. místo. K závodní činnosti se sice nechal přemluvit, ale po velmi častých absencích na trénincích i závodech, skončil vlastně dříve než začal. Doufejme, že svůj talent nepromrhá a na závodní dráhu se ještě vrátí.

Letos jsme získali na Přeborech Prahy 10 medailí a dvě pátá, tedy finálová umístění na MČR.

S ukončením sezóny přecházeli letos do SK ZŠ Jeseniova svěřenci R. Vašíčka. S ročníky 90 přestoupili také r. 91, které by vzhledem k nízkému počtu neutvořili v příštím roce samostatné družstvo. Doufejme, že v našem spřáteleném oddílu neztratí motivaci a chuť k pokračování.

 

Závěrem mi dovolte, abych se s Vámi dnes na tomto místě rozloučil. Po zralé úvaze jsem se rozhodl nejen pro ukončení trenérské práce, ale také pro rezignaci na funkci předsedy oddílu. Za třináct let v této funkci jsem prošel s oddílem řadou úskalí. Bývali jsme kdysi zcela bez prostředků, obíráni o dotace, sponzorské dary i oddílové příspěvky, zmítáni existenční nejistotou. Letos je to již osm let, kdy jsme se rozhodli k odvážnému kroku vedoucímu k osamostatnění. Z bezprizorního oddílu bez jakýchkoliv práv se podařilo vybudovat suverénní organizaci, která si o všech záležitostech sama svobodně rozhoduje. Za tu dobu prošly pokladnou AŠK více než dva milióny korun, které jsme investovali ve prospěch sportující mládeže. I proto se dnes těšíme z krásného přitažlivého zázemí, o němž se nám v minulosti mohlo jen zdát.

 Vám, dětem, chci popřát, abyste jednou nevyměnily své sny a ideály za kompromis. Přeji Vám všem hodně úspěchů radosti a chuti do další činnosti v následujících letech. Přeji Vám také, abyste mohli být, nejen kvůli dobrým výkonům, právem hrdí na sebe i na svoji oddílovou příslušnost.

8. 12. 2005, Štěpán Vostatek

na začátek stránky

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Výroční zprávy vedoucích trenérů

 

Přípravka dívky

Sezónu 2004/2005 započala tréninková skupina přípravky mladších žákyň pod vedením Petry Polčákové, které pomáhali Věra Tunkrová, Michael Forman a Zuzana Chmátalová. Před letními prázdninami došlo ke střídání trenérů - Petra Polčáková přerušila kvůli dlouhodobému zahraničnímu pobytu svoji činnost v našem oddílu, a tak se vedoucí skupiny stala Věra Tunkrová. Trenérské řady po prázdninách posílila bývalá odchovankyně oddílu Romana Fukalová.

Díky uskutečněnému náboru (29.9.2004) přibylo do skupiny 15 dívek, navíc se družstvo rozrostlo o dívky přicházející průběžně během celého roku. Na konci školního roku čítalo družstvo 27 svěřenkyň.

Tréninková skupina se scházela dvakrát týdně k odpoledním tréninkům. Vzhledem k velkému věkovému rozpětí jsme družstvo převážně dělili na dvě části. Starší dívky, které mají již zvládnuty základní atletické dovednosti, zdokonalovaly techniku v jednotlivých disciplínách a zlepšovaly svůj atletický projev. S nově příchozími dívkami jsme se snažili o všeobecný pohybový rozvoj a získání základní atletické průpravy. Velkou část tréninků jsme stále ještě věnovali různým míčovým, pohybovým hrám a soutěžím. K naší velké radosti se velmi různorodá skupina sžila a starší svěřenkyně se snaží pomáhat svým trenérům, ale i mladším dívkám.

Dívky vytvořily pro tuto sezónu „Družstvo C" a zúčastnily se Městského přeboru družstev ve skupině B. Díky organizačním problémům proběhla pouze 4 kola. Ve finále, které se konalo 15.9.2005 děvčata díky nízké účasti bohužel neuhájila 1. místo, propadla se na 2., ale i tak si zajistila pro příští sezónu postup do skupiny A. Oporami týmu (nejen svými výkony, ale i příkladnou tréninkovou morálkou a smyslem pro kolektiv) byly především Nikola Sekáčová (kriket - 45,02 m), Aneta Palkovičová (60m - 9,0 s) a Karolína Šebíková (60m př. - 12,2 s). Po prázdninách nás kvůli stěhování opustily sestry Fořtovy, a tak dívky přišly o velké posily a kamarádky.

Letošní letní soustředění jsme strávili spolu s tréninkovou skupinou Radka Vašíčka a Filipa Kubelky. Rozhodli jsme se pro tzv. „nové a neokoukané" místo - RS Máj v Plasech u Plzně. Z téměř 30-členné skupiny se nás nakonec zúčastnilo jen 9 děvčat a 4 trenéři. Možná právě proto jsme si užili spoustu legrace a vytvořili si mezi sebou trochu jiný, kamarádštější vztah, než pouze trenér - svěřenec.

Po celý týden nám přálo počasí, takže jsme si mohli užívat spousty her v přírodě. Pobytem nás provázelo „celosoustřeďové" klání družstev Zombíků a Lemer. Děvčata se pomalu dostávala z prázdninového klidu do tréninkového tempa, zaběhla si orientační běh a po dlouhé době jsme provedli i napínavou noční bojovku. Závěr soustředění proběhl jako obvykle v duchu vyhlašování soutěží, hraných scének a letos jsme dokonce stihli i táborový oheň s kytarou a vuřty. Pro některé dívky to bylo soustředění první, a tak doufáme, že se jim líbilo a nalilo jim do žil spousty elánu do další atletické sezóny.

Po letních prázdninách skončilo 12 dívek z této skupiny činnost v našem oddílu, do původního počtu ji však doplnil nábor, který se konal 20.9.2005 již tradičně na atletickém oválu AŠK Mazurská. Můžeme tedy doufat, že přístí sezóna se nám vydaří alespoň tak jako ta předchozí a družstvo nezaznamená takový úbytek dívek jako letos.

Za skupinu: Věra Tunkrová

na začátek stránky

 

 

Mladší žákyně a starší žákyně

Početná 37-členná společná skupina mladších a starších žákyň (28 ml. a 9 st.) trénovala pod vedením A. Vostatkové. Od října do ledna vedl tréninky (během onemocnění Aničky) Š. Vostatek, který pak v průběhu sezóny ještě vypomáhal s technikou. S tréninky pravidelně pomáhala V. Steinerová (Rubičová), M. Tomášková, do letních prázdnin V. Sládková a občas také L. Hrstka.

Trénovalo se třikrát v týdnu. V pondělí a středu v tělocvičně byla účast velmi dobrá, horší to však bylo na přidaných čtvrtečních trénincích venku, na nichž se scházela necelá čtvrtina. Důvodem byla nejen již dříve dohodnutá jiná zájmová činnost, ale také nechuť k vytrvalostně zaměřeným tréninkům za nepříznivého počasí. A tak jsme nechali na děvčatech, aby pokud budou mít zájem o svůj adekvátní výkonnostní růst, trénovaly dle vlastního uvážení podle rozepsaného individuelního plánu. Na jaře pak byly čtvrteční tréninky opět společné, protože zájem i účast se podstatně zlepšily.

Nutno říci, že organizace a koncepce tréninkové přípravy byla vzhledem k početnosti kolektivu, dvěma věkovým kategoriím a více než čtyřletému věkovému rozptylu velice problematická, zejména pak ve stísněných prostorách tělocvičny.

Z této početné skupiny děvčat jsme do soutěže MPD  přihlásili tři družstva. Devítičlenné družstvo starších a dvě družstva A a B mladších žákyň

 

Mladší žákyně

V MPD jsme měli tři družstva. A i B družstvo bylo složeno z děvčat A. Vostatkové a C družstvo tvořila děvčata P. Polčákové. Byli jsme pyšní na fakt, že obě družstva A i B byla po loňských výsledcích zařazena do A třídy, což vypovídá nejen o široké žákovské základně oddílu, ale také o jeho výkonnostní úrovni. A družstvo mělo ve svém středu dost děvčat s výkony, které nás vedly k očekávání finálové účasti šesti nejlepších týmů Prahy. Na medailové umístění jsme si ale moc nevěřili. V základní skupině obsadila děvčata v I. utkání na našem hřišti 2. místo, ve II.utkání na hřišti SŠK Jitřní až 4.místo a ve III. utkání na AC Kovošrot 3.místo. V celkovém součtu z toho bylo 3. místo, což znamenalo postup do finále.

V I.finálovém kole na hřišti SK ZŠ Jeseniova nám chyběly pro nemoc opory družstva a ostatním děvčatům se také nedařilo podle očekávání. A tak jsme skončili až na posledním šestém místě. Vše si ale děvčata vynahradila ve II.kole na Strahově. V průběžném pořadí se několikrát objevila dokonce na 1.-2. místě, aby nakonec skončila třetí. V celkovém součtu patřilo našim děvčatům 4. místo v Praze. Škoda. Nebýt výpadku v prvním utkání, mohla z toho být i medaile. Návrat do elitní šestky po roční odmlce ale určitě potěšil.

 KONEČNÁ TABULKA

Pořadí

Družstvo

Pomocné body

Hlavní body

1.

USK Praha

270

11

2.

SK ZŠ Jeseniova

267,5

11

3.

SK Dvojka

175,5

7

4.

AŠK Mazurská

167,5

5

5.

ASK Slavia

150,5

5

6.

Spartak Praha 4

118

3

 

B družstvo nastoupilo do sezóny zhruba v poloviční sestavě a s roč. 93. A. Vostatková vyhověla totiž přání P. Polčákové, která chtěla mít v soutěži své svěřenkyně /složené z několika posledních náborů/ pohromadě v družstvu C. A tak se letos tradiční výběr nejlepších dívek oddílu do „Áčka", slabších do „Béčka" a nejslabších do „Céčka", nekonal. B družstvo se umístilo na posledním 6. místě základní skupiny, stejně tak i ve skupině útěchy, obsadilo celkově 12. místo v Praze a sestupuje pro příští rok do B třídy.

C družstvo, které vyhrálo B třídu a umístilo se celkově na 13. místě v Praze, naopak paradoxně postupuje do A třídy, což pro oddíl vyznívá dost chaoticky. V C družstvu navíc startovaly dívky, které mohly svými výkony pomoci nejen B, ale také A družstvu. Vždyť k medailovému úspěchu našich mladších žákyň letos chybělo tak málo.

 KONEČNÁ TABULKA

Pořadí

Družstvo

Pomocné body

Hlavní body

1.

USK Praha

270

11

2.

SK ZŠ Jeseniova

267,5

11

3.

SK Dvojka

175,5

7

4.

AŠK Mazurská

167,5

5

5.

ASK Slavia

150,5

5

6.

Spartak Praha 4

118

3

 

Přebory Prahy jednotlivců:

 

jméno

disciplína

výkon

umístění

Hanušová Barbora

koule

9,09

1.

 

150m

20,94

3.

 

60m př.

10,66

3.

Kůtová Ivana

koule

8,21

4.

 

150 m

21,73

6.

 

kriket

43,11

6.

Jelínková Kristýna

výška

1,38

5.

Baumová Pavlína

koule

7,71

8.

 

dálka

4,10

7.

 

Bohnický pohár (disc.: 60m, dálka, kriket, koule)

umístění, jméno

body

1. Kůtová Ivana

114 b.

2. Baumová Pavlína

106

3. Smolová Markéta

103

4. Hanušová Barbora

99

5. Plecháčková Debora

95

6. Bezchlebová Vendula

94

7. Červenková Pavla

89

8. Fialová Eliška

89

9. Androníková Zuzana

85

10. Morávková Jana

79

Tréninková morálka: Jelínková K. 63, Morávková J. 61, Baumová P. 59, Kůtová I. 58, Podhorská H. 62, Červík 58.

 

Starší žákyně

Od osmičlenného družstva (M.Štěpánová-nemocná; zákaz sportování) jsme samozřejmě nemohli očekávat veliké úspěchy, tím spíš, že nadprůměrnou výkonností se mohla pochlubit pouze M. Červenková. Ostatní děvčata nahrazovala menší fyzickou dispozici a technické rezervy, srdnatostí a nasazením, což se promítlo např. na překážkách, na nichž všechna dokázala zabodovat.

V základní skupině se družstvo umístilo na 4. místě, což znamenalo bohužel pořadatelství I. finálového kola útěchy a účast v závěrečných bojích o 7.-12. místo. Tam však  děvčata dokázaly i v tak skromné sestavě I. kolo vyhrát. Ve druhém sice těsně podlehly AC Kovošrot, ale v celkovém součtu byly první, což znamenalo celkově 7. místo v Praze.

Nejlépe si z děvčat vedla M. Červenková.  Ve vrhu koulí překonala oddílový rekord výkonem 12,44 m, v této disc. byla 1. na Přeborech Prahy výk. 11,10 m a na MČR v Č. Lípě se umístila na 5.místě. V disku byla na PP druhá výkonem 23,63. Na konci sezóny přešla na naléhání rodičů předčasně o rok dříve do ASK Slávia k trenéru CTM Mastíkovi. Doufejme, že se v novém působišti naplní představy a ambice rodičů, že se stejně jako u nás bude Markéta pronikavě zlepšovat a především -  neztratí chuť do tréninku.

Z dalších děvčat zaujaly výkony A. Kratochvílové např. na 100 přek.-17,4 a v oštěpu-22,93, I. Dusílkové v disku-22,05 a výšce-40 cm.

 

 KONEČNÁ TABULKA

Pořadí

Družstvo

Pomocné body

Hlavní body

1.

AŠK Mazurská

181

19

2.

AC Kovošrot

163,5

16

3.

SK Kotlářka

139,5

16

4.

SK Aktis

132

15

5.

Stodůlky

108

13

6.

ŠKA Novoborská

59

9

7.

Král. Vinohrady

54,5

8

8.

SK Jeseniova B

53

7

9.

AC Sparta

29

3

10.

ASK Slavia B

 

NP

 Tréninková morálka: Dusílková 61, Káninská 60, Veselá 59, Kratochvílová 58, Červenková 53.

 Za skupinu - Anna Vostatková, hlavní trenér

na začátek stránky

 

 

 

Přípravka chlapci a mladší žáci

Družstvo mladších žáků - přípravka začalo svoji tréninkovou činnost v říjnu 2004 pod vedením Věry Maškové. Z náboru se přihlásilo 8 mladších žáků roč. 94-98. Někteří z nich již nějaké zkušenosti ze sportu měli /z jiných sport. odvětví/, jiní byli naprostými sportovními nováčky.

Naším úkolem pro letošní sezonu bylo především naučit se novým pohybovým dovednostem, zlepšit obratnost, koordinaci pohybu a seznámit se se základy a pravidly atletických disciplin v rozsahu soutěží mladšího žactva. Neméně důležitým úkolem bylo osvojení si návyků týkajících se tréninku i závodní činnosti /chování v průběhu tréninků a závodů, pitný režim , správné oblékání, apod./.

V průběhu zimy a na jaře se začala skupinka rozrůstat o nové členy. Na jaře nás bylo už 18.

Do MPD ml. žáků jsme byli zařazeni ve skupině A1. Moc jsme se těšili na naše první jarní závody.

Po prvním kole /systém povinných dvojbojů/ jsme sice skončili na posledním místě ve skupině, ale přesto s vědomím, že se nám podařilo naše hlavní úkoly beze zbytku splnit - všichni nastoupili v upravených dresech, samostatně se ve skupinkách rozcvičili , včas se prezentovali a podali výkon podle svých nejlepších možností- ostudu oddílu jsme určitě neudělali.

Podobně skončila i kola ostatní, i když v posledním 3. jarním kole se nám podařilo jedno družstvo porazit.

Nejsme zklamaní, protože víme, že jsme nejmladším družstvem v soutěži /ostatní družstva mají převahu žáků roč. 92,93/.

Abychom se ještě lépe poznali a vyzkoušeli si jak nám to jde i v jiném prostředí, zúčastnili jsme se v počtu 9 žáků společně se skupinou děvčat trenérky Vostatkové letního soustředění na Sobenském rybníku. V krásném prostředí brdských lesů jsme prožili 5 slunečných dnů naplněných sportem. Ranní rozběhání, dopolední trénink, soutěže v badmintonu, ping-pongu, přehazované, skoku na míči, lodičky, turistika, houbaření... bylo to fajn.

Po prázdninách nás čekají ještě 2 závody v kole útěchy o 7. - 12. místo ve skupině.

Za skupinu Věra Mašková - trenér

na začátek stránky

 

 

Starší žáci

    Tréninková skupina starších žáků vstoupila do své poslední sezóny v barvách AŠK Mazurská. Základ skupiny byl již druhým rokem ve starším žactvu. Během zimní přípravy se objevily nové přírůstky, které příjemně osvěžily atmosféru v týmu a ani výkonnostně se neztratily. Neopomenutelnou součástí skupiny byla i čtveřice mladších žáků, kteří trénovali se staršími kamarády, ale závodili za svou kategorii s chlapci ze skupiny Věry Maškové.

    Trenérské vedení dvojice Radek Vašíček - Filip Kubelka se rozšířilo o dopomoc Kateřiny Pojerové a Alžběty Petrlíkové. Během přípravy se vedení vzájemně střídalo a doplňovalo. Hlavním důvodem byly delší zahraniční stáže R. Vašíčka a K. Pojerové a dlouhodobější povánoční onemocnění A. Petrlíkové.

    Hned první přebornické halové soutěže roku - Přebory Prahy žactva a Mistrovství ČR žáků a žákyň nás velice potěšily. Pražský přebor se konal 2.-3. 2. 2005 v přetlakové hale na Strahově. Při účasti 7 svěřenců je 7 umístění v první pražské atletické desítce příjemným úspěchem, který ještě korunoval Jan Vlach svou bronzovou medailí ze skoku do dálky (539 cm). Následující MČR žáků a žákyň v hale se konalo 26. 2. 2005 také na Strahově. Po dlouhé době se bohnické atletice podařilo prosadit v kategorii st. žáků i na republikové úrovni. Čeněk Smejkal potvrdil své výborné výkony a časem 7,49 s (7,49s rozběh, 7,50 s meziběh, 7,49 s finále) si zajistil 5. místo v ČR. Gratulujeme! Čeněk nastoupil i do soutěže ve skoku dalekém, ale tam se již projevila značná únava způsobená ne zcela dostatečnou fyzickou přípravou. Čeněk v sezóně netrénoval pravidelně a prozatím tedy své úspěchy těží především z vrozeného talentu arychlosti. Doufejme, že si ke sportu vypěstuje zodpovědnější vztah a dočká se dalších skvělých umístění. Snad i tato pěkná umístění zvyšují povědomí o atletickém klubu AŠK Mazurská.

    Soupiska starších žáků pro letní soutěž čítala 13 jmen. Což nebyl předpoklad pro skvělý vstup do sezóny. Hlavní atletická sezóna započala 16. 5. 2005 I. kolem kvalifikace družstev na stadionu v Edenu. Za povšimnutí zde stál nový oddílový rekord Čeňka Smejkala v běhu na 150m - 17,57 s. Byli jsme také svědky skvělého souboje Radima Kůty na posledním úseku štafety 3x 300m. Celkové 4. místo je slušným výsledkem, zejména bereme-li v potaz, že družstvo nastoupilo v počtu osmi chlapců z dvaceti povolených. Neúčast některých byla značným oslabením zbytku týmu. V dalším, druhém, kole kvalifikace konaném v Hostivaři 6. 6. 2005, jsme obsadili také 4. místo. Toto umístění tedy „bylo naše“ i v celkovém součtu obou kol. V konkurenci mnohem početnějších družstev jsme zaostali za vítěznou ASK Slavia, AC Kovošrot a USK Praha s výrazným bodovým rozdílem. Tím se nám bohužel zavřela cesta do pražského finále. Byli jsme zvědavi alespoň na výsledky v kolech útěchy, kde jsme čekali umístění na předních pozicích (v minulém roce jsme ji těsně vyhráli).

    První závod se konal 20. 6. 2005 na našem domácím hřišti a snad i tato skutečnost nám dopomohla k výbornému, ale těsnému 1. místu (jen o 1 pomocný bod!) před SK Kotlářka. Připadalo nám například i díky 1. místu Jana Vlacha v běhu na 300 m a 4. místu ve vrhu koulí. Úspěšný byl i Richard Žák, který si „vyházel“ 2. místo v jeho oblíbeném oštěpu. Neztratil se ani Lukáš Fiala na 60m. Škoda snad jen nadějné, avšak diskvalifikované štafety. Poslední závod sezóny družstev sliboval zajímavý souboj s SK Kotlářka. Byl to též poslední starších žáků v našich barvách. Tento závod - tedy 2. kolo útěchy družstev se konalo tradičně po prázdninách, 14. 9. 2005, na Julisce. Účast 12ti svěřenců byla potěšením, nakonec ale tým těsně podlehl svému hlavnímu rivalovi. V celkovém součtu skupiny útěchy „kotlářští“ vyhráli jen o 3 pomocné body. Stačilo by například jen „odklusat“ štafetu ve 2. kole - 3 body bychom tak lehce dohnali (štafeta byla chvíli před startem „odvolána“ - ze zdravotních důvodů tak nakonec nenastoupila).

    Na vítězství tehdy nestačily ani tak pěkné výsledky jako například obsazení poloviny bodujících míst v hodu diskem : 3.místo Radim Kůta, 4. místo Josef Horák, 5. místo Petr Baum, 6. místo Richard Žák. Radim Kůta (vzhledem k problému s nohou neběhal) o sobě dal vědět v oštěpu (1. místo) a kouli (4. místo). Další vrhačské body zajistil také Petr Baum (5. místo v kouli i disku). Úspěšný byl i Lukáš Fiala (1. místo) a Ondřej Černý (3. místo) v běhu na 100 m překážek (po Ondřejových dlouhodobých zdravotních problémech nás jeho výkon velmi těší). Další body přidal i Jan Vlach - 1. místo v dálce a 4. místo na 150 m. Zasloužená zmínka patří i sprinterskému talentu Čeňkovi Smejkalovi za 1. místo na 150 m a 2.-3. místo na 60 m. Hezký výkon podal i o rok mladší Jakub Petříček svým 3. místem ve skoku do dálky. Další body přidal Petr Janáček v běhu na 800 m, aniž by to byla jeho oblíbená disciplína. Neméně se cení i snaha a nasazení, proto nás rovněž velmi těší výkony Tomáše Doubravského. Nutno podotknout že prvá dvě družstva této skupiny utekla ostatním „o parník“. Celkově vzato, 2. místo v kole útěchy (tj. 8. místo v Praze) je slušný výkon a v zásadě odpovídá možnostem naší skupiny.

    Zde můžete porovnat výsledky jednotlivých oddílů ve výsledné tabulce soutěží útěchy pražského přeboru družstev 2005:

 

 

Pomocné body

2. kolo

 (hl.b.)

1.kolo

celkem

1.

SK Kotlářka

158,5b

8

120/7hl.b.

15hl.b./278,5

2.

AŠK Mazurská

154,5b

7

121/8

15hl.b./275,5

3.

ŠAK Novoborská

68b

6

72/6

12hl.b

4.

SK Aktis

61b

5

62/5

10hl.b.

5.

ASK Slavia "B"

43b

4

46/4

8hl.b.

6.

A.C. Sparta 

16b

3

28/1

4hl.b.

7.

SK ZŠ Jeseniova "B"

10b

2

34/2

4hl.b.

8.

Sokol Kbely 

0b

0

35/3

3hl.b.

 

    Dalším významným bodem v letní sezóně byly Přebory Prahy dorostenců a žactva konané 29.-30.5.2005 Letos hájilo barvy AŠK 7 svěřenců (Jan Vlach, Ondřej Černý, Lukáš Fiala, Radim Kůta, Josef Horák, Jakub Petříček a Richard Žák). V této sestavě se jim podařilo získat příjemných 8 umístění v první pražské desítce ( skok daleký, 200 m př., skok vysoký, 60 m, 150 m, vrh koulí, 100 m př.) Největším úspěchem byla druhá místa Jana Vlacha ve skoku dalekém (570 cm) a štafety 3x 300 m ve složení Fiala, Kůta, Vlach. K nim přidal J. Vlach ještě 3. místo v běhu na 200 m př. Další bronzovou medaili vybojoval Lukáš Fiala v běhu na 100 m př. Z těchto výsledků je vidět, že AŠK má na soutěžích krajské úrovně své zasloužené místo.

    Při ohlédnutí za sezónou lze konstatovat, že výkony jednotlivců se zlepšují a snad i vztah k atletice a sportu obecně ve svěřencích dostatečně zakořenil. My je tudíž budeme moci s klidným svědomím předat do SK ZŠ Jeseniova.

    Pár vět ještě zaslouženě patří již zmíněným mladším žákům, kteří podpořili skupinu Věry Maškové a vhodně doplnili její mladší žáky a přípravku. Tato skupina na své výrazné úspěchy ještě čeká, a to vzhledem k nízkému věkovému průměru. Škoda zranění Martina Soukupa, který v závěru sezóny nemohl nastoupit ani do běžeckých ani skokanských disciplín.

    A teď již k samotnému závěru sezóny, kdy jsme v říjnu předali naší skupinu starších žáků do SK ZŠ Jeseniova. Kvůli malému počtu svěřenců ročníku 1991, kteří by příští rok v kategorii staršího žactva nemohli vytvořit plnohodnotnou závodní skupinu, a také díky kolektivnímu duchu týmu letos předáváme celou skupinu (roč. 90, 91). Doufejme, že u nás chlapci získali dobrý základ pro další sportovní vývoj a úspěchy ať už v „Jesenijce“ nebo v jiných sportovních klubech. Je ale jasné, že vzhledem k náročnému věkovému období a rozpoložení chlapců, to jejich budoucí trenéři nebudou mít ještě nějaký ten čas nijak jednoduché. Všichni víme, že v jistém věku zrovna sport a zodpovědnost nejsou tím nejžhavějším tématem.

    Nedílnou součástí atletického roku je každoroční soustředění v posledním týdnu letních prázdnin. Tentokrát jsme vyrazili pro formu před zářijovými závěrečnými závody sezóny k městečku Plasy u Plzně. Soustředění bylo komornější, neboť jsme do tohoto střediska zavítali společně jen se skupinou přípravky Věry Tunkrové. To ale neměnilo nic na tom, že jsme jako každoročně pilně trénovali, hráli a soutěžili. Příjemným zpestřením byl určitě i kurt na beach volejbal, který naši hoši intenzivně (a dobrovolně  ) navštěvovali. Povedená byla i noční bojovka, kde nejmladší ze zúčastněných - Martin Soukup - prokázal, že schopnost se orientovat a nezmatkovat rozhodně není jen o věkové kategorii a převálcoval své starší kamarády. K typické náladě soustředění přispěly i večerní táboráky a závěrečné scénky.

    Pevně věříme, že několik let v našem klubu dalo současným starším žákům dostatečné základy pro další sportovní úspěchy a těšíme se na rok 2006, do kterého nám zůstala známá čtveřice mladších žáků rozšířená o další kamarády ze skupiny Věry Maškové.

Za skupinu - Filip Kubelka

na začátek stránky

 

 

Ženy

Ženské družstvo nebylo přihlášeno do MPD. Závodnice hostují v Aritmě Praha...

na začátek stránky

 

 

Muži

Mužské družstvo nebylo přihlášeno do MPD. Závodníci hostují v Aritmě Praha...

na začátek stránky