OTEVŘENÝ DOPIS VŠEM RODIČŮM, PRARODIČŮM, FANOUŠKŮM A PŘÁTELŮM ATLETIKY

Otevřený dopis všem rodičům, prarodičům, fanouškům a přátelům atletiky

Dobrý den a předem velké poděkování, že věnujete pozornost následujícím řádkům.

Jistě jste si během dlouhých hodin, které trávíte s Vašimi dětmi, mladými atlety a atletkami na pražských atletických stadionech, všimli, že nám leckdy lehce pokulhává organizace závodů, či jejich plynulý spád. Důvodem této nepříjemné situace, je často akutní nedostatek aktivních atletických rozhodčích.

Jménem výboru Pražského atletického svazu, bychom Vás chtěli touto formou požádat o zvážení možnosti rozšířit kruhy našich rozhodčích. Je totiž prakticky nemožné, aby rozhodčími byli trenéři Vašich dětí, stále aktivní starší závodníci, či ,,bafuňáři“ pražských oddílů/klubů. Proto oslovujeme právě Vás. Vás rodiče, či prarodiče našich nejmladších, kteří stejně ten čas na stadionech trávíte a rozhodnete-li se nám a Vašim dětem pomoci, ponoříte se do krás atletiky ještě hlouběji, dostanete malou peněžní odměnu a hlavně pomůžete atletice v dalším rozkvětu.

Rozhodnete-li se nám pomoci, je pro Vás připraveno školení rozhodčích. Školení se skládá ze samostudia pravidel atletiky, zakončené e-testem (30 otázek), který bude moci zájemce složit v období od 6. 4. do 13. 4. 2020, semináře, který se uskuteční v neděli 16. 4. 2020 a praktické části na jarních  závodech, pořádaných Pražským atletickým svazem.

Přihlásit se můžete na adrese: https://forms.gle/3Lwrq9e78bgLypmi8

Technicky je třeba se domluvit s atletickým oddílem/klubem – ideálně tím, za nějž sportuje Vaše dítě. Ten Vám školení uhradí. Následně Vás vyškolíme a můžete nastoupit na plochu, možná Vám tak ty závody utečou rychleji, než čekáním na tribuně 😊.

Všem, které tyto řádky oslovily a zkusí nám pomoci osobně moc děkuji,

Za výbor Pražského atletického svazu

 

Petr  Š a r a p a t k a ,

místopředseda PAS

Hlavní město Praha
Oddíl: Atletický školní klub Mazurská, z. s.
Sídlo: Svídnická 507, 181 00 Praha 8
IČO: 68404158
Číslo účtu: 134485445/0300
Působiště ZŠ Mazurská, Svídnická 599/1a, 181 00 Praha 8
Předseda: Ing. Radek Vašíček, PhD. 605 141 405
Místopředseda: Ing. Filip Kubelka 739 511 417
Hospodářka: Věra Steinerová 607 825 445
Klubový e-mail: askmazurska@askmazurska.cz
Email trenérů: ve tvaru jmeno.prijmeni@askmazurska.cz
2149287 643712 Praha logo
 Oddíl Atletický školní klub Mazurská, z. s.
 Sídlo  Svídnická 507, 181 00 Praha 8
 IČO  68404158
 Číslo účtu  134485445/0300
 Působiště  ZŠ Mazurská, Svídnická 599/1a, 181 00 Praha 8
Předseda
Ing. Radek Vašíček, PhD.
605 141 405
Místopředseda
Ing. Filip Kubelka
739 511 417
Hospodářka
Věra Steinerová
607 825 445
Klubový email askmazurska@askmazurska.cz
Emaily trenérů ve tvaru jmeno.prijmeni@askmazurska.cz